HOME ABOUT CONTACT SITEMAP
Category
This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Monday, 27 February 2017

[Download] ISO Windows Vista with Service Pack 1 Original


Windows Vista (tên mã là Longhorn) là một hệ điều hành của Microsoft sử dụng cho máy tính cá nhân, trong đó có máy tính để bàn của các gia đình và doanh nghiệp, máy tính xách tay, máy tính bảng và máy tính giải trí gia đình. Trước khi có thông báo chính thức ngày 22 tháng 7 năm Windows Vista được biết đến với tên mã "Longhorn". 

Quá trình phát triển hoàn tất vào ngày 8 tháng 11 năm 2006, và trong ba tháng sau đó, Windows Vista được phát hành lần lượt cho các hãng sản xuất phần cứng và phần mềm máy tính, các người dùng doanh nghiệp và các kênh bán lẻ. 

Vào ngày 30 tháng 1 năm 2007, hệ điều hành này được phát hành trên toàn cầu và có thể đăng ký mua và tải về từ trang web của Microsoft. Windows Vista được phát hành năm năm sau khi người tiền nhiệm của nó, khoảng cách dài nhất giữa hai hệ điều hành Microsoft Windows cho máy tính cá nhân liên tiếp. 

Hiện nay đây có thể liệt vào hàng hiếm. không còn nhiều host lưu trữ iso của bản SP1 này, mình chỉ kiếm được nhiêu đây và sẽ chia sẻ cho ai thích sưu tầm đồ cổ :)


ISO MSDN SP1

1. Enterprise
Windows Vista Enterprise with Service Pack 1 (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_vista_enterprise_with_service_pack_1_x86_dvd_x14-55954.iso
Languages: English
SHA1: a06608eda6f20f4d1fadf7946efa09c7de65ad7f
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=14947

Windows Vista Enterprise with Service Pack 1 (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_vista_enterprise_with_service_pack_1_x64_dvd_x14-55934.iso
Languages: English
SHA1: 149d6e02de20fa80a7a8abbc7432c8006e8c1f7e
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=14946
2. Multiple Edition
Windows Vista with Service Pack 1 (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_vista_with_service_pack_1_x86_dvd_x14-29594.iso
Languages: English
SHA1: bcd715a02739809e477c726ae4b5caa914156429
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=14921

Windows Vista with Service Pack 1 (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_vista_with_service_pack_1_x64_dvd_x14-29595.iso
Languages: English
SHA1: bdadc46a263a7bf67eb38609770e4fdbd05247cb
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=14929
3. Language Packs
Windows Vista Service Pack 1 (x86, x64) - DVD (Multilanguage)
File Name: mu_windows_vista_service_pack_1_x86_x64_dvd_x14-47490.iso
Languages: English, Japanese, Korean, Arabic, Bulgarian, Czech, Danish, German, Greek, Spanish, Estonian, Finnish, French, Hebrew, Croatian, Hungarian, Italian, Lithuanian, Latvian, Dutch, Norwegian, Polish, Portuguese-Brazil, Romanian, Russian, Slovak, Slovenian, Serbian, Swedish, Thai, Turkish, Ukrainian, Multi-Language, Chinese - Hong Kong SAR, Chinese - Taiwan, Chinese - Simplified, Portuguese-Portugal
SHA1: 0ba889c4f6494ae7b233db70fccb8844e064598a
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=15308
4. Business
Windows Vista Business with Service Pack 1 VL (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_vista_business_with_service_pack_1_x64_dvd_x14-56048.iso
Languages: English
SHA1: 9324cb4ec463ee73df820c689cd4b73340860cb2
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=14944

Windows Vista Business with Service Pack 1 VL (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_vista_business_with_service_pack_1_x86_dvd_x14-56028.iso
Languages: English
SHA1: 7e6a387e53e1cf77244e637b28a37d529bb85d39
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=14945
5. Multiple Edition N
Windows Vista N with Service Pack 1 (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_vista_n_with_service_pack_1_x64_dvd_x14-55341.iso
Languages: English
SHA1: 7cda6b21052b3ee8371c3b176774155941670d89
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=15015
6. Business N
Windows Vista Business N with Service Pack 1 VL (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_vista_business_n_with_service_pack_1_x64_dvd_x14-40411.iso
Languages: English
SHA1: 6adc234e785e6af63669278446c1f520ad974d1c
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=14941

