HOME ABOUT CONTACT SITEMAP
Category
This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Sunday, 20 November 2016

[Download] Microsoft Visual Studio 2012 Original


Visual Studio 2012 là phiên bản tiếp theo sau bản Visual Studio 2010. Cùng các thay đổi đáng chú ý chúng ta hãy cùng điểm qua

Quản lý cửa sổ 
Xem trước các tập tin trong Code Editor .
Truy cập các tập tin thường xuyên được sử dụng một cách dễ dàng hơn .
Pin các tập tin mà bạn sử dụng thường xuyên đểở phía bên trái của tab để bạn có thể truy cập chúng một cách dễ dàng bất kể bao nhiêu tập tin được mở trong IDE.

Sắp xếp các cửa sổ trên nhiều màn hình hiệu quả hơn 
Gắn nhiều công cụ nổi hoặc các cửa sổ tài liệuvới nhau như một "table lớn "
trên màn hình khác. Bạn cũng có thể tạo ra nhiều trường hợp củaSolution Explorer và di chuyển chúng đến màn hình khác.

Thay đổi màu sắc của IDE 
Chọn một trong hai chủ đề màu sắc sáng hoặc tối cho giao diện người dùng Visual Studio 2012. Về khoản này mình thấy có vẻ xấu hơn bản 2010 cả về các icon và màu sắc .

Khả năng tìm kiếm văn bản
Tìm chuỗi bằng cách sử dụng cú pháp biểu thứcchính quy
Mã Editing cho C + +
Cải thiện gợi nhớ nhiều hơn cho code c++ Hỗ trợ code snippets nhiều hơn.
JavaScript
- Hỗ trợ tốt hơn cho javaScript, hỗ trợ gợi nhớ vàthông báo lỗi chuẩn xác và nhiều hơn
- main page làm việc và hiển thị đúng khi code có javaScript( có lẽ phần sử lý script này làm một số project của mình hay bị treo )
- Xử lý dữ liệu nhị phân từ các nguồn như giao thức mạng, các định dạng tập tin nhị phân, ảnh raw

Mã Editing cho JavaScript 
- Sử dụng các tính năng của ECMAScript 5 và HTML5 DOM .
- Hỗ trợ IntelliSense cho các hàm và biến overloads ·
- Mô hình hóa các ứng dụng Hình dung mã của bạn một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn .
- Tạo đồ thị phụ thuộc từ SolutionExplorer để bạn có thể hiểuđược các tổ chức và các mối quan hệ trong mã.
- Đọc và chỉnh sửa đồ thị quan hệ một cách dễ dàng hơn
- Duyệt đồ thị và sắp xếp lại các mục dàng hơn để đọc và để cải thiện hiệu suất dựng hình.

Tạo mã C# từ sơ đồ lớp UML. Bắt đầu thực hiện thiết kế của bạn nhanh hơn,và tùy chỉnh các mẫu được sử dụng để tạo ra mã . Tạo biểu đồ lớp UML từ mã hiện có. Tạo biểu đồ lớp UML từ mã để bạn có thể giao tiếp với những người khác về thiết kế. Để biết thêm thông tin, xem Làm thế nào để: Tạo biểu đồ lớp UML. Hỗ trợ file XMI 2,1

Hiện tại Visual Studio 2012 đã có đến bản Update 5, dưới đây mình sẽ chia sẻ cho các bạn các bộ cài chuẩn do mình sưu tập được

