This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Saturday, 1 April 2017

[Download] Official link Windows 10 Creators Update (RS2) (MSDN & VLSC) Original


Sau gần 1 năm kể từ khi ra mắt bản cập nhật kỉ niệm Anniversary Update, để tiếp tục chặng đường phát triển Windows 10. Dự án RS2 được triển khai với cái tên Creators Update cùng với những đổi mới về giao diện cũng như hiệu năng sử dụng

Một vài điểm mới được giới thiệu: https://blogs.windows.com/windowsexperience/2017/04/11/whats-new-in-the-windows-10-creators-update/

Changelog đầy đủ: https://changewindows.org/build/15063/pc#0

Tính tới thời điểm này build 15063.0 chắc chắn được chọn làm build RTM phát hành tới người dùng qua Windows Update và các kênh thuê bao cá nhân, doanh nghiệp tải về. ESD đã được phát hành, ISO sẽ có vào ngày 11/4. Bản đóng gói hoàn chỉnh mang mã 15063.0.170317-1834 tức build 15063.0 đóng gói vào lúc 18h34 ngày 17/03/2017 chính vì thế khi bạn kiểm tra trong registry thấy các thông số này, bạn đang sở hữu bản RTM rồi đó, không cần biết tên file có gắn Insider hay gì cả


Cập nhật: Ngày 6/4/2017 các file iso này được đẩy lên kênh MSDN với mã SHA1 trùng khớp như vậy đó không phải là insider nữa mà là RTM Official

Windows 10 Update Assistant : https://support.microsoft.com/en-us/help/3159635/windows-10-update-assistant

I) ISO MSDN


1, Windows 10 Client (Pro & Home)
Windows 10 (Multiple Editions), Version 1703 (Updated March 2017) (x64) - DVD (English)
 File: Windows10_InsiderPreview_Client_x64_en-us_15063.iso
= en_windows_10_multiple_editions_version_1703_updated_march_2017_x64_dvd_10189288.iso
= Win10_1703_English_x64.iso
CRC-32: 7acc10a5
  MD4: 1511dcd965dee3ea4a56997f040a00a1
  MD5: effccfda8a8dcf0b91bb3878702ae2d8
 SHA-1: ce8005a659e8df7fe9b080352cb1c313c3e9adce
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=71645

Windows 10 (Multiple Editions), Version 1703 (Updated March 2017) (x86) - DVD (English)
 File: Windows10_InsiderPreview_Client_x32_en-us_15063.iso
= en_windows_10_multiple_editions_version_1703_updated_march_2017_x86_dvd_10188977.iso
= Win10_1703_English_x32.iso
CRC-32: 139455c2
  MD4: 91112f0ac57aa14e3c877edf5338c9fd
  MD5: 6c8bd404dd95a286b3b3ef3a90e2cb34
 SHA-1: 1af7b5b5914b718c3f2f6e58907f51c36f8a03c1
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=71938
2, Windows 10 Core Single Language
 File: Windows10_InsiderPreview_CoreSingleLanguage_x64_en-us_15063.iso
= Win10_1703_SingleLang_English_x64.iso
CRC-32: 51bfa4af
  MD4: 496fdf0757c98cea56e2e4f6c0831fbf
  MD5: c10477812d9280f8546a618c9ce4778d
 SHA-1: 5148adeede9d2baf1ddf122f01fdbe8dd7f6466d

 File: Windows10_InsiderPreview_CoreSingleLanguage_x32_en-us_15063.iso
= Win10_1703_SingleLang_English_x32.iso
CRC-32: fafbc54d
  MD4: 29cdc0110a41e0226b93d5bb0f392e07
  MD5: fc8bbdf6a461927bb06fc34c4d41acbc
 SHA-1: 7f83c37094b897194242f19273f0d29dc9f56458
3, Windows 10 Education
Windows 10 Education, Version 1703 (Updated March 2017) (x64) - DVD (English)
 File: Windows10_InsiderPreview_Education_x64_en-us_15063.iso
= en_windows_10_education_version_1703_updated_march_2017_x64_dvd_10189297.iso
CRC-32: a7631aa4
  MD4: 7f44661abae09551edf39108c6d5588e
  MD5: e0dff4db4f6cc1d2c5b6b275e625a693
 SHA-1: fdc69e1c3e588a8b96fa9aad8f82458522e59365
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=71915

Windows 10 Education, Version 1703 (Updated March 2017) (x86) - DVD (English)
 File: Windows10_InsiderPreview_Education_x32_en-us_15063.iso
= en_windows_10_education_version_1703_updated_march_2017_x86_dvd_10188968.iso
CRC-32: e38e7ead
  MD4: 67b9ea34234389d40f64e452cfed4edb
  MD5: b17a423fe652ca2156922884c2fedade
 SHA-1: 0dec4d66434c7a2bc7bc7dfaeb3e8000fa8ae334
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=71731
4, Windows 10 Enterprise
Windows 10 Enterprise, Version 1703 (Updated March 2017) (x86) - DVD (English)
 File: Windows10_InsiderPreview_EnterpriseVL_x32_en-us_15063.iso
= en_windows_10_enterprise_version_1703_updated_march_2017_x86_dvd_10188981.iso
CRC-32: cd92439e
  MD4: f9f820a0aec09410e0ab6d4dd014e849
  MD5: 7f31d89969df62155716e0e4dac7afd5
 SHA-1: de7f15a1de19bd9507b5b5693e3f56d10f662864
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=71930

