HOME ABOUT CONTACT SITEMAP
Category
This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Tuesday, 7 February 2017

Thêm Select Menu vào menu chuột phải trên Windows 10

Trong quá trình thao tác với dữ liệu trên ổ cứng ta thường xuyên sử dụng chức năng bôi đen tất cả bằng thao tác kéo thả chuột hoặc tổ hợp phím Ctrl A, và để thêm nhiều lựa chọn hơn bài viết này sẽ đề cập đến việt tích hợp chức năng select vào menu chuột phải. Để thực hiện được ta tiến hành can thiệp vào Registry

B1: Bạn mở RUN vào vào notepad
B2: Copy nội dung
+ Để tích hợp
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell\Windows.invertselection]
"CanonicalName"="{DCE2BBAD-735B-4343-BFDB-A31D594737F6}"
"CommandStateHandler"="{3756e7f5-e514-4776-a32b-eb24bc1efe7a}"
"CommandStateSync"=""
"Description"="@shell32.dll,-37381"
"Icon"="imageres.dll,-5310"
"ImpliedSelectionModel"=dword:00000020
"MUIVerb"="@shell32.dll,-37380"
"NeverDefault"=""
"Position"="Bottom"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell\Windows.invertselection\command]
"DelegateExecute"="{0070746C-9A38-4236-822A-72CC4E5C8087}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell\Windows.selectall]
"CanonicalName"="{b33bf5af-76d5-4d10-93e7-d8e22e93798f}"
"CommandStateHandler"="{3756e7f5-e514-4776-a32b-eb24bc1efe7a}"
"CommandStateSync"=""
"Description"="@shell32.dll,-31277"
"Icon"="imageres.dll,-5308"
"ImpliedSelectionModel"=dword:00000020
"MUIVerb"="@shell32.dll,-31276"
"Position"="Bottom"
"NeverDefault"=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell\Windows.selectall\command]
"DelegateExecute"="{aa28fbc7-59f1-4c42-9fd8-ba2be27ea319}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell\Windows.selectnone]
"CanonicalName"="{A3E5349F-8943-4cec-BF26-03096D7B2244}"
"CommandStateHandler"="{3756e7f5-e514-4776-a32b-eb24bc1efe7a}"
"CommandStateSync"=""
"Description"="@shell32.dll,-37379"
"Icon"="imageres.dll,-5309"
"ImpliedSelectionModel"=dword:00000020
"MUIVerb"="@shell32.dll,-37378"
"Position"="Bottom"
"NeverDefault"=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell\Windows.selectnone\command]
"DelegateExecute"="{4705A6B4-E4CB-4ed1-AF8D-851C644A0459}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\Windows.invertselection]
"CanonicalName"="{DCE2BBAD-735B-4343-BFDB-A31D594737F6}"
"CommandStateHandler"="{3756e7f5-e514-4776-a32b-eb24bc1efe7a}"
"CommandStateSync"=""
"Description"="@shell32.dll,-37381"
"Icon"="imageres.dll,-5310"
"ImpliedSelectionModel"=dword:00000020
"MUIVerb"="@shell32.dll,-37380"
"NeverDefault"=""
"Position"="Bottom"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\Windows.invertselection\command]
"DelegateExecute"="{0070746C-9A38-4236-822A-72CC4E5C8087}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\Windows.selectall]
"CanonicalName"="{b33bf5af-76d5-4d10-93e7-d8e22e93798f}"
"CommandStateHandler"="{3756e7f5-e514-4776-a32b-eb24bc1efe7a}"
"CommandStateSync"=""
"Description"="@shell32.dll,-31277"
"Icon"="imageres.dll,-5308"
"ImpliedSelectionModel"=dword:00000020
"MUIVerb"="@shell32.dll,-31276"
"Position"="Bottom"
"NeverDefault"=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\Windows.selectall\command]
"DelegateExecute"="{aa28fbc7-59f1-4c42-9fd8-ba2be27ea319}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\Windows.selectnone]
"CanonicalName"="{A3E5349F-8943-4cec-BF26-03096D7B2244}"
"CommandStateHandler"="{3756e7f5-e514-4776-a32b-eb24bc1efe7a}"
"CommandStateSync"=""
"Description"="@shell32.dll,-37379"
"Icon"="imageres.dll,-5309"
"ImpliedSelectionModel"=dword:00000020
"MUIVerb"="@shell32.dll,-37378"
"Position"="Bottom"
"NeverDefault"=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\Windows.selectnone\command]
"DelegateExecute"="{4705A6B4-E4CB-4ed1-AF8D-851C644A0459}"


