HOME ABOUT CONTACT SITEMAP
Category
This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Wednesday, 8 March 2017

[Download] Microsoft phát hành tới người dùng bộ Visual Studio 2017


Hôm qua, Microsoft đã phát hành phiên bản mới nhất của IDE, Visual Studio 2017 cho Windows cùng với bản preview phần mềm Mac đang phát triển. Sự cải tiến lớn nhất đến trong màn hình cài đặt của nó, cuối cùng cho phép bạn chọn và chọn các thành phần để cài đặt.

Đẩy mạnh với bản cập nhật này là tốc độ. Trong trường hợp này, bao gồm tính năng xác thực phụ thuộc trực tiếp để săn bắt lỗi nhanh hơn, cải tiến các tính năng cộng tác (bao gồm tăng cường tích hợp GitHub) và một số tính năng xuất bản mới. Đó là tất cả đi kèm với một trình cài đặt hoàn toàn mới cho phép bạn chọn tải công việc của riêng bạn, các thành phần, và gói ngôn ngữ. Điều này cho phép Visual Studio giảm bớt bộ nhớ và thời gian khởi động nhanh hơn trong khi cũng làm cho nó ít lộn xộn hơn để sử dụng. Điều này nên chứng minh hữu ích khi cài đặt Visual Studio trên máy tính xách tay mà không có một tốn không gian lưu trữ thêm.

Cũng giống như phiên bản mới nhất của Visual Studio, một phiên bản miễn phí có sẵn cùng với các công cụ chuyên nghiệp cho sinh viên, các nhà phát triển nguồn mở và cá nhân. Phiên bản Mac cũng nhận được phiên bản xem trước mới với hàng loạt các bản sửa lỗi và cải tiến hiệu năng khi nó được phát hành đúng cách. Yêu thích hoặc ghét nó, Visual Studio phổ biến trong ngành công nghiệp phần mềm, và phiên bản mới nhất này làm cho nó dễ tiếp cận hơn một chút. Bạn có thể tìm thấy bảng phân tích chi tiết hơn về tất cả các tính năng mới nhất tại trang đích của Microsoft.

Bạn có thể tham khảo cấu hình cài đặt tại địa chỉ https://www.visualstudio.com/en-us/productinfo/vs2017-system-requirements-vs điều đáng lưu ý ở đây là nó không hỗ trợ bản Windows 10 Enterprise LTSB

Toàn tập về VS 2017: https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/install/install-visual-studio