Windows 10 Enterprise, Version 1703 (Updated March 2017) (x64) - DVD (English)
 File: Windows10_InsiderPreview_EnterpriseVL_x64_en-us_15063.iso
= en_windows_10_enterprise_version_1703_updated_march_2017_x64_dvd_10189290.iso
CRC-32: be8e89bb
  MD4: 4241d6bf2b50348e6ebb11661ddfb6e8
  MD5: 0df79911ceff0f8b5cf4e4aeb1bd1039
 SHA-1: 77d5e7c91b5dbbee410fb6c57cb944238bf7176a
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=71745
4, Windows ADK Insider = RTM
 File: Windows_InsiderPreview_ADK_en-us_15063.iso
CRC-32: ee362977
  MD4: 0f8e507a5188d30ea54e300780555130
  MD5: d9de5c98e90a080cb5ad43da1ba16cde
 SHA-1: 689888a51772612188befd8aee79f61daccaeeaa
5, Windows HLK Insider = RTM
 File: Windows_InsiderPreview_HLK_en-us_15063.iso
CRC-32: 1031f4eb
  MD4: 8171d630fd99a42993de75198f100520
  MD5: c597efcf57902fbd8d6a30b717c8adf8
 SHA-1: 72c5f048157ff870e35702761adc70075d4f3f0f
6, Windows WDK Insider = RTM
 File: Windows_InsiderPreview_WDK_en-us_15063.iso
CRC-32: 92e1a88a
  MD4: 8b4ec7ed1baf6b72aa8100d1a14ada1f
  MD5: a4a63ced845fefe8516f99b82b8829fb
 SHA-1: 73cea1fb8cbb8434580d88bad38006209b0525a9
7, Windows SDK Insider = RTM
 File: Windows_InsiderPreview_SDK_en-us_15063.iso
CRC-32: 465e6b8c
  MD4: 7a0e985a3e203f63d95203291ccaaa74
  MD5: b238a57e54a3ca42e9bdd1a6428fe012
 SHA-1: b4a3647f5ce2c15eb8674bccc17a9c04be4018a4
8, Windows Mobile Emulator Insider = RTM
 File: Windows_InsiderPreview_MblEmulator_en-us_15063.iso
CRC-32: 9646a93a
  MD4: 60209f7b64df49c89aa61563da2dd617
  MD5: eeb6d9a33bf22bedc9a791ea7fedc217
 SHA-1: c02de691b99a8b6994a8dc9deaf3b9cfd91b0b2a
9, Windows FOD Insider = RTM
Name: Windows_InsiderPreview_FOD1_x32_en-us_15063.iso
Size: 2088.99 MB (2190467072 bytes)
SHA1: d3d99b661a65c7f515ccb18f7b0d2f5640b3e922

Name: Windows_InsiderPreview_FOD2_x32_en-us_15063.iso
Size: 5563.68 MB (5833943040 bytes)
SHA1: 6cc71326d36eb2c5650ccb7fa6095e850264f4c9

Name: Windows_InsiderPreview_FOD1_x64_en-us_15063.iso
Size: 2718.44 MB (2850490368 bytes)
SHA1: 421522d52bbaf70307a491e958322b65098599fb

Name: Windows_InsiderPreview_FOD2_x64_en-us_15063.iso
Size: 5563.68 MB (5833936896 bytes)
SHA1: 77a2dd2c2d223413928551f06d6757c2d2b6af9a
10, Windows Inbox Apps Insider = RTM
 File: Windows_InsiderPreview_InboxApps_en-us_15063.iso
CRC-32: e905d2da
  MD4: 0dfafabb19dabc3ae22ec1c31d42915a
  MD5: 54b32c2487d30a229a16ecdb3167acef
 SHA-1: dea1528f57209e56ce4712fa2d481c5f37732f31
11, Windows Language Pack
 File: Windows_InsiderPreview_LangPack_15063.iso
= mu_windows_10_language_pack_version_1703_update_march_2017_x86_x64_dvd_10204769.iso
CRC-32: f156e314
  MD4: 6f00d39c21587eed423f88e75dbb6d4c
  MD5: f1f5873e7cad8f59cffdb14257c56151
 SHA-1: 38d6c794ccca5af1d88b18f66eaec22af5211101
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=71939
12, Windows 10 IoT
Windows 10 IoT Core, Version 1703 (Update March 2017) (ARM, x86, x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_10_iot_core_version_1703_update_march_2017_arm_x86_x64_dvd_10216670.iso
Languages: English
SHA1: 95923D4C9BCA230864C9A1A4D712B7A6995DE382
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=72005
13. Windows 10 Symbols
Windows 10 Symbols, Version 1703 (Update March 2017) (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_10_symbols_version_1703_update_march_2017_x86_dvd_10193662.msi
Languages: English
SHA1: 82A422E0B7CDC8BF84D2053663BD637981894E60
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=71778

