HOME ABOUT CONTACT SITEMAP
Category
This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Saturday, 14 January 2017

ISO Windows Server 2016 Original MSDN (Release Date: 1/12/2017)


Bộ cài này được tích hợp thêm các gói cập nhật và flash bao gồm
+ KB3199986 (SSU)
+ KB3200970 (November CU)
+ KB3202790 (Flash)

Một số hình ảnh cài đặtMicrosoft Hyper-V Server 2016 (x64) - DVD (English)
File Name: en_microsoft_hyper-v_server_2016_x64_dvd_9718828.iso
Languages: English
SHA1: E6D2668E7B6681333DEBD499BD5734C84BC0A86D
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=70946
Windows Server 2016 (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_server_2016_x64_dvd_9718492.iso
Languages: English
SHA1: F185197AF68FAE4F0E06510A4579FC511BA27616
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=70910
Windows Server 2016 Essentials (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_server_2016_essentials_x64_dvd_9719598.iso
Languages: English
SHA1: F210E174BEE683BE7E3E3B974D3F07E12A3E98EA
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=70960
Windows Storage Server 2016 (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_storage_server_2016_x64_dvd_9718830.iso
Languages: English
SHA1: 0A426B0D20478921E9BE8B2A8E7D2F8512C44E80
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=70952
Windows Server 2016 Language Pack (x64) - DVD (Multiple Languages)
File name: mu_windows_server_2016_language_pack_x64_dvd_9327828.iso
Language: English, Japanese, Korean, Czech, German, Spanish, French, Hungarian, Italian, Dutch, Portuguese, Brazil , Russian, Turkish, Chinese - Traditional, Simplified Chinese, Portuguese-Portugal
SHA1: 27EE1DD2A655401E46313CCDFDD288CABAE2DF19

Hưng Hoàng Văn
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
  • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
  • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
  • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

  • Jacky Tran 3/09/2017 11:32:00 AM
    Bản cài này có cần nhập key không bạn? Nếu có bạn share mình với nha, cảm ơn bạn.
    Please wait while i am loading Facebook SDK js