Visual Studio Ultimate 2012
RBCXF-CVBGR-382MK-DFHJ4-C69G8

Visual Studio Premium 2012
MH2FR-BC9R2-84433-47M63-KQVWC

Visual Studio Professional 2012
4D974-9QX42-9Y43G-YJ7JG-JDYBP

Visual Studio Team Foundation Server 2012
BVGTF-T7MVR-TP46H-9Q97G-XBXRB

Bộ công cụ hỗ trợ Visual Studio

I. Visual Studio 2012 RTM kênh MSDN

Visual Studio Test Professional 2012 (x86) - DVD (English)
File Name: en_visual_studio_test_professional_2012_x86_dvd_920918.iso
Languages: English
SHA1: AFDF2D648BD124D12271B64E9C1223E949EB028B
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx?lc=1033#FileId=50088
Visual Studio Ultimate 2012 (x86) - DVD (English)
File Name: en_visual_studio_ultimate_2012_x86_dvd_2262106.iso
Languages: English
SHA1: 2FA6263AC45876154E1A197BCD76F7144905F6D7
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx?lc=1033#FileId=53963
Visual Studio Premium 2012 (x86) - DVD (English)
File Name: en_visual_studio_premium_2012_x86_dvd_2262337.iso
Languages: English
SHA1: 1ABA9ECF806300672EAC7D24868B01C2FD9D0C80
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx?lc=1033#FileId=53962
File Name: en_visual_studio_professional_2012_x86_dvd_2262334.iso
Languages: English
SHA1: 4D46CE9D0CFD9F8D1B4CA5BA394523BD12326BA1
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx?lc=1033#FileId=53961
File Name: en_visual_studio_express_2012_for_windows_8_x86_x64_dvd_920749.iso
Languages: English
SHA1: 6E56D240F17FCC8868686DF384250307A7B52B88
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx?lc=1033#FileId=49852
File Name: en_visual_studio_express_2012_for_windows_desktop_x86_dvd_1001986.iso
Languages: English
SHA1: 06A0E858D23251701DF4856030B43B2C2AEA6DCC
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx?lc=1033#FileId=50666

FULL CHECKSUM
Spoiler: 
  File: en_visual_studio_premium_2012_x86_dvd_2262337.iso
 CRC-32: db3dde87
  MD4: 1388260a68e88ebdbafa0ae3a0b90238
  MD5: eb182c92d1e38de6ed3817d3edeaff86
 SHA-1: 1aba9ecf806300672eac7d24868b01c2fd9d0c80
SHA-256: dfedf14f94ee8947c269ce7d412ef196b62f0fc6b679dc88ef30aaae5b11ff80

  File: en_visual_studio_professional_2012_x86_dvd_2262334.iso
 CRC-32: fd299ec7
  MD4: f0c840e1fdc6f3bb480cb4acdcbcf868
  MD5: 7d7bda18ae798296991b646d23297b0d
 SHA-1: 4d46ce9d0cfd9f8d1b4ca5ba394523bd12326ba1
SHA-256: b574707d443afd6b12fb5840b8adce5dbad1c610be50588c5cbf264b362f945d

  File: en_visual_studio_test_professional_2012_x86_dvd_920918.iso
 CRC-32: f95a0085
  MD4: 22f4016fe277a563d6cdd6cff1ea0975
  MD5: d79f4bcc234e233e39477f65cbe58f39
 SHA-1: afdf2d648bd124d12271b64e9c1223e949eb028b
SHA-256: 52075a4d5ab8fa01bf95eb884a62376075b4a38db72add6808c836cc0d01e1f8

  File: en_visual_studio_ultimate_2012_x86_dvd_2262106.iso
 CRC-32: e427fb42
  MD4: 1433e6f741cea309d03b41109201a2c7
  MD5: 9194fa4242e929924a68cbe5ad8e5f44
 SHA-1: 2fa6263ac45876154e1a197bcd76f7144905f6d7
SHA-256: 9c45d6de514a16f621431ed206124125246b0bcdf96a6f1a4b556462d5283ae7

  File: en_visual_studio_express_2012_for_windows_8_x86_x64_dvd_920749.iso
 CRC-32: 0987b8fa
  MD4: a24295fbf85a6745a1c03d5414012412
  MD5: dfa52f689748cbe12f48d7781beef7f9
 SHA-1: 6e56d240f17fcc8868686df384250307a7b52b88
SHA-256: 5379d476c76b2bc468fa259107454a5254e2da2a5a83770c384621f503b8d609