Windows Vista Business N with Service Pack 1 VL (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_vista_business_n_with_service_pack_1_x86_dvd_x14-40379.iso
Languages: English
SHA1: 22ba3ddf28ea04b517edd05c7e2bac10bcd1d7ba
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=14943

FULL CHECKSUM
Spoiler: 
  File: en_windows_vista_with_service_pack_1_x64_dvd_x14-29595.iso
 CRC-32: 5cc5be14
  MD4: 5cdfafdb3b65176469b1e0c8f368f320
  MD5: e4ce0b193d94279e4dce1098d6b5afeb
 SHA-1: bdadc46a263a7bf67eb38609770e4fdbd05247cb
SHA-256: 1fb4b78c9b55dcf74e1eda8e78f6abf6eca5c986dc23d296a9c54a5e73261ad2

  File: en_windows_vista_with_service_pack_1_x86_dvd_x14-29594.iso
 CRC-32: ce4cb528
  MD4: cea5c421d9619d83bd77311f18aadf8b
  MD5: b09267740ddd1a08d80b04ec6bbc232a
 SHA-1: bcd715a02739809e477c726ae4b5caa914156429
SHA-256: 35132e5d83766c9370427fc954af596d5b152ea81f251c3b851f7b4d5a152313

  File: en_windows_vista_enterprise_with_service_pack_1_x86_dvd_x14-55954.iso
 CRC-32: 601f6b43
  MD4: 5fc6faeca7cf81bd53a96f0e378e065f
  MD5: 3daaba34ba7973a72bfd359c2d75d7ce
 SHA-1: a06608eda6f20f4d1fadf7946efa09c7de65ad7f
SHA-256: 4904518bbcdc833b2a70adfe69ebb48b1c8f582c96b750c63c6f014288f38fde

  File: en_windows_vista_enterprise_with_service_pack_1_x64_dvd_x14-55934.iso
 CRC-32: db73c366
  MD4: 41da1cd3f041546284026c7252e6eb58
  MD5: 6ada7ad912e8d931e88c235c4f4452ee
 SHA-1: 149d6e02de20fa80a7a8abbc7432c8006e8c1f7e
SHA-256: 76bbb2692d6a93f6855821512d028171574b90372eb83f9140f827d3f71c36e6

  File: mu_windows_vista_service_pack_1_x86_x64_dvd_x14-47490.iso
 CRC-32: 3ecf11a7
  MD4: bed3b759589138636a33c2c8984cad89
  MD5: 3132983ae351ab8d927e5abac67bdffe
 SHA-1: 0ba889c4f6494ae7b233db70fccb8844e064598a
SHA-256: a71f037bf84668b4218bcd43c30e1768b702d535a05f20cf9db56336183b9eae

 File: en_windows_vista_business_n_with_service_pack_1_x64_dvd_x14-40411.iso
CRC-32: e3550ef1
  MD4: 8737d0834dae41bb7aea634d34b5e26b
  MD5: 0a2f5f2d4d88d6f5f73f8def7981911d
 SHA-1: 6adc234e785e6af63669278446c1f520ad974d1c

 File: en_windows_vista_business_n_with_service_pack_1_x86_dvd_x14-40379.iso
CRC-32: 40929114
  MD4: 31cdf8b62d2c178982a8c61644441bd0
  MD5: dbb7ba6e7ce857541cad9bd99a9a680a
 SHA-1: 22ba3ddf28ea04b517edd05c7e2bac10bcd1d7ba

 File: en_windows_vista_business_with_service_pack_1_x64_dvd_x14-56048.iso
CRC-32: 95fc2f77
  MD4: 586156aa7511de835d002daee9d227c0
  MD5: 87daec591a3031bda2496c291e21e5df
 SHA-1: 9324cb4ec463ee73df820c689cd4b73340860cb2

 File: en_windows_vista_n_with_service_pack_1_x64_dvd_x14-55341.iso
CRC-32: d4d3e497
  MD4: 46e067226c2a540530b99e55304666c6
  MD5: 1edfef21d29caa5179c01a4537512361
 SHA-1: 7cda6b21052b3ee8371c3b176774155941670d89
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
 • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
 • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
 • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

 • Please wait while i am loading Facebook SDK js