HOME ABOUT CONTACT SITEMAP
Category
This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Tuesday, 21 February 2017

[MAC OS] Tải về trọn bộ Adobe Photoshop Lightroom nguyên gốc


Tiếp tục chủ đề Lightroom sẽ là bộ Adobe Photoshop Lightroom cho máy MAC. Tương tự như windows thì các phiên bản mới sẽ được mình liên tục cập nhật để gửi đến cho các bạn


Liên kết tải về

3. Adobe Photoshop Lightroom 6
  File: Lightroom_6_LS11.dmg
 CRC-32: b6ecd563
  MD4: eb1ca6d29703522fe2f2647745b40c3f
  MD5: b6bed2f5f87ffa9361f1650403acb6e2
 SHA-1: 0abd6ad6fa57f3008526461115800129910476f7
SHA-256: 5c36e5fa76b8676144c4bba9790fe4c597daf350b2195a2088346b097f46a95f
Language: ALL
Danh sách update
 • Lightroom 6.12/2015.12
 • Lightroom 6.10.1/2015.10.1
 • Lightroom 6.10/2015.10
 • Lightroom 6.9/2015.9
 • Lightroom 6.8/2015.8
 • Lightroom 6.7/2015.7
 • Lightroom 6.6.1/2015.6.1
 • Lightroom 6.6/2015.6
 • Lightroom 6.5.1/2015.5.1
 • Lightroom 6.5/2015.5
 • Lightroom 6.4/2015.4
 • Lightroom 6.3/2015.3
 • Lightroom 6.2.1/2015.2.1
 • Lightroom 6.2/2015.2
 • Lightroom 6.1.1/2015.1.1
 • Lightroom 6.1/2015.1
 • Lightroom 6.0.1/2015.0.1

2. Adobe Photoshop Lightroom 5
  File: Lightroom_5_LS11_mac_5_7_1.dmg
 CRC-32: 6341135d
  MD4: 539eb71b41d18eac887bcba3a81bde61
  MD5: 5fd0d18e47d5b7d9e7e4ff42392595e3
 SHA-1: c687e0bcbe648d264a989fac425abbab9c3eeb3c
SHA-256: 155a91e2c90927a05ccaa244a99fed4784fa7cf26d08c634f5f111629f6b0418
Language: ALL
1. Adobe Photoshop Lightroom 4
  File: Lightroom_4_LS11_mac_4_4_1.dmg
 CRC-32: 68e06bd8
  MD4: 0f00f1efe8690d229d81103aeea91c50
  MD5: d65fa8674d070426196e59378b0fd250
 SHA-1: 9e2af08366346a4755c116e90379ca3d1e8687e3
SHA-256: 6d703aa5ea0022141c88746829e80c60f1169d746022655937c4196a6ca35dad
Language: ALL
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
 • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
 • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
 • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

 • Please wait while i am loading Facebook SDK js