Labels

[MAC OS] Tải về trọn bộ Adobe Creative Cloud 2015.5 (CC2015.5) (2016 Release) nguyên gốc


Adobe Creative Cloud 2015.5 (CC2015.5) được phát hành vào năm 2016 sau khi phát hành bộ Adobe Creative Cloud 2015 (CC2015). Các phiên bản cài đặt offline khả dụng

 • Adobe Media Encoder CC (2015.3)
 • After Effects CC (2015.3)
 • Audition CC (2015.2)
 • Bridge CC (2015)
 • Illustrator CC (2015.3)
 • Photoshop CC (2015.5.1)
 • Photoshop CC (2015.5)
 • Premiere Pro CC (2015.3)

Còn lại bạn phải dùng công cụ tải CC để tải và cài đặt. Checksum kĩ trước khi cài nhé

Name SHA1 Downoad
AdobeMedia Encoder CC (2015.3) 1ba4ce45e9925ab5a52ba4401228a77ed61db89c Here
After Effects CC (2015.3) a98adcd2f10b4dfd7dbef408c5acd0e26ce3766c Here
Audition CC (2015.2) d57d0b749223bf328814a1c8d819c9c490b7ea2d Here
Bridge CC (2015) 6b84c52ee1981c2d206c45f08f5cc2cd366e6a28 Here
Illustrator CC (2015.3) d209b3ee74faa2453b31cf89360398e136693f6e Here
Photoshop CC (2015.5.1) 0034ce185d5224559fb420e96dd7fc0f9abab322 Here
Photoshop CC (2015.5) 00af73049baaa9ba55b0b39165f17fd6dbf91d18 Here
Premiere Pro CC (2015.3) 49be0cc29f348a6d130493ed5b2fe15118a6eb68 Here

After Effects CC (2015.3)

System requirements

 • Multicore Intel processor with 64-bit support
 • macOS versions 10.9 (Mavericks), 10.10 (Yosemite), or 10.11 (El Capitan)
 • 4GB of RAM (8GB recommended)
 • 6GB of available hard-disk space for installation; additional free space required during installation (cannot install on a volume that uses a case-sensitive file system or on removable flash storage devices)
 • Additional disk space for disk cache (10GB recommended)
 • 1440x900 display
 • OpenGL 2.0-capable system
 • QuickTime 7.6.6 software required for QuickTime features
 • Optional: Adobe-certified GPU card for GPU-accelerated ray-traced 3D renderer
 • Internet connection and registration are necessary for required software activation, validation of subscriptions, and access to online services.*
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
 • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
 • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
 • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

 • Lockon 11/29/2017 01:22:00 PM
  Xin hỏi, làm sao để tải được vậy admin ơi?
  1