HOME ABOUT CONTACT SITEMAP
Category
This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Saturday, 4 March 2017

[MAC OS] Tải về trọn bộ Adobe Creative Suite 5 (CS5) nguyên gốc


Tiếp theo bộ Adobe CS4 sẽ là bộ Adobe Creative Suite 5 (CS5) cho máy MAC. Dung lượng trọn bộ tầm hơn 17GB. Nhớ checksum cẩn thận trước khi cài nhé

Liên kết tải về1. Adobe Premiere Pro CS5
  File: PremierePro_5_LS7.dmg
 CRC-32: 6130c38b
  MD4: 1e6d2e401a8d00aef66b734d27d0c1df
  MD5: dc3070ea48c2f243325059b23f53d159
 SHA-1: 660ab1b2848647d88cc671c5f150c8a3fd9c58fa
SHA-256: e77eb0cb683321fa7613758465417ce2be89c9a99e54ff86ab9eb193611f9f35
Languages: English-International, English-Universal, Japanese, French, French-Canada, German, Italian, Spanish, Spanish-Latin America, Spanish-North America, Korean, Portuguese-Brazil
2. After Effects CS5
  File: AfterEffects_10_LS7.dmg
 CRC-32: a8394eca
  MD4: 77f9a61a67b1a20b568a750e6b1679c9
  MD5: 04162860ea4178a2d4cc901c5bc4841f
 SHA-1: 362cec34b54340fb0d1c6c4d906abf9ce8f3f2ce
SHA-256: b1c8ba88ab27f31277a26c65b28131938c9b8bee78219863be8d3ddd9b559502
Languages: English-International, English-Universal, Japanese
3. Contribute CS5
  File: Contribute_6_LS1.dmg
 CRC-32: b4402052
  MD4: 507768b985d94a19eddfe93b1a94f701
  MD5: 7a8f4f440aabe60a3ab22c0afb59ab3b
 SHA-1: 198f7cc91216099217b5fee728673db56bc3b0dd
SHA-256: 28a0ff80cf0cecda5a47b27ae70468c676fc2710b355390f54c7d7237177845f
Languages: English-International, English-Universal
4. Dreamweaver CS5
  File: Dreamweaver_11_LS1.dmg
 CRC-32: c89a00be
  MD4: 8026a0dbfc1798ccbd69171cc47d7cd7
  MD5: d339feddaf7f518d0303c16224be815a
 SHA-1: d3d0ffd3998101e765c2b7784cd57e2039cee847
SHA-256: 38a1588d28f0e298513b46935948329a30845f3979ff18372a90f096d176b2f9
Languages: English-International, English-Universal
5. Fireworks CS5
  File: Fireworks_11_LS1.dmg
 CRC-32: d0bbfdc2
  MD4: d1584905fe6064165eaab47a705a78ae
  MD5: 555c7f9826b5af1e5237d0902a02cda9
 SHA-1: e1a1092b74dd184d95620965e451a2d880c6b41f
SHA-256: 8a4871410a29355f10c6488d8fa200591c1533bde3bd2037d78f95232f665b46
Languages: English-International, English-Universal
6. Flash Catalyst CS5
  File: FlashCatalyst_1_LS9.dmg
 CRC-32: d21f023f
  MD4: a5d585733fcc2225069960b840f4b6c3
  MD5: b52bdcbca3e86feed1146d4bd8516030
 SHA-1: 1caeb87a6e4368837ec3747ba16215f3dfbb5a48
SHA-256: 8d5dcb9082f41499f5cdfb8c98e96af5d6bdf3a48dc51aacb97b2c83dd288c79
Languages: English-International, English-Universal, Japanese, French, French-Canada, German, Korean, Portuguese-Brazil
7. Flash Professional CS5
  File: FlashPro_11_LS1.dmg
 CRC-32: 6d59311a
  MD4: 99141ae84ed8879348966ab270f00ee3
  MD5: b4ef7ce2580513096cec722f2ee2ec9b
 SHA-1: e4e0c5fb2af12575dd3d6975b1e4ab5c128a12d9
SHA-256: e489d4432ef56dd5708a8f3a56067df2c45d89dd47d3483caf2a63fb17181f33
Languages: English-International, English-Universal
8. Illustrator CS5
  File: Illustrator_15_LS1.dmg
 CRC-32: 64f98710
  MD4: e4d72ca58212596049579190d399dfaa
  MD5: 2646cdd92b343ada3e8c202e61cb3cc9
 SHA-1: 2461d8321680f227f29e5b0aed3e16453729e160
SHA-256: 560eac0101c5ee0366249830af6013530fb9cacff038f1c3331f192f4bd8ad81
Languages: English-International, English-Universal
9. InCopy CS5
  File: InCopy_7_LS1.dmg
 CRC-32: b4084863
  MD4: d83066cb6c12c4796423e270cb284191
  MD5: 041df9311bfbc63ece3c77fb6d810762
 SHA-1: 312477837e7abc0cc1236338d0a4abf2a0dd1b4e
SHA-256: 4998a259339665ffd5a499ec1a0e457168d9473f7bd1d84e5e9f779683e581f6
Languages: English-International, English-Universal
10. InDesign CS5
  File: InDesign_7_LS1.dmg
 CRC-32: 2c3d8989
  MD4: 81a60f6c450932e8d5bbd95b5b413cf8
  MD5: f6740c92007f9b701e8619e00ffba7f4
 SHA-1: ce31e5a65307d4622ea310faee0f0420e9cd240a
SHA-256: 5b70ad033c6a57a7814a8a3cb09e8fed8af03c5d39cfcd94cd580f08fd9931ed
Languages: English-International, English-Universal
11. Photoshop CS5, Photoshop CS5 Extended
  File: Photoshop_12_LS1.dmg
 CRC-32: eec939a8
  MD4: ed3ee1ed55dd4623f7b139ee76850d5b
  MD5: a43cadc3707d8e21a9defa3d6e87f58b
 SHA-1: 0df3617e989bc82fff76949d7860414ca22ba8f2
SHA-256: 6f8320654baea5b29f709c502d857750643c747706d8ed7816770b5859dc5152
Languages: English-International, English-Universal
12. PhotoshopGame CS5
  File: Photoshop_12_1_LS1.dmg
 CRC-32: 611a1034
  MD4: 43e2dc5180b85b10dc8149735e990deb
  MD5: 70f37561d12a5e4d7f0ede0f6e1f702c
 SHA-1: 9409050d39f4fe49159ec00f18ad2a0c6ae1c45b
SHA-256: ec1e14be8c932f340570cac7c339a7cb6468f249d02ff5c10c501a8bec7a3d07
Languages: English-International, English-Universal
13. Soundbooth CS5
  File: Soundbooth_3_LS7.dmg
 CRC-32: b1b2b51f
  MD4: 6cd0309c680957e2bea46ff8cf4480de
  MD5: 74cd1d678c9dae101dc0e270cbb3c24f
 SHA-1: eb0394a48d6762ca6bcd91789732e4570e0ebdc2
SHA-256: aaff1bf5c9f4eb6d20c4f6ff61121fb7e5a066b35643d6a462b3fa75ada49bd1
Languages: English-International, English-Universal, Japanese, French, French-Canada, German, Italian, Spanish, Spanish-Latin America, Spanish-North America, Korean, Portuguese-Brazil
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
 • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
 • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
 • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

 • Please wait while i am loading Facebook SDK js