Labels

ISO Windows Server 2016 Original MSDN (Release Date: 1/12/2017)


Bộ cài này được tích hợp thêm các gói cập nhật và flash bao gồm
+ KB3199986 (SSU)
+ KB3200970 (November CU)
+ KB3202790 (Flash)

Một số hình ảnh cài đặtMicrosoft Hyper-V Server 2016 (x64) - DVD (English)
File Name: en_microsoft_hyper-v_server_2016_x64_dvd_9718828.iso
Languages: English
SHA1: E6D2668E7B6681333DEBD499BD5734C84BC0A86D
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=70946
Windows Server 2016 (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_server_2016_x64_dvd_9718492.iso
Languages: English
SHA1: F185197AF68FAE4F0E06510A4579FC511BA27616
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=70910
Windows Server 2016 Essentials (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_server_2016_essentials_x64_dvd_9719598.iso
Languages: English
SHA1: F210E174BEE683BE7E3E3B974D3F07E12A3E98EA
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=70960
Windows Storage Server 2016 (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_storage_server_2016_x64_dvd_9718830.iso
Languages: English
SHA1: 0A426B0D20478921E9BE8B2A8E7D2F8512C44E80
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=70952
Windows Server 2016 Language Pack (x64) - DVD (Multiple Languages)
File name: mu_windows_server_2016_language_pack_x64_dvd_9327828.iso
Language: English, Japanese, Korean, Czech, German, Spanish, French, Hungarian, Italian, Dutch, Portuguese, Brazil , Russian, Turkish, Chinese - Traditional, Simplified Chinese, Portuguese-Portugal
SHA1: 27EE1DD2A655401E46313CCDFDD288CABAE2DF19

Hưng Hoàng Văn
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
  • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
  • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
  • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

  • Jacky Tran 3/09/2017 11:32:00 AM
    Bản cài này có cần nhập key không bạn? Nếu có bạn share mình với nha, cảm ơn bạn.
    1