This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Tuesday, 4 April 2017

[Download] Microsoft Office 2016 Individual Apps Original VLSC


Như các bạn đã biết ngoài phát hành bản ProPlus | Standard, kênh VLSC còn phát hành bộ cài riêng lẻ cho từng app. bộ cài này hướng tới nhóm khách hàng chỉ có nhu cầu dùng 1 ứng dụng trong bộ office thay vì phải cài tất cả. Bộ cài này sử dụng key kích hoạt riêng , dung lượng nhỏ gọn hơn và bạn có thể tìm thấy chúng tại bài viết này

Bạn có thể tham khảo chức năng của từng app tại bài viết này

KMS Key
Spoiler: 
Access 2016 : GNH9Y-D2J4T-FJHGG-QRVH7-QPFDW
Excel 2016: 9C2PK-NWTVB-JMPW8-BFT28-7FTBF
Outlook 2016 : R69KK-NTPKF-7M3Q4-QYBHW-6MT9B
PowerPoint 2016 : J7MQP-HNJ4Y-WJ7YM-PFYGF-BY6C6
Publisher 2016 : F47MM-N3XJP-TQXJ9-BP99D-8K837
Skype for Business 2016 : 869NQ-FJ69K-466HW-QYCP2-DDBV6
Word 2016 : WXY84-JN2Q9-RBCCQ-3Q3J3-3PFJ6
 File: SW_DVD5_Access_2016_64Bit_English_MLF_X20-42273.ISO
CRC-32: 5b91fff2
  MD4: c00994a9bad3d9aa48b8ff3a57b5ed82
  MD5: fc63f8fc76a1318df182904d10509dec
 SHA-1: 1ec61a04db9fc9697dc9490679171f46d936e6d3

 File: SW_DVD5_Access_2016_W32_English_MLF_X20-41171.ISO
CRC-32: d2beb8be
  MD4: 92ce321ca54cba73ce9f0b39eb2c47d7
  MD5: 4b723f1f5756171cd4b691f7748345da
 SHA-1: 796ff7f1b46bde5422ac6337d9bad2eef9bd21ea
 File: SW_DVD5_Excel_2016_64Bit_English_MLF_X20-42312.ISO
CRC-32: 0e778a70
  MD4: d83993343b4a2e87d8140111a2ed75c0
  MD5: 89b3567d8a3f5bbe4e02bfe7c9bb9d36
 SHA-1: 4ef5c678a0b2527f056ca8b0ed0d56f9a68bfb66

 File: SW_DVD5_Excel_2016_W32_English_MLF_X20-41210.ISO
CRC-32: 6da982a2
  MD4: e33f9a0d796ec66ebfe3534fd1e4856a
  MD5: 116b979fcc40de1a05ef423678ce4cda
 SHA-1: 66147cbbc7e06082838f1fe3a629fa362b12366e
 File: SW_DVD5_Outlook_2016_64Bit_English_MLF_X20-42535.ISO
CRC-32: a48ee082
  MD4: a10dd72ebc7ff3983e6c5a8e284b5ce2
  MD5: 18cc1490a78ebda9cb84e830012a5265
 SHA-1: 2b2d5cb0e5f30b14471d725d4bc63fab2c4bd43d

 File: SW_DVD5_Outlook_2016_W32_English_MLF_X20-41410.ISO
CRC-32: 0dad3922
  MD4: 2687705ec612eafb9758267ea3cd85c0
  MD5: edb08a0be313e3d037a1cad12a9362f9
 SHA-1: 6f0d63e8e8b4d33903d19e4ccbda464464283d53
 File: SW_DVD5_PowerPoint_2016_64Bit_English_MLF_X20-42592.ISO
CRC-32: d3f9a21f
  MD4: e0ec5bf6c6ba539ca06841d7ec82aaf1
  MD5: b0d8fdc5dc2bad9abb8b11dc70373221
 SHA-1: d0193139a078ee8916258bba20acfa2af41bb929

 File: SW_DVD5_PowerPoint_2016_W32_English_MLF_X20-41450.ISO
CRC-32: 5902f0ab
  MD4: 16159f2b18dddcc56a150313b01fce80
  MD5: ec917cf9356a43c1484bbde6a2c598cb
 SHA-1: 7ba5befc42daee92bb4deff43fe5eb524813c6bb
 File: SW_DVD5_Publisher_2016_64Bit_English_MLF_X20-42723.ISO
CRC-32: 24f2b9f8
  MD4: 7837e3d9a58e62ee6540d61fb54070aa
  MD5: 701a879d18d62485fc947ced9009fe10
 SHA-1: e4829624e6584d29701a22a75a6753f7a423c16d

 File: SW_DVD5_Publisher_2016_W32_English_MLF_X20-41547.ISO
CRC-32: 010447b6
  MD4: 86c99abf141943b443d47a05d41b1271
  MD5: ac72089ee773fc8fa95e9f4b94d9e01e
 SHA-1: 9263eccc8e5ee670408d3bffa4028f18d508cde4
 File: SW_DVD5_Skype_for_Business_2016_64Bit_English_MLF_X20-42352.ISO
CRC-32: 2fa96505
  MD4: 9b9f9c2e307c4be6c12e207eb1d85dee
  MD5: 80e293fa2ae2877a32782184d7e9b699
 SHA-1: a70a664c0efc2aacda84eb980cba56b75d21eba3

 File: SW_DVD5_Skype_for_Business_2016_W32_English_MLF_X20-41250.ISO
CRC-32: 6f1a6f2d
  MD4: 79e057362b7b382e19b296578189f7aa
  MD5: a1a406a73d24d28384c669177a4ad402
 SHA-1: a829862ffda2212ba8c68dccfb543781485166af
 File: SW_DVD5_Word_2016_64Bit_English_MLF_X20-42822.ISO
CRC-32: 9a6d410d
  MD4: 3884605b04a86fd352eb51ebffb7353b
  MD5: 6edf70e8a67b2d171db435d0c3409098
 SHA-1: 516426677456ae65534a361a63bd5b473fe06231

 File: SW_DVD5_Word_2016_W32_English_MLF_X20-41643.ISO
CRC-32: 974432eb
  MD4: eb41383f53297de86c7b69027388072d
  MD5: 8f013c6d8aebe6eb9a934afeb2d5ee54
 SHA-1: 4c6fb3f3a507613b58e76e6cfa249ee8c165f56e
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
 • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
 • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
 • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

 • Duc Nguyen 10/15/2017 06:53:00 AM
  cài rồi nó có update được không bác
  Please wait while i am loading Facebook SDK js