HOME ABOUT CONTACT SITEMAP
Category
This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Sunday, 5 March 2017

[Windows] Tải về trọn bộ Adobe FrameMaker nguyên gốcAdobe FrameMaker là giải pháp biên soạn và phát hành theo template cho nội dung không cấu trúc, cấu trúc và XML/DITA.

Với FrameMaker, người dùng có thể dễ dàng biên soạn nội dung với giao diện người dùng cải tiến và các công cụ chuẩn, phối hợp và xem lại bằng tích hợp hệ thống quản lý nội dung bên ngoài, và tự động sắp xếp thời gian và phát hành thông qua phần mềm Adobe FrameMaker Server tới đa kênh như PDF, HTML, WebHelp, Adobe Air, Adobe FlashHelp và Oracle Help

Tính năng:
 • Giao diện mới, trực quan
 • Tích hợp toàn bộ với môi trường biên soạn
 • Nguồn cung ứng đơn lẻ biến đổi, mạnh mẽ
 • Lọc bằng thuộc tính
 • Soạn thảo tự động
 • Định dạng và ghi đè định dạng
 • Bộ biên soạn thuộc tính cải tiến
 • Xem tag cải tiến
 • Kéo và thả text, màu nền
 • Import bình luận từ file PDF cải tiến
 • Hỗ trợ media mở rộng
 • Lặp lại
 • Tạo catalog bảng
 • Tăng cường tính hữu dụng
 • Tính năng thả và kéo cắt/dán
 • Xem RM
 • So sánh văn bản ở cấp độ cấu trúc
 • Kết hợp đối tượng “giàu” media
 • Quản lý đối tượng đặc biệt cho các loại sách và bản đồ DITA
 • Công cụ giúp dễ dàng chuyên môn hóa DITA
 • Hỗ trợ chuẩn cho DITA 1.2
 • Hỗ trợ văn bản dài và output PDF
 • Output đa định dạng với Adobe FrameMaker Server 

FrameMaker chỉ phát hành cho Windows

Liên kết tải về


6. FrameMaker 14 (2017 Release)

File: Framemaker_14_LREFDJ.7z
 CRC-32: 6825d3f7
  MD4: e9b4107e61d031606fd27459afd962b1
  MD5: 55a67062a8d2df73dcc7a083491810e8
 SHA-1: 5003b24739402ab1b560293fcfaedd0ac1d7055a
SHA-256: 5e67738b18bd2fc2f28c137cec7fbec5aabc1ebd68574767359337a9bc7d3269
Languages: English, French, German, Japanese
File: Framemaker_14_LREFDJ.exe
 CRC-32: 4689ef07
  MD4: 5d2448ea74bbac7fe025156447637c1a
  MD5: 937480b2e22e80bf3ee338bce472c3ba
 SHA-1: ad6565b54ac4d47a705b5945010349bbf253b78e
SHA-256: ce6d1df794869bf00e7b510ce63a5457d67acee0bf1abf650ad58a168cd4d321
Languages: English, French, German, Japanese
5. FrameMaker 13 (2015 Release)

File: Framemaker_13_LREFDJ.7z
 CRC-32: 2f943315
  MD4: 5fb8c17ff477fdc25c9f586ddddc67b3
  MD5: a0f2ab36c650693398789d28a6d66907
 SHA-1: 1987b61260f05afdff8f27da22ea46cf6ffa13fe
SHA-256: 5e522eb82a89a393e769a564371ff5fb06b2bd1cad62c6aa51c836c3132f39e5
Languages: English, French, German, Japanese
File: Framemaker_13_LREFDJ.exe
 CRC-32: 6d145ec8
  MD4: ecc152d7196d62070561ab2e17e91aef
  MD5: fe601c6688b402014ec17ba066d4faf5
 SHA-1: c66762bb6805f2f14b29593d7ef31508f0251ae5
SHA-256: dfc60fcfd5b87d8fbf9ac7d0748bac7199aabe1cea2a4a08ffd907a6a3a910bb
Languages: English, French, German, Japanese
4. FrameMaker 12