Windows 10 Symbols, Version 1703 (Update March 2017) (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_10_symbols_version_1703_update_march_2017_x64_dvd_10193626.msi
Languages: English
SHA1: DDE97BEAFC048E0D846272831F4D25098FF75620
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=71864
15. Windows 10 Home China
File Name: Win10_1703_China_GGK_Chinese(Simplified)_x64.iso
Size: 4254.16 MB (4460810240 bytes)
SHA1: 0790391f79fd31016210523bc925fc283648b5ea

File Name: Win10_1703_China_GGK_Chinese(Simplified)_x32.iso
Size: 3207.91 MB (3363733504 bytes)
SHA1: 67a8ee9155b9113b02f8f6c143cbf062c41fb975

II) ISO VLSC


1. Professional
 File: SW_DVD5_Win_Pro_10_1703_64BIT_English_MLF_X21-36726.ISO
CRC-32: 2de45acf
  MD4: 88ba8afcd115ea38abaf1e06dfd3bda8
  MD5: bf519b145722a5534fcdb8e4224cae44
 SHA-1: 529c4932f2493c80be19bfc6566a2231516846ec

 File: SW_DVD5_Win_Pro_10_1703_32BIT_English_MLF_X21-36725.ISO
CRC-32: adb04bb5
  MD4: a0b71d8736bac2af68cc842c6f76edea
  MD5: 29a04468da8dca03b78bb66a728c02c0
 SHA-1: 43ab3ad2071dab766af8492dc53d989cb58973c8
2. Enterprise MSDN = Enterprise VLSC
 File: SW_DVD5_WIN_ENT_10_1703_64BIT_English_MLF_X21-36478.ISO
CRC-32: be8e89bb
  MD4: 4241d6bf2b50348e6ebb11661ddfb6e8
  MD5: 0df79911ceff0f8b5cf4e4aeb1bd1039
 SHA-1: 77d5e7c91b5dbbee410fb6c57cb944238bf7176a

 File: SW_DVD5_WIN_ENT_10_1703_32BIT_English_MLF_X21-36477.ISO
CRC-32: cd92439e
  MD4: f9f820a0aec09410e0ab6d4dd014e849
  MD5: 7f31d89969df62155716e0e4dac7afd5
 SHA-1: de7f15a1de19bd9507b5b5693e3f56d10f662864
3. Education
 File: SW_DVD5_WIN_EDU_10_1703_64BIT_English_MLF_X21-36554.ISO
CRC-32: c6f900a4
  MD4: 2889136abdcdf4bc0667e23799f9cafa
  MD5: f4693710b303264880f903915c36ee36
 SHA-1: 2e7335bc10b79671a43d5aedce241a972085e243
 
 File: SW_DVD5_WIN_EDU_10_1703_32BIT_English_MLF_X21-36553.ISO
CRC-32: 676ec60f
  MD4: 10869e31a771cab4b8eb3faf21e63bf1
  MD5: a53fad834d9b7d0fd858b87b6865e51d
 SHA-1: 2f91c8df870b863dfc68427668ccb955145d0a3e
4. Language Pack MSDN = Language Pack VLSC
 File: SW_DVD5_NTRL_Win_10_1703_32-BIT_X64_MultiLang_LangPackAll_LIP_X21-35517.ISO
CRC-32: f156e314
  MD4: 6f00d39c21587eed423f88e75dbb6d4c
  MD5: f1f5873e7cad8f59cffdb14257c56151
 SHA-1: 38d6c794ccca5af1d88b18f66eaec22af5211101
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
 • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
 • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
 • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

 • Lương Thiên Khôi 5/06/2017 01:00:00 AM
  Vui lòng cho hỏi: MSDN & VLSC có gì khác nhau?
  Bram A4 5/26/2017 02:30:00 AM
  thank you,.
  Alex Green 5/31/2017 10:34:00 PM
  Hi! Thank you so much for sharing these files. Thank you, thank you.

  I have a problem:
  I am trying to copy these to my own GDrive. I can see them under the shared folder, but I can not make a copy. I need to make a copy, so that I can be the owner of the file, to be able to rename, etc.

  I did not have any problems with your Redstone 1 files. But, I cannot make a copy of these files. Did you disabled making copies option? Can you please turn it off?

  Looking forward to your answer,
  Best Regards,

  P.S. I am sorry, I don't have/use Facebook, and I am posting this again because I can't speak Thai and I am not sure my first post was sent or not.
  Please wait while i am loading Facebook SDK js