HOME ABOUT CONTACT SITEMAP
Category
This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Tuesday, 28 February 2017

Tìm hiểu về file EI.cfg và PID.txt trong sources ISO


EI.cfg and PID.txt là 2 file cấu hình trong quá trình cài đặt mà ở đó nó cho phép người dùng lựa chọn phiên bản và nhập product key cài đặt khi tiến hành cài đặt windows từ file iso. Khi người dùng thiết đặt nó, nếu như thiết đặt đúng trong quá trình cài đặt windows sẽ tự động tìm đến file và thực thi những gì người dùng cấu hình. 2 file này (nếu có) được đặt trong \sources của file ISO

Tìm hiểu về EI.CFG

EI.CFG cho phép ta lựa chọn phiên bản cài đặt trong bộ cài có nhiều giá trị index, chọn kênh cài đặt. Nếu như cấu hình đúng, windows sẽ cài vào phiên bản đó. File này có cú pháp như sau

[EditionID]
{Edition ID}
[Channel]
{Channel Type}
[VL]
{Volume License}

Trong đó {Edition ID} sẽ nói tới ở phần dưới, {Channel Type} sẽ là 3 giá trị "OEM/Retail/Volume" và {Volume License} sẽ là 0/1

Nếu {Channel Type}=OEM/Retail thì {Volume License}=0
Và {Channel Type}=Volume thì {Volume License}=1

Ví dụ:
[EditionID]
Enterprise
[Channel]
OEM
[VL]
0

- Để tạo file EI.CFG làm như sau

  • Mở RUN gõ notepad
  • Copy nội dung file vào 
  • Ctrs S phần "Save as type" chọn "All file" và lưu với tên là EI.CFG

Tìm hiểu về PID.txt

PID.txt cho phép ta nhập key cài đặt, có thể nói file này đi cùng với file EI.CFG tạo thành cặp đôi hoàn hảo vừa cấu hình vừa set key cài đặt. Cú pháp như sau

[PID]
Value=XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

Thay các kí tự X bằng Product key cài đặt của bạn

I. EI.cfg và PID.txt trên Windows 10

Windows 10 tính tới thời điểm hiện tại có khá nhiều phiên bản ta có thể liệt kê ra như sau:
- Bản Home có 2 loại giấy phép OEM và Retail như vậy có 2 file EI.cfg như sau

[EditionID]
Core
[Channel]
Retail
[VL]
0

[EditionID]
Core
[Channel]
OEM
[VL]
0
- Home China
[EditionID]
CoreCountrySpecific
[Channel]
OEM
[VL]
0

[EditionID]
CoreCountrySpecific
[Channel]
Retail
[VL]
0
- Home Single Language
[EditionID]
CoreSingleLanguage
[Channel]
Retail
[VL]
0

[EditionID]
CoreSingleLanguage
[Channel]
OEM
[VL]
0
- Education
[EditionID]
Education
[Channel]
Volume
[VL]
1

[EditionID]
Education
[Channel]
Retail
[VL]
0

[EditionID]
Education
[Channel]
OEM
[VL]
0
- Enterprise
[EditionID]
Enterprise
[Channel]
Volume
[VL]
1

[EditionID]
Enterprise
[Channel]
OEM
[VL]
0
- Enterprise LTSB
[EditionID]
EnterpriseS
[Channel]
Volume
[VL]
1

[EditionID]
EnterpriseS
[Channel]
OEM
[VL]
0
- Professional
[EditionID]
Professional
[Channel]
Volume
[VL]
1
[EditionID]
Professional
[Channel]
Retail
[VL]
0

[EditionID]
Professional
[Channel]
OEM
[VL]
0

- Các phiên bản N bạn chỉ cần thêm hậu tố N đăng sau ví dụ
CoreN, EnterpriseN, ProfessionalN, EducationN, EnterpriseSN

II, EI.cfg và PID.txt trên Windows 8/8.1

- Home/Core tương tự như win 10
- Single Language tương tự như win 10
- Enterprise tương tự như win 10
- Professional tương tự như win 10
- Embedded Industry Enterprise
[EditionID]
EmbeddedIndustryE
[Channel]
Volume
[VL]
1
[EditionID]
EmbeddedIndustryE
[Channel]
Retail
[VL]
0
- Embedded Industry Pro
[EditionID]
EmbeddedIndustry
[Channel]
Volume
[VL]
1
[EditionID]
EmbeddedIndustry
[Channel]
Retail
[VL]
0
- Pro WMC
[EditionID]
ProfessionalWMC
[Channel]
Retail
[VL]
0
- Win with Bing
[EditionID]
CoreConnected
[Channel]
OEM
[VL]
0
[EditionID]
CoreConnected
[Channel]
Retail
[VL]
0

III. EI.cfg và PID.txt trên Windows 7

- Home Basic
[EditionID]
HomeBasic
[Channel]
OEM
[VL]
0
[EditionID]
HomeBasic
[Channel]
Retail
[VL]
0
- Home Premium
[EditionID]
HomePremium
[Channel]
OEM
[VL]
0
[EditionID]
HomePremium
[Channel]
Retail
[VL]
0
- Starter
[EditionID]
Starter
[Channel]
OEM
[VL]
0
[EditionID]
Starter
[Channel]
Retail
[VL]
0
- Ultimate
[EditionID]
Ultimate
[Channel]
OEM
[VL]
0
[EditionID]
Ultimate
[Channel]
Retail
[VL]
0
- Enterprise
[EditionID]
Enterprise
[Channel]
OEM
[VL]
0
[EditionID]
Enterprise
[Channel]
Volume
[VL]
1

IV, Thay thế file EI.CFG và PID.txt vào sources ISO


Sau khi cấu hình file EI.CFG và tạo được file PID.txt bạn tiến hành thay thế nó vào bộ cài ISO sử dụng phần mềm UltraISO
Trước tiên mở file iso bằng UltraISO và làm như sau
Nếu có cảnh báo ghi đè thì cứ chấp nhận nhé.
Cuối cùng là lưu lại thay đổi của File ISO bằng lựa chọn Save hoặc Save as

Chúc các bạn thành công !!
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
  • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
  • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
  • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

  • Please wait while i am loading Facebook SDK js