This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Sunday, 2 April 2017

[MAC OS] Tải về trọn bộ Adobe Creative Cloud 2015 nguyên gốc


Tiếp tục chủ đề Adobe cho MAC sẽ là full bộ cài Adobe CC 2015

Link download trọn bộ cùng checksum

Adobe Creative Cloud 2015


Name SHA1 Download
Photoshop CC 2015 (64-bit) b2a797f2dc0e083d72bc856a3637993f28cd31ba Here
Illustrator CC 2015 (64-bit) a93237bf75a2c14d3f84962e6654fa14fee7b964 Here
InDesign CC 2015 (64-bit) a6dc95f3e048264b9a5803eae867973a84416b35 Here
InCopy CC 2015 (64-bit) 8b864418a80b07160e58336c888d534dd814a9ef Here
Dreamweaver CC 2015 (64bit) b5af1a7fc9b439988b8fdc114e8bdfa9629aab9c Here
Animate CC 2015 (Feb. 2016) 39378a218f4f4cc221ddb8168ccc68588e1f2287 Here
Premiere Pro CC 2015 a6f8cbd41d43fcaec394bdc42dcf386698b1ca99 Here
After Effects CC 2015 3006a30e97eb7f4cfb92fd28f1c66c0f8554f659 Here
Audition CC 2015 ab7bff0750518588da28deb786f331ec563386c5 Here
Prelude CC 2015 d445b0ad30889ef7d0ab50a44c574d7a208a50ec Here
SpeedGrade CC 2015 db8605de7a7ead1d2455334c2e82e7a0a8e1fde5 Here
Media Encoder CC 2015 fdb02a97fa41ec8a1305aff29d07eca554d9429e Here
Adobe Muse CC 2015 12e90a9f59106e05b5863604409c92ca38945747 Here
Edge Animate CC 2015 480a913db70c26fc8a524a456f879fcd7d76ba6f Here
Edge Code CC Preview e78a9498107dcc34bf40a26cf726fce781b0815f Here
Edge Inspect CC 56c67201055479bc29ba6849690a97623af39cae Here
Edge Reflow CC Prev. (64bit) 53c11dcbd09996e31913d70a3e7c6116b97ef93e Here
Bridge CC (64-bit) c1eb6f61612f4ba1172e908ebf6ebafdc97994dc Here
Adobe Scout CC 44ebb6c496d7989044f4a4142e3ee85181cb2920 Here
Adobe Drive CC f28f167939b0c69459c26d48a4526924e3df3da4 Here
Extension Manager CC b2e85029b5d6e038e766eba8b0e0abac90c86bf2 Here
CC Desktop App (v. 3.9.5.353) ab810970674ac0c68aee06f8fe643ffc445bf23d Here
Flash Professional CC 2015 083f7de2f0ea5c898397496a9e4c840c0b080376 Here
Flash Builder 4.7 Prem. (64bit) ed252f24f0a3d8e60dce54dea9046678a40b9656 Here
ExtendScript Toolkit f194d9e51fa5f88319b8e9979b613a50446ede8a Here
Exchange Panel Toolkit f3b321d403ff03dbac4f56023b656958e7e85cd3 Here
Creative Cloud Packager 65c7d01c273af6287e945c6ed8e5e0e4a7cc7af4 Here
Adobe Gaming SDK b736dde749b54a84dae99f7768578b4724588ae5 Here
Touch App Plugins d8204667f599c729a183343ce7e57ed73f757029 Here

Yêu cầu hệ thống
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
  • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
  • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
  • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

  • Please wait while i am loading Facebook SDK js