  File: en_visual_studio_express_2012_for_windows_desktop_x86_dvd_1001986.iso
 CRC-32: 4d818405
  MD4: 576686ab907c531b0e76494d0f358489
  MD5: 8e58c7a5b35ac173b494d96fac152dec
 SHA-1: 06a0e858d23251701df4856030b43b2c2aea6dcc
SHA-256: 84969493dde6d84289573915c84be1cf46097e015385c8aac18f34349f241e97
Product (Full Name): Visual Studio Team Foundation Server Express 2012 with Update 1 (x86 and x64) - DVD (English)
Product Family: Visual Studio 2012 Update 1
FileId: 52000
File Type: DVD
Language: English (EN)
Architecture: x86
File: en_visual_studio_team_foundation_server_express_2012_with_update_1_x86_x64_dvd_1361341.iso
SHA1: 220a6e45fc5549489fd19326d833167d49d33292
File Size (MB): 487311360 bytes (464 MB)
Date release: 2012-12-12
Visual Studio Team Foundation Server 2012 with Update 1 (x86 and x64) - DVD (English)
Product (Full Name): Visual Studio Team Foundation Server 2012 with Update 1 (x86 and x64) - DVD (English)
Product Family: Visual Studio 2012 Update 1
FileId: 51990
File Type: DVD
Language: English (EN)
Architecture: x86
File: en_visual_studio_team_foundation_server_2012_with_update_1_x86_x64_dvd_1361243.iso
SHA1: b733761b7c8b918556cbffbed7da3936b77f1f79
File Size (MB): 1190197248 bytes (1135 MB)
Date release: 2012-12-12
III. Visual Studio 2012 Update 2

Visual Studio Team Foundation Server Express 2012 with Update 2 (x86 and x64) - DVD (English)
Product (Full Name): Visual Studio Team Foundation Server Express 2012 with Update 2 (x86 and x64) - DVD (English)
Product Family: Visual Studio 2012 Update 2
FileId: 52931
File Type: DVD
Language: English (EN)
Architecture: x86
File: en_visual_studio_team_foundation_server_express_2012_with_update_2_x86_x64_dvd_1879298.iso
SHA1: 602631873515b8bf09386f62c8f06dc159f963fe
File Size (MB): 505997312 bytes (482 MB)
Date release: 2013-04-04
Note:
Visual Studio Team Foundation Server Express 2012 is a source code control, project management, and team collaboration platform at the core of the Microsoft suite of Application Lifecycle Management tools, which help individuals and small teams be more agile, collaborate more effectively, and deliver quality software
Visual Studio Team Foundation Server 2012 with Update 2 (x86 and x64) - DVD (English)
Product (Full Name): Visual Studio Team Foundation Server 2012 with Update 2 (x86 and x64) - DVD (English)
Product Family: Visual Studio 2012 Update 2
FileId: 52911
File Type: DVD
Language: English (EN)
Architecture: x86
File: en_visual_studio_team_foundation_server_2012_with_update_2_x86_x64_dvd_1879274.iso
SHA1: 15f47f752591e1f1819118eb251153029b1a74d1
File Size (MB): 1223763968 bytes (1167 MB)
Date release: 2013-04-04
Note:
Visual Studio Team Foundation Server 2012 is a source code control, project management, and team collaboration platform at the core of the Microsoft suite of Application Lifecycle Management tools, which help teams be more agile, collaborate more effectively, and deliver quality software
Agents for Visual Studio 2012 Update 2 (x86) - DVD (English)
Product (Full Name): Agents for Visual Studio 2012 Update 2 (x86) - DVD (English)
Product Family: Visual Studio 2012 Update 2
FileId: 52881
File Type: DVD
Language: English (EN)
Architecture: x86
File: en_agents_for_visual_studio_2012_update_2_x86_dvd_1879225.iso
SHA1: c355dbe77c3da7fc37a97f7934a87e57ee7a3a9a
File Size (MB): 234452992 bytes (223 MB)
Date release: 2013-04-04
IV. Visual Studio 2012 Update 3

