HOME ABOUT CONTACT SITEMAP
Category
This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Sunday, 5 March 2017

[Windows - MAC] Tải về trọn bộ Adobe Captivate nguyên gốc


Adobe Captivate giúp đỡ người dùng trong việc tạo ra các giáo trình eLearning (giáo án trực tuyến) hỗ trợ học tập và giảng dạy với khả năng tương tác cao. Phần mềm này cung cấp các công cụ tạo giáo trình nhanh chóng bằng cơ sở dữ liệu có sẵn hoặc nhập khẩu các nội dung ngoài dễ dàng, đồng thời có thể chèn thêm các tập tin Media vào các giáo án.

Adobe Captivate là phần mềm biên soạn giáo trình giảng dạy trực tuyến eLearning chuyên nghiệp và hoàn hảo với rất nhiều tính năng hữu ích mà các giáo viên có thể truy cập và sử dụng. Phần mềm này tích hợp cơ sở dữ liệu phong phú với hệ thống kiến thức đa dạng, các công cụ giúp tạo giáo án, font chữ, ký hiệu hỗ trợ đầy đủ. Người dùng cũng có thể nhập các nội dung Microsoft PowerPoint có sẵn để đưa vào giáo án và tạo nên những bài giảng của riêng mình.

Adobe Captivate cho phép chèn các tập tin hình ảnh, Audio và Video ở nhiều định dạng khác nhau vào giáo án, bổ sung các mô phỏng ứng dụng, các hình phân nhánh và câu đố vào giáo trình để tăng thêm phần thú vị. Các tập tin có thể được dễ dàng xuất sang hệ thống tiêu chuẩn SCORM và AICC – hệ thống quản lý bài học phổ biến hiện nay.

Adobe Captivate còn hỗ trợ quay lại hoạt động màn hình để tạo các hướng dẫn bổ sung cho bài học, hỉnh sửa trực tiếp file Powerpoint và tạo ra các câu hỏi trắc nghiệm. Đây là ứng dụng rất cần thiết cho các giáo viên và học sinh ở nhiều cấp học nhằm chuyên nghiệp hóa hoạt động giảng dạy và học tập.

Các tính năng chính của Adobe Captivate:
  • Tạo giáo trình giảng dạy trực tuyến
  • Hệ thống dữ liệu phong phú
  • Cho phép nhập các nội dung Microsoft PowerPoint có sẵn
  • Chèn các tập tin Media vào nội dung giáo án
  • Quay phim màn hình
  • Tạo bộ câu hỏi trắc nghiệm

Liên kết tải về cho cả Windows và MAC


7. Captivate 2017 Release


OS Download Link Checksum SHA-1
Windows x64 2b25833af23e341007054f2e87ad4266a5d140a8 *Captivate_2017_x64_LS21.7z
61706058ef3ec8404735f7b17704588532361a3b *Captivate_2017_x64_LS21.exe
MAC OS Link21d6a5a9b0e990f22b19f0843ddabef91173ed70 *Captivate_2017_LS21.dmg

6. Captivate 9

OS Download Link Checksum SHA-1
Windows x64 04dae7459bdac9b18c5ba1135833fad9396f7e1f *Captivate_9_x64_LS21.7z 2e0b82d5a469eb5f67288ad2b01103ee10045a7a *Captivate_9_x64_LS21.exe
MAC OS Link 4ba265fa93269b2f77770491fc36cbd09a23b4b1 *Captivate_9_LS21.dmg

5. Captivate 8

OS Download Link Checksum SHA-1 32-bit Checksum SHA-1 64-bit
Windows x86
x64
2af62c7135330b1b19cd9b228c38152d906008db *Captivate_8_LS21.7z d6d6234bb2802db44908bf4d56e7aee0f1733af5 *Captivate_8_LS21.exe 10e8ba35e77985f9c1ed10e722fefddfa00f0bcc *Captivate_8_x64_LS21.7z 4971c0e0bca21fea35f3b3d4e29defe58325acdc *Captivate_8_x64_LS21.exe
MAC OS Link 2e1ae9aeb3f22060d1a1612434ea618f824b6fb6 *Captivate_8_LS21.dmg

4. Captivate 7

OS Download Link Checksum SHA-1 32-bit Checksum SHA-1 64-bit
Windows x86
x64
0c8ee784f99566f4e045ace9175b24ac7dd01daa *Captivate_7_LS21.7z 9c804133f3472e2078bf3320def5a54b648bbb7e *Captivate_7_LS21.exe c019494a81aec6332e62528b2b0f476930708b92 *Captivate_7_x64_LS21.7z 89b00e23e0fb9073dfe5d255ee6dde13eac97591 *Captivate_7_x64_LS21.exe
MAC OS Link c445f2ea31eda543f649d52a3b412dc4c96c1e49 *Captivate_7_LS21.dmg

3. Captivate 6

OS Download Link Checksum SHA-1 32-bit Checksum SHA-1 64-bit
Windows x86
x64
2851bf5ce8b87ed3826c500dfe30fc24366ba655 *Captivate_6_LS12.7z 73fe998f485387d1b13c1967710356adbf8bc293 *Captivate_6_LS12.exe 3b44e9241b8f6ef745492653e9d25fcd0caf9af4 *Captivate_6_x64_LS12.7z fe3ca3241b9818ed47ba5c6404a0c1263d333596 *Captivate_6_x64_LS12.exe
MAC OS Link 3c30cbd38a2b6dc04577c980b9022d34e6ac3728 *Captivate_6_LS12.dmg

2. Captivate 5.5

OS Download Link Checksum SHA-1
Windows x86 2142df2725b5d6aaaface56c3bbd5a871df1d4fe *Captivate_5_5_WWEFDJ.7z 1a3027f9c72f2a375bd8ddf6b247efb02f5ac63a *Captivate_5_5_WWEFDJ.exe
MAC OS Link 7fad42ab390af0c3ebc859b2f6b182272c3269f6 *Captivate_5_5_WWEFDJ.dmg

1. Captivate 5

OS Download Link Checksum SHA-1
Windows x86 cf9c9e26ef16410625ba3a1ce9b45e226a56746a *Captivate_5_WWEFDJ.7z feae506c904c38b1fab964eb536e1717ce6164d2 *Captivate_5_WWEFDJ.exe
MAC OS Link 03d7d1e9c3959e42c1fbbbf49fd5be04242e3124 *Captivate_5_WWEFDJ.dmg
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
  • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
  • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
  • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

  • Please wait while i am loading Facebook SDK js