[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell\Windows.invertselection]
"CanonicalName"="{DCE2BBAD-735B-4343-BFDB-A31D594737F6}"
"CommandStateHandler"="{3756e7f5-e514-4776-a32b-eb24bc1efe7a}"
"CommandStateSync"=""
"Description"="@shell32.dll,-37381"
"Icon"="imageres.dll,-5310"
"ImpliedSelectionModel"=dword:00000020
"MUIVerb"="@shell32.dll,-37380"
"NeverDefault"=""
"Position"="Bottom"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell\Windows.invertselection\command]
"DelegateExecute"="{0070746C-9A38-4236-822A-72CC4E5C8087}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell\Windows.selectall]
"CanonicalName"="{b33bf5af-76d5-4d10-93e7-d8e22e93798f}"
"CommandStateHandler"="{3756e7f5-e514-4776-a32b-eb24bc1efe7a}"
"CommandStateSync"=""
"Description"="@shell32.dll,-31277"
"Icon"="imageres.dll,-5308"
"ImpliedSelectionModel"=dword:00000020
"MUIVerb"="@shell32.dll,-31276"
"Position"="Bottom"
"NeverDefault"=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell\Windows.selectall\command]
"DelegateExecute"="{aa28fbc7-59f1-4c42-9fd8-ba2be27ea319}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell\Windows.selectnone]
"CanonicalName"="{A3E5349F-8943-4cec-BF26-03096D7B2244}"
"CommandStateHandler"="{3756e7f5-e514-4776-a32b-eb24bc1efe7a}"
"CommandStateSync"=""
"Description"="@shell32.dll,-37379"
"Icon"="imageres.dll,-5309"
"ImpliedSelectionModel"=dword:00000020
"MUIVerb"="@shell32.dll,-37378"
"Position"="Bottom"
"NeverDefault"=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell\Windows.selectnone\command]
"DelegateExecute"="{4705A6B4-E4CB-4ed1-AF8D-851C644A0459}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\AllFileSystemObjects\shell\Windows.invertselection]
"CanonicalName"="{DCE2BBAD-735B-4343-BFDB-A31D594737F6}"
"CommandStateHandler"="{3756e7f5-e514-4776-a32b-eb24bc1efe7a}"
"CommandStateSync"=""
"Description"="@shell32.dll,-37381"
"Icon"="imageres.dll,-5310"
"ImpliedSelectionModel"=dword:00000020
"MUIVerb"="@shell32.dll,-37380"
"NeverDefault"=""
"Position"="Bottom"

[HKEY_CLASSES_ROOT\AllFileSystemObjects\shell\Windows.invertselection\command]
"DelegateExecute"="{0070746C-9A38-4236-822A-72CC4E5C8087}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\AllFileSystemObjects\shell\Windows.selectall]
"CanonicalName"="{b33bf5af-76d5-4d10-93e7-d8e22e93798f}"
"CommandStateHandler"="{3756e7f5-e514-4776-a32b-eb24bc1efe7a}"
"CommandStateSync"=""
"Description"="@shell32.dll,-31277"
"Icon"="imageres.dll,-5308"
"ImpliedSelectionModel"=dword:00000020
"MUIVerb"="@shell32.dll,-31276"
"Position"="Bottom"
"NeverDefault"=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\AllFileSystemObjects\shell\Windows.selectall\command]
"DelegateExecute"="{aa28fbc7-59f1-4c42-9fd8-ba2be27ea319}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\AllFileSystemObjects\shell\Windows.selectnone]
"CanonicalName"="{A3E5349F-8943-4cec-BF26-03096D7B2244}"
"CommandStateHandler"="{3756e7f5-e514-4776-a32b-eb24bc1efe7a}"
"CommandStateSync"=""
"Description"="@shell32.dll,-37379"
"Icon"="imageres.dll,-5309"
"ImpliedSelectionModel"=dword:00000020
"MUIVerb"="@shell32.dll,-37378"
"Position"="Bottom"
"NeverDefault"=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\AllFileSystemObjects\shell\Windows.selectnone\command]
"DelegateExecute"="{4705A6B4-E4CB-4ed1-AF8D-851C644A0459}"

+ Để gỡ bỏ
Windows Registry Editor Version 5.00

[-HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell\Windows.invertselection]

[-HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell\Windows.selectall]

[-HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell\Windows.selectnone]

[-HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell\Windows.invertselection]

[-HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell\Windows.selectall]

[-HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell\Windows.selectnone]

[-HKEY_CLASSES_ROOT\AllFileSystemObjects\shell\Windows.invertselection]

[-HKEY_CLASSES_ROOT\AllFileSystemObjects\shell\Windows.selectall]

[-HKEY_CLASSES_ROOT\AllFileSystemObjects\shell\Windows.selectnone]

B3: Bạn lưu lại với tên bất kì không dấu .reg và chạy để tận hưởng thành quả

Chúc các bạn thành công !
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
  • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
  • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
  • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

  • Please wait while i am loading Facebook SDK js