Agents for Visual Studio 2012 Update 3 (x86) - DVD (English)
Product (Full Name): Agents for Visual Studio 2012 Update 3 (x86) - DVD (English)
Product Family: Visual Studio 2012 Update 3
FileId: 53170
File Type: DVD
Language: English (EN)
Architecture: x86
File: en_agents_for_visual_studio_2012_update_3_x86_dvd_2339010.iso
SHA1: a03de4e83917525c50b1152ee3e51864173fdb6d
File Size (MB): 234483712 bytes (223 MB)
Date release: 2013-06-26
Note:
Agents for Visual Studio 2012 is the essential suite of agents and controllers that you can use to build and test applications across the desktop, the server, and the cloud
Visual Studio Team Foundation Server 2012 with Update 3 (x86 and x64) - DVD (English)
Product (Full Name): Visual Studio Team Foundation Server 2012 with Update 3 (x86 and x64) - DVD (English)
Product Family: Visual Studio 2012 Update 3
FileId: 53163
File Type: DVD
Language: English (EN)
Architecture: x86
File: en_visual_studio_team_foundation_server_2012_with_update_3_x86_x64_dvd_2339178.iso
SHA1: 3f7c19fb30d24dff39a1d22dc5dc1dee97f2b068
File Size (MB): 1224404992 bytes (1167 MB)
Date release: 2013-06-26
Note:
Visual Studio Team Foundation Server 2012 is a source code control, project management, and team collaboration platform at the core of the Microsoft suite of Application Lifecycle Management tools, which help teams be more agile, collaborate more effectively, and deliver quality software
Visual Studio Team Foundation Server Express 2012 with Update 3 (x86 and x64) - DVD (English)
Product (Full Name): Visual Studio Team Foundation Server Express 2012 with Update 3 (x86 and x64) - DVD (English)
Product Family: Visual Studio 2012 Update 3
FileId: 53165
File Type: DVD
Language: English (EN)
Architecture: x86
File: en_visual_studio_team_foundation_server_express_2012_with_update_3_x86_x64_dvd_2339286.iso
SHA1: 8270bcdb382d559d2e47f03b020536800dab6078
File Size (MB): 506443776 bytes (482 MB)
Date release: 2013-06-26
Note:
Visual Studio Team Foundation Server Express 2012 is a source code control, project management, and team collaboration platform at the core of the Microsoft suite of Application Lifecycle Management tools, which help individuals and small teams be more agile, collaborate more effectively, and deliver quality software
Visual Studio 2012 Update 3 (x86) - DVD (Multiple Languages)
Product (Full Name): Visual Studio 2012 Update 3 (x86) - DVD (Multiple Languages)
Product Family: Visual Studio 2012 Update 3
FileId: 53933
File Type: DVD
Language: Russian (RU)
Architecture: x86
File: mu_visual_studio_2012_update_3_x86_dvd_2364556.iso
SHA1: 89d4ac51ab2444134d61b668aaa8c4a655b84510
File Size (MB): 2237786112 bytes (2134 MB)
Date release: 2013-06-26
Note:
This update is the latest in a cumulative series of feature additions and bug fixes for Visual Studio 2012. Periodic updates enable us to enhance and expand Visual Studio more frequently to support the latest software development innovations for building and managing modern apps
V. Visual Studio 2012 Update 4

