This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Tuesday, 21 February 2017

[Windows] Tải về trọn bộ Adobe Acrobat nguyên gốc

Adobe Acrobat là phần mềm đọc tệp sách điện tử PDF (Portable Document Format) của hãng Adobe Systems
Acrobat cho phép người dùng nhanh chóng đọc, tạo... nội dung của các tập tin PDF. Với tính năng mạnh mẽ Acrobat còn hỗ trợ người dùng chỉnh sửa nội dung files PDF, thêm vào chú thích, thay đổi font chữ, hoặc thực hiện việc ghép, nối nhiều files PDF thành một file duy nhất một cách dễ dàng. Đặc biệt chương trình còn hỗ trợ người dùng chuyển đổi đuôi tài liệu một cách dễ dàng.

-Tính năng chính của Adobe Acrobat
 • Tự tạo file PDF bằng cách mở bất kì định dạng văn bản
 • Chỉnh sửa file PDF
 • Chuyển đổi file PDF sang các định dạng khác nhau
 • Chia sẻ các file bằng cách sử dụng SendNow trực tuyến hoặc qua Email
 • Scan văn bản giấy sang PDF
 • Khả năng mở nhiều cửa sổ và nhiều dự án đang chạy cùng một lúc
 • Tạo chú thích, chữ ký, bookmark cho văn bản PDF
 • Bảo vệ tập tin PDF
 • Giao diện thân thiện, điều hướng người dùng
 • Hỗ trợ đa ngôn ngữ
XEM THÊM: Hướng dẫn sử dụng Universal Adobe Patcher bẻ khóa sản phẩm Adobe

Cấu hình yêu cầu


Acrobat Pro DC
 • 1.5GHz or faster processor
 • Microsoft Windows Server 2008 R2 (64 bit), 2012 (64 bit), or 2012 R2 (64 bit); Windows 7 (32 bit and 64 bit), Windows 8, 8.1 (32 bit and 64 bit), or Windows 10 (32 bit and 64 bit)
 • 1GB of RAM
 • 4.5GB of available hard-disk space
 • 1024x768 screen resolution
 • Internet Explorer 8, 9, 10 or 11; Firefox (ESR)
 • Video hardware acceleration (optional)

Acrobat Standard DC
 • 1.5GHz or faster processor
 • Microsoft Windows Server 2008 R2 (64 bit), 2012 (64 bit), or 2012 R2 (64 bit); Windows 7 (32 bit and 64 bit), Windows 8, 8.1 (32 bit and 64 bit), or Windows 10 (32 bit and 64 bit)
 • 1GB of RAM
 • 4.5GB of available hard-disk space
 • 1024x768 screen resolution
 • Internet Explorer 8, 9, 10 or 11; Firefox (ESR)
 • Video hardware acceleration (optional)

