This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Monday, 10 April 2017

[Download] ISO Windows Vista RTM Original


Windows Vista (tên mã là Longhorn) là một hệ điều hành của Microsoft sử dụng cho máy tính cá nhân, trong đó có máy tính để bàn của các gia đình và doanh nghiệp, máy tính xách tay, máy tính bảng và máy tính giải trí gia đình. Trước khi có thông báo chính thức ngày 22 tháng 7 năm Windows Vista được biết đến với tên mã "Longhorn". 

Quá trình phát triển hoàn tất vào ngày 8 tháng 11 năm 2006, và trong ba tháng sau đó, Windows Vista được phát hành lần lượt cho các hãng sản xuất phần cứng và phần mềm máy tính, các người dùng doanh nghiệp và các kênh bán lẻ. 

Vào ngày 30 tháng 1 năm 2007, hệ điều hành này được phát hành trên toàn cầu và có thể đăng ký mua và tải về từ trang web của Microsoft. Windows Vista được phát hành năm năm sau khi người tiền nhiệm của nó, khoảng cách dài nhất giữa hai hệ điều hành Microsoft Windows cho máy tính cá nhân liên tiếp. 

Hiện nay đây có thể liệt vào hàng hiếm. không còn nhiều host lưu trữ iso của bản RTM này, mình chỉ kiếm được nhiêu đây và sẽ chia sẻ cho ai thích sưu tầm đồ cổ 


ISO MSDN RTM

1. Enterprise
Windows Vista Enterprise (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_vista_ee_x86_dvd_vl_x13-17271.iso
Languages: English
SHA1: de743abdc620d18ea3c33675a4c5a8cacc276372
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=10806

Windows Vista Enterprise (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_vista_enterprise_x64_dvd_vl_x13-17316.iso
Languages: English
SHA1: 3b55166cb5c6aa61d4d53190c271bed0bf0aa961
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=10807
2. Multiple Editions ( Bản này hầu như bao gồm tất cà các phiên bản ) 
Windows Vista (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_vista_x86_dvd_x12-34293.iso
Languages: English
SHA1: b71e04564ca22e4d9928e59298eff87cf62b382b
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=10792

Windows Vista (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_vista_x64_dvd_x12-40712.iso
Languages: English
SHA1: 04671ce6713921983ff23ab9fc3e7a9280712b94
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=10793
3. Business 
Windows Vista Business VL (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_vista_business_x64_dvd_vl_x13-13435.iso
Languages: English
SHA1: 60c1c2bb13679dcbd7b032095dcde089a696c55a
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=11502

Windows Vista Business VL (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_vista_business_x86_dvd_vl_x13-13415.iso
Languages: English
SHA1: b627ed5518f545b2ce7fd03774a57e95ae66998e
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=11018
4. Business N
Windows Vista Business N VL (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_vista_business_n_x64_dvd_vl_x13-21545.iso
Languages: English
SHA1: 60403a968fc536b3504c8f306ab3532d5b350ee5
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=11547

Windows Vista Business N VL (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_vista_business_n_x86_dvd_vl_x13-21533.iso
Languages: English
SHA1: 5bf2224c2871018ae8fd21f6f0f23cd8e3cb04f4
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=1154

Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
  • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
  • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
  • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

  • Please wait while i am loading Facebook SDK js