Bộ công cụ hỗ trợ Visual Studio

Tải về bộ VS 2017 mới được phát hành trên kênh MSDN cho thuê bao cá nhân

Remote Tools for Visual Studio 2017 (x86) - (English)
File Name: en_remote_tools_for_visual_studio_2017_x86_10048964.exe
Languages: English
SHA1: B446F5FBC68CDFC5F443A52B9CEB07720574B9D6
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/hh442898.aspx#FileId=71484
Build Tools for Visual Studio 2017 (x86 and x64) - (Multiple Languages)
File Name: mu_build_tools_for_visual_studio_2017_x86_x64_10049789.exe
Languages: English, Japanese, Korean, Czech, German, Spanish, French, Italian, Polish, Portuguese-Brazil, Russian, Turkish, Chinese - Traditional, Chinese - Simplified
SHA1: 8E95442F9D9798CA9EA6E54A59A35986682AD489
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/hh442898.aspx#FileId=71440
Visual Studio Enterprise 2017 (x86 and x64) - (Multiple Languages)
File Name: mu_visual_studio_enterprise_2017_x86_x64_10049783.exe
Languages: English, Japanese, Korean, Czech, German, Spanish, French, Italian, Polish, Portuguese-Brazil, Russian, Turkish, Chinese - Traditional, Chinese - Simplified
SHA1: F6F17031D4B5F05C2DE352F7B51B75D79A3E0796
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/hh442898.aspx#FileId=71465
Visual Studio Professional 2017 (x86 and x64) - (Multiple Languages)
File Name: mu_visual_studio_professional_2017_x86_x64_10049787.exe
Languages: English, Japanese, Korean, Czech, German, Spanish, French, Italian, Polish, Portuguese-Brazil, Russian, Turkish, Chinese - Traditional, Chinese - Simplified
SHA1: 8D678D27735018A99DC22DDB5412E4E6868991AE
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/hh442898.aspx#FileId=71461
Visual Studio Test Professional 2017 (x86 and x64) - (Multiple Languages)
File Name: mu_visual_studio_test_professional_2017_x86_x64_10049791.exe
Languages: English, Japanese, Korean, Czech, German, Spanish, French, Italian, Polish, Portuguese-Brazil, Russian, Turkish, Chinese - Traditional, Chinese - Simplified
SHA1: 5D952F05A75A89B3C3A2DFAD0962361758FE917B
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/hh442898.aspx#FileId=71398
Agents for Visual Studio 2017 (x86 and x64) - Test Controller (Multiple Languages)
File Name: mu_agents_for_visual_studio_2017_x86_x64_test_controller_10049788.exe
Languages: English, Japanese, Korean, Czech, German, Spanish, French, Italian, Polish, Portuguese-Brazil, Russian, Turkish, Chinese - Traditional, Chinese - Simplified
SHA1: BA7C0F40EED8F8B174ADA77B92B1DF279C03DA77
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/hh442898.aspx#FileId=71502
Agents for Visual Studio 2017 (x86 and x64) - Test Agent (Multiple Languages)
File Name: mu_agents_for_visual_studio_2017_x86_x64_test_agent_10049786.exe
Languages: English, Japanese, Korean, Czech, German, Spanish, French, Italian, Polish, Portuguese-Brazil, Russian, Turkish, Chinese - Traditional, Chinese - Simplified
SHA1: F4AE98EA67105056A4F90D472FAA4D63F7E1D126
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/hh442898.aspx#FileId=71381
Feedback Client for Visual Studio 2017 (x86 and x64) - (Multiple Languages)
File Name: mu_feedback_client_for_visual_studio_2017_x86_x64_10049785.exe
Languages: English, Japanese, Korean, Czech, German, Spanish, French, Italian, Polish, Portuguese-Brazil, Russian, Turkish, Chinese - Traditional, Chinese - Simplified
SHA1: 40073EEE4A7D7425D7C270D28873C9F2B12C08A8
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/hh442898.aspx#FileId=71431
Intellitrace Standalone Collector for Visual Studio 2017 (x86) - (English)
File Name: en_intellitrace_standalone_collector_for_visual_studio_2017_x86_10049024.exe
Languages: English
SHA1: CC75B29B22A7F892C3C6D332B7A16F2B5C502018
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/hh442898.aspx#FileId=71497
Performance Tools for Visual Studio 2017 (x64) - (English)
File Name: en_performance_tools_for_visual_studio_2017_x64_10049007.exe
Languages: English
SHA1: C4B9981A5545715A7262279151BB953D51698B52
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/hh442898.aspx#FileId=71434
Performance Tools for Visual Studio 2017 (x86) - (English)
File Name: en_performance_tools_for_visual_studio_2017_x86_10048994.exe
Languages: English
SHA1: 6302831C0B121A920BBFF735167710B8A7C9F2E1
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/hh442898.aspx#FileId=71452
Remote Tools for Visual Studio 2017 (x64) - (English)
File Name: en_remote_tools_for_visual_studio_2017_x64_10048981.exe
Languages: English
SHA1: 7FAD1D458AC09A36A8FC2CAFAD90E2666D9D0CB4
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/hh442898.aspx#FileId=71359

FULL CHECKSUM
Spoiler: 
  File: en_intellitrace_standalone_collector_for_visual_studio_2017_x86_10049024.exe
 CRC-32: acf9d555
  MD4: a5cb98b2e2be570aa54a8e5a0d38aa44
  MD5: 972ca064af6b6b310e9c1978786e5070
 SHA-1: cc75b29b22a7f892c3c6d332b7a16f2b5c502018
SHA-256: cec0e576b953f088807556a8b17435388539b0ecd737f7bc3e6b4baad5cd8e3f

  File: en_performance_tools_for_visual_studio_2017_x64_10049007.exe
 CRC-32: 71416aba
  MD4: 675322aa51ab72335717e859e4fab5c2
  MD5: eb82f3d0508de4b05057afe21ce550b9
 SHA-1: c4b9981a5545715a7262279151bb953d51698b52
SHA-256: a63c6bff1c8a1d63d8bbb27b11104e184a8e6b4297b614e9dd9ec7667850e0db

  File: en_performance_tools_for_visual_studio_2017_x86_10048994.exe
 CRC-32: 8e7cecc9
  MD4: 83c03ae00cd7f8863c8745e445b37e39
  MD5: 9875cca4ced8537fb2ed9c6f5d1cf00d
 SHA-1: 6302831c0b121a920bbff735167710b8a7c9f2e1
SHA-256: 912132c5e53f3d97b9547bf506c4910d95f54dff198368b051de4d6d0af3d88f

  File: en_remote_tools_for_visual_studio_2017_x64_10048981.exe
 CRC-32: a38d52c2
  MD4: 1bd038f4289b204f463d3738a0e6a6bd
  MD5: fdda6e1c2ad0df0b2e8c018688f4ecbd
 SHA-1: 7fad1d458ac09a36a8fc2cafad90e2666d9d0cb4
SHA-256: adf4fda550cc6787a827ee800869ac6740857885e63fd99b409be060a5da2367

