HOME ABOUT CONTACT SITEMAP
Category
This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Wednesday, 1 March 2017

[Windows & MAC] Adobe Camera Raw for Photoshop CS6 & CC


Camera Raw là một trong những công cụ đơn giản nhất của Photoshop, nhưng hầu hết mọi người thậm chí lại không biết nó có tồn tại. Camera Raw loại bỏ đến 90% các nút bấm và chức năng của Photoshop, cho phép bạn thực hành thao tác các ứng dụng cơ bản nhất và dễ dàng chỉnh sửa màu của bức ảnh.

Giờ đây, bạn đã ở trong giao diện Camera Raw, bạn có thể điều chỉnh bức ảnh theo ý thích. Đầu tiên, bạn có thể điều chỉnh các mức độ của ảnh, màu sắc (làm cho bức ảnh đỏ, xanh hơn…), độ tương phản (mức độ khác nhau giữa các phần sáng nhất và tối nhất của bức ảnh) hay độ bão hoà (tăng sự khác nhau giữa các màu sắc của hình ảnh). Bạn cũng có thể tạo ra một bức ảnh đen, trắng…

Camera Raw còn cho phép bạn dùng các công cụ cơ bản như sửa các vết chấm và tật mắt đỏ. Các mũi tên chỉ đến các công cụ khác nhau mà bạn có thể sẻ dụng. Hãy thử thất cả chúng. Nếu không thích, chỉ cần bấm Cancel..

Hướng dẫn cài Camera Raw


Windows
 • Quit all Adobe applications.
 • Double-click the downloaded CameraRaw_*.zip file to unzip it. Windows might unzip the file for you.
 • Double-click the resulting CameraRaw_*.exe file to start the installer. 
 • Follow the onscreen instructions.
 • Restart your Adobe applications.
Mac OS
 • Quit all Adobe applications.
 • Double-click the CameraRaw_*.pkg.zip file to unzip it.
 • Double-click the CameraRaw_*.pkg file to start the installer.
 • Follow the onscreen instructions.
 • Restart your Adobe applications.

Liên kết tải về


3. Camera Raw 10.0

System Requirements: macOS 10.11–10.13, Microsoft® Windows® 7, Windows 8.1, or Windows 10
File: CameraRaw_10_0_mac.zip
Size: 335987042 bytes
MD5: C4C2A22D6812420F3B153685240748E4
SHA1: 29EA8E6D638C4EAEEEBF90FFE38292598B44A156
CRC32: 5B8810EE

File: CameraRaw_10_0_win.zip
Size: 380907243 bytes
MD5: 760A07B9DF955FDD65291CE8CECF07C8
SHA1: 4B2F4CCEB93A4BA3DD0CEAD6FEC1C631D42D24E2
CRC32: 4D37DA75
2. Camera Raw 9.12.1

System Requirements: macOS 10.10-10.12, Microsoft® Windows® 7, Windows 8/8.1, or Windows 10
File: CameraRaw_9_12_1_mac.zip
Size: 327955082 bytes
MD5: A7FC0358B3AB1853CC39C9611D14931B
SHA1: BF7BF0C339D1397458CC9D3BBE231DBB713842FB
CRC32: C2A02F1F

File: CameraRaw_9_12_1_win.zip
Size: 374582322 bytes
MD5: CC453C2EE5AAE1C46E83E4A4A64FFE53
SHA1: 9B78488A70CBB07E680A541C339204CDD29F7748
CRC32: BD3F3019
1. Camera Raw 9.1.1

Note: Camera Raw 9.1.1 is the most current version compatible with Bridge CS6 and Photoshop CS6.

System Requirements: macOS 10.7–10.12, Microsoft® Windows® 7, Windows 8/8.1, or Windows 10
File: CameraRaw_9_1_1.pkg.zip
Size: 235239415 bytes
MD5: 3D1DB2A6E1D1145EEB67A2D3A1140B45
SHA1: 35A9A1EB14C0180CBCB8ACCA6C1D5B541D98F61F
CRC32: 9773B84B

File: CameraRaw_9_1_1.zip
Size: 271106338 bytes
MD5: 02640A3BDFBA507D1B2791D356336605
SHA1: 73A036C9380F992798579DDEC926A93C70111EF8
CRC32: 9F665550
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
 • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
 • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
 • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

 • Please wait while i am loading Facebook SDK js