This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Saturday, 4 March 2017

[Download] Microsoft Visual Studio 2008 Original


Các tính năng nổi bật
 • Xây dựng các ứng dụng cho Windows, Web, hệ thống Microsoft Office, bộ .NET Framework, SQL Server, và Windows Mobile với các bộ thiết kế hỗ trợ kéo thả tích hợp
 • Visual Studio tích hợp Visual Basic, Visual C#, và Visual C++ để hỗ trợ hàng hoạt các môi trường phát triển thông dụng
 • Các tính năng biên tập như Edit, Continue và Microsoft IntelliSense® đơn giản hóa vòng lặp thiết kế, phát triển, tìm lỗi của ứng dụng.
 • Triển khai các ứng dụng client dễ dàng với ClickOnce, cho phép các nhà phát triển và các chuyên gia IT triển khai một ứng dụng và các yêu cầu của nó cũng như đảm bảo ứng dụng luôn được cập nhật mới nhất.
 • Xây dựng các ứng dụng hướng đến.NET Framework, giảm thiểu thời gian phát triển bằng cách giảm bớt nhu cầu mã kiến trúc nền và giúp tăng cường bảo mật ứng dụng
 • Sử dụng ASP.NET để tăng tốc quá trình tạo các ứng dụng web tương tác và lôi cuốn cùng các dịch vụ web. Master Pages cho phép các nhà phát triển dễ dàng quản lý tập trung bố cục của trang web.
 • Cộng đồng hàng triệu các nhà phát triển đảm bảo các nhà phát triển luôn tìm thấy đối tác làm việc cũng như các thành viên cộng đồng khác đồng thời cũng là những thách thức thú vị.
Yêu cầu hệ thống :
 • Máy tính bộ xử lý 1.6 GHz hay nhanh hơn
 • Bộ nhớ RAM : 384 MB hay nhiều hơn (768 MB hay nhiều hơn đối với Windows Vista)
 • Dung lượng đĩa trống : 2.2 GB
 • Ổ đĩa cứng tốc độ 5400 RPM
 • Màn hình : độ phân giải 1024 x 768 hay cao hơn
Giới thiệu thế thôi giờ là link tải nhỉ
Bộ công cụ hỗ trợ Visual Studio
Visual Studio 2008 Professional Edition (x86) - DVD (English)
File Name: en_visual_studio_2008_professional_x86_dvd_x14-26326.iso
Languages: English
SHA1: 69702515f0d7e085cbec39bff3a3b7ae5050ca3c
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=14233
File Name: en_visual_studio_2008_express_with_service_pack_1_x86_dvd_x15-04728.iso
Languages: English
SHA1: 937bd4a1b299505f286e371b3a5212b9098c38f2
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=37044
File Name: en_visual_studio_2008_express_x86_dvd_x13-97868.iso
Languages: English
SHA1: 76c6d28274a67741da720744026ea991a70867d1
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=14239
File Name: en_visual_studio_team_system_2008_team_foundation_server_workgroup_x86_dvd_x14-29253.iso
Languages: English
SHA1: 8ab94ea051880c13ec698ebfcdda5e3e479114dc
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=14232
File Name: en_visual_studio_team_system_2008_database_x86_dvd_x14-26465.iso
Languages: English
SHA1: 7b9e68a0bfff1a16dce550a6994b6a718dc80356
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=14221
File Name: en_visual_studio_team_system_2008_development_x86_dvd_x14-26382.iso
Languages: English
SHA1: ad743165a02f41097a67b5c78db83e2e0d669301
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=14222

FULL CHECKSUM
Spoiler: 
File: en_visual_studio_2008_express_with_service_pack_1_x86_dvd_x15-04728.iso
 CRC-32: 13db9fd4
  MD4: 6416661d59d4fa159c9b94a6366e14d9
  MD5: 83b3292c1aa8e4d3eb0c6bcd66a55cd0
 SHA-1: 937bd4a1b299505f286e371b3a5212b9098c38f2
SHA-256: 6d3b5eedfa461969c5d645871b53002d162a2e238486900d2fdf71774d53fb91

  File: en_visual_studio_2008_express_x86_dvd_x13-97868.iso
 CRC-32: bcda1439
  MD4: 5a27d7b643aa398b9125ee3822c32ba4
  MD5: ecbcdd918194df9a091261e65fe7b6cd
 SHA-1: 76c6d28274a67741da720744026ea991a70867d1
SHA-256: 632318ef0df5bad58fcb99852bd251243610e7a4d84213c45b4f693605a13ead

  File: en_visual_studio_team_system_2008_team_foundation_server_workgroup_x86_dvd_x14-29253.iso
 CRC-32: 195f2dc6
  MD4: 0210ad163ea90f673ae519c42b4a5d7b
  MD5: fbe19aba61517dfd96f6c588eb41d0e7
 SHA-1: 8ab94ea051880c13ec698ebfcdda5e3e479114dc
SHA-256: aec1a7f8948eb1c1e53ea5cad53804e4ba6b9d3fd4598e253b51a0676af409f3

  File: en_visual_studio_2008_professional_x86_dvd_x14-26326.iso
 CRC-32: e8d8dacd
  MD4: fc8b64b8e91a7ea540958a9e75b7b7ce
  MD5: ba1ba1a6ddd0c93441153af9e93a7b22
 SHA-1: 69702515f0d7e085cbec39bff3a3b7ae5050ca3c
SHA-256: 52ebf5731b75ccc460384ce3fd25bc984fb2d828ae51501ebaf0cadc27a33ee9

  File: en_visual_studio_team_system_2008_database_x86_dvd_x14-26465.iso
 CRC-32: 2ee11900
  MD4: 5d2befa197c53581085a7f08ae18c769
  MD5: 9886ac8faf763e6143ab31591fcae3af
 SHA-1: 7b9e68a0bfff1a16dce550a6994b6a718dc80356
SHA-256: 2d83795b86c52cacc22f874cdbf6e3fc30322eba16f9b8b8ddcf6db32e40c81d

  File: en_visual_studio_team_system_2008_development_x86_dvd_x14-26382.iso
 CRC-32: 6a6c7ef0
  MD4: 7cef12b1d5ef43665054f8882abb4419
  MD5: 2da06694b2c5d56e13336c95e7bbf1f9
 SHA-1: ad743165a02f41097a67b5c78db83e2e0d669301
SHA-256: 6275ee8e8ee90e952c05b7008070671f812ec9887385219d696c181c7990ca58
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
 • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
 • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
 • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

 • Please wait while i am loading Facebook SDK js