  File: en_remote_tools_for_visual_studio_2017_x86_10048964.exe
 CRC-32: 33d580c4
  MD4: 3720a6e5679332d3662e07c36f133034
  MD5: 478eab249b074a4102e5f9ac2cc20162
 SHA-1: b446f5fbc68cdfc5f443a52b9ceb07720574b9d6
SHA-256: 77a4699a6230eac85ed9dabdb88addcd1a27beac81230e93bf1f2319cea34e95

  File: en_team_foundation_server_2017_update_1_x64_dvd_10055626.iso
 CRC-32: 7ec7e599
  MD4: 9f319a16afc13667628297690da10513
  MD5: 6c0123c78442fe6b924308444f8aabdc
 SHA-1: c447e166b2a607ac4abcaf1962c9573638e91bd5
SHA-256: 05fc8817010d05a3bc3aede6a034b5bd75d5c0e8c73c496f857696d1f83ff6a5

  File: en_team_foundation_server_2017_x64_dvd_9579548.iso
 CRC-32: d989b711
  MD4: 24beaff312064aea1b1439270204988f
  MD5: 0dacbf2af28d054d713a23972d5aaf58
 SHA-1: 267ddfac814eefeb42696317707b58782c883aa1
SHA-256: bf04104794097726acb8d93fecdda5d40d95c9d51d972868c0896acb991e3c84

  File: en_team_foundation_server_2017_x64_web_installer_9579551.exe
 CRC-32: 2df43631
  MD4: a96ab2e8b15bb29cb5452eb456a74f4c
  MD5: cb11a5d1709df0820063942bc89d28ec
 SHA-1: 04a0efb6b92b94d29e7d9752144e160bf07c4cac
SHA-256: 0ac05b913e4a3c422da87d10ad8db6a797136ea2f93503770f22987e7850f0af

  File: en_team_foundation_server_express_2017_update_1_x64_dvd_10055672.iso
 CRC-32: 93175501
  MD4: 1fb4f0b8ee1c64c237cfbd4f85d38962
  MD5: 3ef4654481f103785288edffa9f7d087
 SHA-1: 0e9794ae7369eac957b87034f8f04685b2f8997e
SHA-256: 91159cb4ef7b62108f5739f81fad20f13f139f6a4337951abdd0f57f20289157

  File: en_team_foundation_server_express_2017_update_1_x64_web_installer_10055656.exe
 CRC-32: dde34a7e
  MD4: 19ce7b1c01a6e91af45c68a506e07b54
  MD5: 87fa86c0da874577f694ebec79d105cb
 SHA-1: 072294ce65415c65a370ce2a595161337f188700
SHA-256: f604ca5de8959efaada1f7b616be7466aa8a751f7cb6929cb60cb498760f48dd

  File: en_team_foundation_server_express_2017_x64_dvd_9579595.iso
 CRC-32: bb4daa77
  MD4: aba4ed9c875ade35f88eb9df871ce408
  MD5: 6a6a9492796e9730e3f7deeb2583a0fb
 SHA-1: 16436bcab27404a71b49f3bf5cc4f8305f5ae8c6
SHA-256: 59ffad32ac3e04dce8f4e85d01e4838d39ee86af3cc512a146bb9cf34afff203

  File: en_team_foundation_server_express_2017_x64_web_installer_9579567.exe
 CRC-32: 784fc6fd
  MD4: 76db54a33f8fe62f288a72e3aac5d560
  MD5: 662f57c6b05f2ad7e33ec5a2568cde90
 SHA-1: 59b4ff4ac66a86943bf7cc876d38fe4b9ef83260
SHA-256: 75494505e7634cf6ea3c42946552fddf86d79379972e006ce1844cddd9bef230

  File: en_team_foundation_server_office_integration_2017_x64_dvd_10048463.iso
 CRC-32: f24929a1
  MD4: 7c11d5f234b389afe2e75f5c6f932d76
  MD5: 6ed6cf398dc311b1b9dd0387dc5d2e6a
 SHA-1: 513c5aa602278111bb57031a5a2740f6b9169eeb
SHA-256: d2323ecf2f51c41d475b3a240e585fae9dfe79f011e3cfe1ca8171f85006c1f2

  File: en_team_foundation_server_office_integration_2017_x64_web_installer_10048450.exe
 CRC-32: 6ee92b1e
  MD4: 9fc7ece01f60ec439980d768dcdfbc62
  MD5: 93045e414269ac426bad7967e07e8193
 SHA-1: c8b4983ad0372deaa0f10142c44763ab1933b30c
SHA-256: e10cd192f916d19ef209887912f17e8b7ce9aaf29f78ceb3da9f91520219d493