Agents for Visual Studio 2012 Update 4 (x86) - DVD (English)
Product (Full Name): Agents for Visual Studio 2012 Update 4 (x86) - DVD (English)
Product Family: Visual Studio 2012 Update 4
FileId: 56321
File Type: DVD
Language: English (EN)
Architecture: x86
File: en_agents_for_visual_studio_2012_update_4_x86_dvd_3161582.iso
SHA1: b408210f7af96a6137fedc7c236a4a0e63657428
File Size (MB): 234868736 bytes (223 MB)
Date release: 2013-11-13
Note:
Agents for Visual Studio 2012 is the essential suite of agents and controllers that you can use to build and test applications across the desktop, the server, and the cloud.
Visual Studio Team Foundation Server 2012 with Update 4 (x86 and x64) - DVD (English)
Product (Full Name): Visual Studio Team Foundation Server 2012 with Update 4 (x86 and x64) - DVD (English)
Product Family: Visual Studio 2012 Update 4
FileId: 56326
File Type: DVD
Language: English (EN)
Architecture: x86
File: en_visual_studio_team_foundation_server_2012_with_update_4_x86_x64_dvd_3161912.iso
SHA1: 93ec0c425101cec485162ed255460329d366a9a0
File Size (MB): 1226481664 bytes (1169 MB)
Date release: 2013-11-13
Note:
Visual Studio Team Foundation Server 2012.4 is a source code control, project management, and team collaboration platform at the core of the Microsoft suite of Application Lifecycle Management tools, which help teams be more agile, collaborate more effectively, and deliver quality software.
Visual Studio Team Foundation Server Express 2012 with Update 4 (x86 and x64) - DVD (English)
Product (Full Name): Visual Studio Team Foundation Server Express 2012 with Update 4 (x86 and x64) - DVD (English)
Product Family: Visual Studio 2012 Update 4
FileId: 56324
File Type: DVD
Language: English (EN)
Architecture: x86
File: en_visual_studio_team_foundation_server_express_2012_with_update_4_x86_x64_dvd_3161938.iso
SHA1: 01e4427ea7ec6856ded3e7c394fd3eac7abf91a3
File Size (MB): 507875328 bytes (484 MB)
Date release: 2013-11-13
Note:
Visual Studio Team Foundation Server Express 2012.4 is a source code control, project management, and team collaboration platform at the core of the Microsoft suite of Application Lifecycle Management tools, which help individuals and small teams be more agile, collaborate more effectively, and deliver quality software.
Visual Studio 2012 Update 4 (x86) - DVD (Multiple Languages)
Product (Full Name): Visual Studio 2012 Update 4 (x86) - DVD (Multiple Languages)
Product Family: Visual Studio 2012 Update 4
FileId: 56329
File Type: DVD
Language: Russian (RU)
Architecture: x86
File: mu_visual_studio_2012_update_4_x86_dvd_3161759.iso
SHA1: 0cf5fca2347387c8766b2a2717cc26fb03c722e8
File Size (MB): 2509815808 bytes (2393 MB)
Date release: 2013-11-13
Note:
This update is the latest in a cumulative series of feature additions and bug fixes for Visual Studio 2012. Periodic updates enable us to enhance and expand Visual Studio more frequently to support the latest software development innovations for building and managing modern apps
VI. Visual Studio 2012 Update 5

Visual Studio 2012 Update 5 (x86) - DVD (Multiple Languages)
Product (Full Name): Visual Studio 2012 Update 5 (x86) - DVD (Multiple Languages)
Product Family: Visual Studio 2012 Update 5
FileId: 65242
File Type: DVD
Language: Polish (PL)
Architecture: x86
File: mu_visual_studio_2012_update_5_x86_dvd_6967467.iso
SHA1: b28241ca909e909a9bb43fbec3358c0d1bc26b5f
File Size (MB): 2538768384 bytes (2421 MB)
Date release: 2015-08-26
Note:
This update is the latest in a cumulative series of feature additions and bug fixes for Visual Studio 2012. Periodic updates enable us to enhance and expand Visual Studio more frequently to support the latest software development innovations for building and managing modern apps. 

Support for Visual Studio 2012 is only provided on this current update, which is considered the Visual Studio 2012 Service Pack, as well as the Visual Studio 2012 RTM version, released in August, 2012
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
 • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
 • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
 • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

 • Nhoc Kid 5/29/2017 07:57:00 PM
  bạn cho mình hỏi là file update 5 ở trên chỉ là bản cập nhật hay là có file cài đặt từ đầu vậy bạn? mình muốn dùng ngôn ngữ là tiếng nhật thì phải làm sao bạn chỉ giúp mình với ạ. cám ơn bạn nhiều
  Please wait while i am loading Facebook SDK js