File: Framemaker_12_LREFDJ.7z
 CRC-32: 49a39c1d
  MD4: 8b35f3bc1627d9dbca4be0bef89d6a43
  MD5: afc42e1ec7cfbed2b7ff0a4d1fc0e7a9
 SHA-1: d3cac505adbfd72eb0e03134ae5f4090d379f9fe
SHA-256: dbc05718d7fcff07753025e1c30a227046844e61dfaf87ab6a2162ba77f1e1d6
Languages: English, French, German, Japanese
File: Framemaker_12_LREFDJ.exe
 CRC-32: 7d82f870
  MD4: e6877196a64470ee95192009b90f0196
  MD5: 8cbfcb52499546ee7bdee707477fd42f
 SHA-1: c193e9f342874a59e3b3ce3194e02547bc3c038b
SHA-256: 5932636c96a72fb2c591ad59e54ee39f4c21f30ef648e4f85e8efb936ab55c18
Languages: English, French, German, Japanese
3. FrameMaker 11

File: FrameMaker_11_WWEFDJ.7z
 CRC-32: a44f54b8
  MD4: e7b67f0c82421fd82d2930ff506ea7ee
  MD5: 4c8bb04fe3417133cf37b18d2d180cf1
 SHA-1: 2e9e8f306e2c36e43d2d3c9987f6b3dbd3fe8fd1
SHA-256: 550535882419be834eede19c1b3b89e4de8cccf0a5a3851d2f5766ce93eb9729
Languages: English, French, German, Japanese
File: FrameMaker_11_WWEFDJ.exe
 CRC-32: 76d35d14
  MD4: 2fa221f68ee0e2a7062a88309f9005a7
  MD5: 1417091f7be7f87338865671f3acf81d
 SHA-1: e029c6e22f3c09b7e3e5cfc76b88e7b6e5b5c7cc
SHA-256: e6864b4413fdff727062fd882da4100798f7fe475946f159e98ef2ed17d3a0e2
Languages: English, French, German, Japanese
2. FrameMaker 10

File: FrameMaker_10_WWEFDJ.7z
 CRC-32: 24d90236
  MD4: 3bb72bd70aeb65a46507993b5bd6d646
  MD5: f93a2f6db542f51b6a4cf1b718b366b3
 SHA-1: 8c940f700667c0403fcba5bb4e99fb2b9d027620
SHA-256: bc03e0ec5665bf591d4b0c956d4db4981ef152a70bdc3fcc5fbf81add644626f
Languages: English, French, German, Japanese
File: FrameMaker_10_WWEFDJ.exe
 CRC-32: 2b12d464
  MD4: 42ffd15ab11dab52138850c601b0f505
  MD5: c411f404c299f937b4adb49c254e33eb
 SHA-1: 1a26ffdf31ed019644c8215cd75ce43f8f7abbca
SHA-256: 930b768616e59586e410cc72289840773f13ff39c72d915ecf02bcc5ad5a099d
Languages: English, French, German, Japanese
1. FrameMaker 9

File: Framemaker9_WWEFGJ.exe
 CRC-32: ba8b2c0b
  MD4: 9b007b51c21ac00c25cf2700610dc283
  MD5: 8f3ffbdcdca9742f4903e83ae75292df
 SHA-1: 28ded18e0feab699144d77912e8f9fd94932f8a4
SHA-256: 9818604b81fdcecb0df21e51ac6d9974c34b87058b1795b473a38c94439cb7f5
Languages: English, French, German, Japanese
File: Framemaker9_WWEFGJ.7z
 CRC-32: 6d30d1a0
  MD4: 69d57b20aa8f1c3c563bd644899c286e
  MD5: 997bdeb6505f0e29c778cbe920bd6e5b
 SHA-1: 7979aa34f3faba32b8c1814f06db1f812509ea2a
SHA-256: 513ba40bff8087b5187dd9c4acc4defe12e418d32235cff1ddaf04083487e80e
Languages: English, French, German, Japanese
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
 • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
 • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
 • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

 • Please wait while i am loading Facebook SDK js