Labels

[Windows] Tải về trọn bộ Adobe Creative Cloud 2015.5 (CC2015.5) (2016 Release) nguyên gốc


Adobe Creative Cloud 2015.5 (CC2015.5) được phát hành vào năm 2016 sau khi phát hành bộ Adobe Creative Cloud 2015 (CC2015). Các phiên bản cài đặt offline khả dụng

 • Adobe Media Encoder CC (2015.3)
 • After Effects CC (2015.3)
 • Audition CC (2015.2)
 • Bridge CC (2015)
 • Illustrator CC (2015.3)
 • Photoshop CC (2015.5.1)
 • Photoshop CC (2015.5)
 • Premiere Pro CC (2015.3)

Còn lại bạn phải dùng công cụ tải CC để tải và cài đặt. Checksum kĩ trước khi cài nhé

XEM THÊM: Hướng dẫn sử dụng Universal Adobe Patcher bẻ khóa sản phẩm Adobe


Liên kết tải về

Name SHA1 Download
AdobeMedia Encoder CC (2015.3) e235da61dd968a310191c6f8ebc08827fdc4d7d4 Here
After Effects CC (2015.3) 10d3217fe53db941c46d68ab2d7b0d23c8b81f39 Here
Audition CC (2015.2) 056f0873ab43a91ec243531abeb59cc2edcfffd1 Here
Bridge CC (2015) (32-bit) 1e4bcbe86f0cff39dec025d31f55016acc29bc57 Here
Bridge CC (2015) (64-bit) a6bf0e08c9ba865725a00dc98644a3b4c76e083d Here
Illustrator CC (2015.3) (32-bit) b60a6b91f74b3218013a94f17a1854b4c851e929 Here
Illustrator CC (2015.3) (64-bit) 59d9eb52d09b560a5a5e25f2baa25acff809d5d2 Here
Photoshop CC (2015.5.1) (32-bit) 2d9e9ebb2bb7bdf0f2f88bb4f3d6118e2465d2a4 Here
Photoshop CC (2015.5.1) (64-bit) e7385b87c93d15d0c99f62317273cce932e2f6b2 Here
Photoshop CC (2015.5) (32-bit) 44828f0e15281713fc340ac350c7216e5984b175 Here
Photoshop CC (2015.5) (64-bit) fb5628938099a040863f01ca1bac24eaa83e23f5 Here
Premiere Pro CC (2015.3) 6417a9633780fbedefc23eb6df7d0aa6201375ac Here

After Effects CC (2015.3)

System requirements

 • Multicore Intel processor with 64-bit support
 • Microsoft® Windows® 7 with Service Pack 1 (64 bit), Windows 8 (64 bit), Windows 8.1 (64 bit), or Windows 10 (64 bit)
 • 4GB of RAM (8GB recommended)
 • 5GB of available hard-disk space; additional free space required during installation (cannot install on removable flash storage devices)
 • Additional disk space for disk cache (10GB recommended)
 • 1280x1080 display
 • OpenGL 2.0-capable system
 • QuickTime 7.6.6 software required for QuickTime features
 • Optional: Adobe-certified GPU card for GPU-accelerated ray-traced 3D renderer
 • Internet connection and registration are necessary for required software activation, validation of subscriptions, and access to online services.*

Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
 • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
 • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
 • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

 • 1