  File: en_visual_cpp_redistributable_for_visual_studio_2017_x64_10051449.exe
 CRC-32: 20cc704b
  MD4: 0f43c17644f903a927f7590101aacbb6
  MD5: 6b83b62d7fd5354074bdffc2dd7dd6c2
 SHA-1: 007064d974a55940838f19cd0b0e3aaf27ca06a7
SHA-256: b7aa971227e2d68a82186c2c55bdca3ba5293f01528fda98925cdc0d6516062a

  File: en_visual_cpp_redistributable_for_visual_studio_2017_x86_10050228.exe
 CRC-32: 3a460425
  MD4: bc9285fd9cbfc94a34c265955b841f8b
  MD5: 4c34a474900344483aab8c0db7ed884f
 SHA-1: ba1f7e7cace62f7c55ab948cd3b29acc4e8e2329
SHA-256: 4eedd7d12c83165620653a892066ad0eb53e021a0665ac54c6a8f438f73a660b

  File: mu_agents_for_visual_studio_2017_x86_x64_test_agent_10049786.exe
 CRC-32: ca24e8ae
  MD4: f7aefbe9e43bd96f1e2c1ac60cf8df5c
  MD5: 51e43f0797ce945cabb5f98cdaf09469
 SHA-1: f4ae98ea67105056a4f90d472faa4d63f7e1d126
SHA-256: cc972e6af399784d9a8a3ff82740022b4aacb504b8b6f258feab4e0b968e1b10

  File: mu_agents_for_visual_studio_2017_x86_x64_test_controller_10049788.exe
 CRC-32: b8b1b4e8
  MD4: 1cf56cf8be478f49d752f3008c12b679
  MD5: 219e04403fec2ac94769a41d958881e5
 SHA-1: ba7c0f40eed8f8b174ada77b92b1df279c03da77
SHA-256: 378beb473a9b07fdae8e510e79a31e0f05645a08134b8b6454600134014fd54f

  File: mu_build_tools_for_visual_studio_2017_x86_x64_10049789.exe
 CRC-32: 7087c8de
  MD4: 0b082e96ce2b0f8c1d89069cacb9b208
  MD5: 703c5f679f0c2efd50938d2c4f61601e
 SHA-1: 8e95442f9d9798ca9ea6e54a59a35986682ad489
SHA-256: e77d433c44f3d0cbf7a3efa497101de93918c492c2ebcaec79a1faf593d419bc

  File: mu_feedback_client_for_visual_studio_2017_x86_x64_10049785.exe
 CRC-32: d942f523
  MD4: 4948c56ed202b25f03875fdbd5fe2121
  MD5: 6d54729fc588da520fb87e86c1fddf15
 SHA-1: 40073eee4a7d7425d7c270d28873c9f2b12c08a8
SHA-256: 8bd986e5699fa2eecb5a1d9bccdb6e7c52548cadcc65c78f2ce4f7baaa29df6f

  File: mu_visual_studio_enterprise_2017_x86_x64_10049783.exe
 CRC-32: a8b836fb
  MD4: 2477f62d46c6e0a30e3862e1d1b7b2bc
  MD5: aeea2bd77f27183f4459c426160fb0aa
 SHA-1: f6f17031d4b5f05c2de352f7b51b75d79a3e0796
SHA-256: 46496942c5b7375d6f08fc8f79cd40e5565477a4fde294d3f67b59cbc3b1dadf

  File: mu_visual_studio_professional_2017_x86_x64_10049787.exe
 CRC-32: 82c23c65
  MD4: eb5f179a54592175e54145cedbc3848c
  MD5: 3cbbd0381c1d8b3d46607d4c2fa398fa
 SHA-1: 8d678d27735018a99dc22ddb5412e4e6868991ae
SHA-256: 5b03486fe61f3b5b7b0aa4059741bbf7b7652c89bffcfb8ed6f99e07889b6752

  File: mu_visual_studio_test_professional_2017_x86_x64_10049791.exe
 CRC-32: cc3f04b0
  MD4: e374e67daa7a862b8950d735bd5fb994
  MD5: c7a9807fb1a3cdf324ae86c01ada49d4
 SHA-1: 5d952f05a75a89b3c3a2dfad0962361758fe917b
SHA-256: 01f3c27943984c71fff308c9d29219bbcb0145e7e24bdd709da8944707fd499a
KEY
Enterprise: NJVYC-BMHX2-G77MM-4XJMR-6Q8QF
Professional: KBJFW-NXHK6-W4WJM-CRMQB-G3CDH
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
 • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
 • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
 • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

 • Jacky Tran 3/08/2017 03:47:00 PM
  Cho mình hỏi phiên bản này có cần phải nhập key vào sau khi cài đặt hay đã được nhúng key vào sẵn như các bản cài ISO của các phiên bản trước? Với phiên bản mới nay mình thấy chỉ có file cài đặt online thôi. Cảm ơn bạn.
  Đức Anh 3/08/2017 06:42:00 PM
  hóng key
  Please wait while i am loading Facebook SDK js