Link tải về trọn bộ đã phát hành


14. Acrobat Pro CC 2018
File: Acrobat_DC_Web_WWMUI.exe
Size: 808743400 bytes
File Version: 1.0.7.1
SHA1: 9D34646A335B56F58000FBBCDCDDF095126D0261
13. Acrobat Pro DC 2017, Standard DC 2017 (Continuous)
 File: Acrobat_DC_Web_WWMUI.exe
CRC-32: 14ea1761
  MD4: 31a87d6549fc19d720cefbc7a60e22f4
  MD5: c04851d0d795bc1dad60cca4c36178da
 SHA-1: 62d3b0ffd1bde4faf12c8754dfa82ecbc1351d2a
Language: English-Universal, English-Middle Eastern Arabic, English-Middle Eastern Hebrew, Japanese, Danish, Dutch, Finnish, French, French-North Africa, German, Italian, Norwegian, Portuguese-Brazil, Spanish, Swedish, Czech, Hungarian, Polish, Russian, Turkish, Ukrainian, Chinese Simplified, Chinese Traditional, Korean, Slovak, Slovenian
12. Acrobat Pro DC 2017, Standard DC 2017
 File: Acrobat_2017_Web_WWMUI.exe
CRC-32: 82c862e6
  MD4: e4b96f3499912ac1e7972ba28b66ff71
  MD5: 0629e3d94fde5ea9155f7f850a300b9f
 SHA-1: 318f805c1aee9d0873b64f49f74a254a8c35dff2
Language: English-Universal, English-Middle Eastern Arabic, English-Middle Eastern Hebrew, Japanese, Danish, Dutch, Finnish, French, French-North Africa, German, Italian, Norwegian, Portuguese-Brazil, Spanish, Swedish, Czech, Hungarian, Polish, Russian, Turkish, Ukrainian, Chinese Simplified, Chinese Traditional, Korean, Slovak, Slovenian
11. Acrobat Pro DC, Standard DC (Continuous)
File: Acrobat_DC_Web_WWMUI.exe
Language: English-Universal, English-Middle Eastern Arabic, English-Middle Eastern Hebrew, Japanese, Danish, Dutch, Finnish, French, French-North Africa, German, Italian, Norwegian, Portuguese-Brazil, Spanish, Swedish, Czech, Hungarian, Polish, Russian, Turkish, Ukrainian, Chinese Simplified, Chinese Traditional, Korean, Slovak, Slovenian
Size: 772710368 bytes
File Version: 1.0.8.1
MD5: 96C63DC5BC14E160F1C6E8E161AE3A9B
SHA1: 902EB8D88CAA6576C41C9CAAA8C2F4E31ED3568A
CRC32: C7FE1BDC
10. Acrobat Pro DC, Standard DC
File: Acrobat_2015_Web_WWMUI.exe
Language: English-Universal, English-Middle Eastern Arabic, English-Middle Eastern Hebrew, Japanese, Danish, Dutch, Finnish, French, French-North Africa, German, Italian, Norwegian, Portuguese-Brazil, Spanish, Swedish, Czech, Hungarian, Polish, Russian, Turkish, Ukrainian, Chinese Simplified, Chinese Traditional, Korean, Slovak, Slovenian
Size: 709937696 bytes
File Version: 1.0.8.1
MD5: 77F8AFE49462230216C061587FA5049C
SHA1: C35D56591470F312F6B0A71C3373CF5E1D670D95
CRC32: D16AEA36
9. Acrobat XI Standard
File: AcrobatStd_11_Web_WWMUI.exe
Language: English-Universal, English-Middle Eastern Arabic, English-Middle Eastern Hebrew, Japanese, Danish, Dutch, Finnish, French, French-North Africa, German, Italian, Norwegian, Portuguese-Brazil, Spanish, Swedish, Czech, Hungarian, Polish, Russian, Turkish, Ukrainian, Chinese Simplified, Chinese Traditional, Korean, Slovak, Slovenian
Size: 615910344 bytes
File Version: 1.0.2.1
MD5: 6DDCD982FC6CAB4967E5D798F9F8531B
SHA1: 506AED14A360ACC60EB193BF96EFB42D3EC699B0
CRC32: 9A3783F3
8. Acrobat XI Pro
File: AcrobatPro_11_Web_WWMUI.exe
Language: English-Universal, English-Middle Eastern Arabic, English-Middle Eastern Hebrew, Japanese, Danish, Dutch, Finnish, French, French-North Africa, German, Italian, Norwegian, Portuguese-Brazil, Spanish, Swedish, Czech, Hungarian, Polish, Russian, Turkish, Ukrainian, Chinese Simplified, Chinese Traditional, Korean, Slovak, Slovenian
Size: 729936528 bytes
File Version: 1.0.2.1
MD5: 607DC73F846C3128C65A3C97C5F8951A
SHA1: 0C656605D8DB6323CEFF953AE2E400171BC43B1C
CRC32: DD717DA9
7. Acrobat X Standard
File: AcrobatStd_10_Web_WWEFD.exe
Language: English, French, German
Size: 335472296 bytes
File Version: 1.0.1.2
MD5: 1BFBA7C7972657F7D141D8066B814023
SHA1: 6F61BF13982EBF59ABC33E95513DBFD62DCEC108
CRC32: 98B4FF8E
6. Acrobat X Pro
File: AcrobatPro_10_Web_WWEFD.exe
Language: English, French, German
Size: 487666616 bytes
File Version: 1.0.1.2
MD5: 7411CEE779D62FB82B64015C59B9862B
SHA1: A68300EA966F67AB124701B27983472ECBAAD219
CRC32: 79A5765B
5. Acrobat 9 Professional
File: AcroPro90_efg.exe
Language: English-International, English-Universal, French, French-Canada, German
Size: 342437920 bytes
File Version: 2.0.0.20            
MD5: 87112D4716EA908761E239045319EEF8
SHA1: D668719302C2298DC42B18B513A6EA1931F402DF
CRC32: E44F2657
4. Acrobat 9 Standard
File: ACRO9_Win_WEB_WWEFG.exe
Language: English-International, English-Universal, French, French-Canada, German
Size: 332276208 bytes
File Version: 1.0.0.8
MD5: E71A34CBD617EA51342C7A83DBD98433
SHA1: ECC1FAE6C477F25B698A2A77F62F9299DCC0ABB0
CRC32: 519EAE89
3. Acrobat 8 Professional
File: AcroPro80_efg.exe
Language: English-International, English-Universal, French, French-Canada, German
Size: 265949336 bytes
File Version: 1.0.0.92            
MD5: D4C9EF4DCD5BFB514059562535282194
SHA1: 41497C60CE2C3BADF7AC2C2ECC08724BF5A877F2
CRC32: 155A7A41
2. Acrobat Pro 7.0
File: 22020134.exe
Language: English-Universal
Size: 240609240 bytes
File Version: 7.0                             
MD5: 8FF53E8E59FB635923FFCBCB3B21A82F
SHA1: E9C5580AC5D5C135ABB18402A6F3217A975E6514
CRC32: 1EAB3370
1. Acrobat Standard 7.0
File: 22001904.exe
Language: English-Universal
Size: 169276040 bytes
File Version: 6.0                             
MD5: 8AD37B04AFFBCEC812EE2A558ED906F6
SHA1: 546FAD8451F2863DFB6159C29837C8F78AE95014
CRC32: 7844D3B5
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
 • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
 • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
 • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

 • Please wait while i am loading Facebook SDK js