HOME ABOUT CONTACT SITEMAP
Category
This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Friday, 3 March 2017

[MAC OS] Tải về trọn bộ Adobe Creative Suite 2 (CS2) nguyên gốc


Tiếp tục chủ đề chia sẻ bộ cài đặt các sản phẩm Adobe cho máy MAC sẽ là bộ CS2 kèm serial key kích hoạt. Hãy đọc thật kỹ các chú ý và checksum mã để không gặp phải sự cố khi cài nhé

Liên kết tải về


1. Creative Suite 2 | SN: 1130-0412-8377-1896-9751-5759
Lưu ý: Tải đủ các file mà trong file hướng dẫn "CS2_install_Mac.pdf" yêu cầu và cài đặt theo chỉ dẫn trong đó

Check mã SHA1
49507c032cba432f4314e5358b20869817b8c4d5 *VCS2.dmg
51f7634b04167a2ccb4277bfb5caddcbcea2e215 *CS_2.0_IE_Extras.dmg.bin
202b445a16f7b002720f7a5ac45f363318ad4ff1 *CS_20_IE_NonRet_D1.dmg.bin
1fab330031e1420d27c09aacaa578188eb91a348 *CS_20_IE_NonRet_D2.dmg.bin
66ba6f638b100b8132cb065458c5d1bf1fcb2330 *CS_20_IE_NonRet_D3.dmg.bin
65905a0197b88f22922a0ca6e1799c9501008d73 *CS2_install_Mac.pdf
2. After Effects | SN: 1063-0418-7724-1551-7671-3039
  File: clamchop-x244-install.dmg
 CRC-32: f330162b
  MD4: f5f8bd8120c64690283fbce68f50f462
  MD5: b5b9cc0ca3158f9553fecc881a1711c8
 SHA-1: 016c4f3bcd54e51002b221a0f403a6725f3e0281
SHA-256: 3832d565695f4112c19f4ff9430d6d76017532235b07cfe0083f4513e904870e
Language: English
3. GoLive CS2 | SN: 1033-0415-6162-2671-3431-0993
  File: GL_CS2_UE_NonRet.dmg.bin
 CRC-32: 6e7eeed9
  MD4: 5a457a9f86eb4bbcd71bd9c20bb3beae
  MD5: 30054e8f57c820e2fad4076f0f3ee38a
 SHA-1: fc9d2126bf983e0fe43d90ec98a07cd989840618
SHA-256: ea8660c18b8acd3bf3430c67009f68cc7776be44c725685e194da97ed8de1d5d
Language: English
4. Illustrator CS2 | SN: 1034-0416-0740-0527-2887-2375
  File: AI_CS2_IE_NonRet.dmg.bin
 CRC-32: 697b24fc
  MD4: f4db0180a6bef8e0ed0c08107294a1c4
  MD5: 864336c12c2f4e14fcf6e739a51d4b37
 SHA-1: 0defc329b6689e25ed36605038df3225bee9d13e
SHA-256: 538e9129a2d9b2a759f9aa3317a8c38848b7ac01c25f23f85178b1ed8bb85c69
Language: English
5. InCopy CS2 | SN: 1036-0414-4367-5110-5897-2432
  File: IC_CS2_UE_NonRet.dmg.bin
 CRC-32: 06d1b60b
  MD4: de4a829ce8de1743ff4c9d70a163682b
  MD5: 3bfaabe4937833bff117bb71f9d07c24
 SHA-1: 1b7c56f129463a838feb46a5d5e48011fd034f0c
SHA-256: ab82799e675ad7911c1766077adba5604256d3c9f19758f502f7b740000c75da
Language: English
6. InDesign CS2 | SN: 1037-0413-9961-4063-8457-1098
  File: ID_CS2_UE_NonRet.dmg
 CRC-32: b7876a03
  MD4: 718fdf75ac302b5a2e797e7d1db3149e
  MD5: 82ab3fc6cda27c779162031c5e0946b4
 SHA-1: 1633ca69e36453d3910f7977e8e9cc96d3db2fea
SHA-256: 0fd437c3b97e09f2cc612dcca98b24fc0719a854216aaa1a720e5f0f0b904818
Language: English
7. Photoshop CS2 | SN: 1045-0410-5403-3188-5429-0639
  File: PhSp_CS2_English.dmg.bin
 CRC-32: c21fef32
  MD4: bc28d6d541488c28c0893fe0532d1326
  MD5: 0865e62d120025d15bbd680982acef41
 SHA-1: 241911df6f399b9fdd28d33f73dfd840fbaaf40b
SHA-256: 9b85d8bbf2dc34196f1c5492f7ae92be43f4d18ffd1deb6b573f7fea4ae04ae2
Language: English
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
 • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
 • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
 • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

 • Please wait while i am loading Facebook SDK js