HOME ABOUT CONTACT SITEMAP
Category
This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Friday, 20 January 2017

ISO Windows 10 Redstone 1 (Updated Jan 2017) (MSDN & VLSC) Original


Cũng như bản Threshold 2, bản RS1 sau khi ra mắt lại tiếp tục MS "tăng lực" bằng gói update tháng 1 năm 2017 và được gọi với tên là Windows 10 Version 1697 Updated Jan 2017. Về cơ bản nó được tích hợp thêm gói KB giúp mang mã build 14393.447 cùng các gói bảo mật và flash. Không phải ngẫu nhiên mà build .447 lại được chọn, nó là 1 trong các gói cập nhật đã từng được phát hành và chắc chắn đây là bản update ổn định nhất nên đã được lựa chọn để phát hành, vì thế bạn là người yêu thích sự ổn định thì sau khi cài bản này hãy vô hiệu hóa windows update để tránh hệ thống tự tải về build cao hơn

Bài viết này sẽ tổng hợp bộ cài chuẩn nguyên gốc MSDN / VLSC cho các bạn.

LƯU Ý: Ở đợt phát hành này không bao gồm Home SL, Education (Kênh MSDN), để có được file iso cài đặt của các bản này bạn tham khảo bài viết ESD Original & Convert ESD to ISO for Windows 10 Redstone 1 (Update Jan 2017) để có được iso cài đặt.

Tải các phiên bản LTSB tham khảo bài 
ISO Windows 10 Redstone 1 (MSDN & VLSC) Original

I, ISO MSDN

1. Multiple Editions ( Pro & Home )
File Name: en_windows_10_multiple_editions_version_1607_updated_jan_2017_x64_dvd_9714399.iso
Languages: English
SHA1: 44064680647EE4C877A6F54739AD82759147C828
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=71103

File Name: en_windows_10_multiple_editions_version_1607_updated_jan_2017_x86_dvd_9714393.iso
Languages: English
SHA1: 881FB134061D86042AEF5F1ABA6E255C22A79613
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=71089
2. Enterprise MSDN = Enterprise VLSC
File Name: en_windows_10_enterprise_version_1607_updated_jan_2017_x86_dvd_9719039.iso
Languages: English
SHA1: 9FE8F754FB93C3FA2E151497898B0AA6B749F788
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=71095

File Name: en_windows_10_enterprise_version_1607_updated_jan_2017_x64_dvd_9714415.iso
Languages: English
SHA1: 97164DD5C1C933BAEF89A4BDE93D544256134FE4
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=70977
FULL Checksum
Spoiler: 
 File: en_windows_10_multiple_editions_version_1607_updated_jan_2017_x64_dvd_9714399.iso
CRC-32: 448a3eda
  MD4: a81ff9d7e64dc5d701e7065345f016fc
  MD5: 2d738dcde0fadec9dd687363bc9c98e8
 SHA-1: 44064680647ee4c877a6f54739ad82759147c828

 File: en_windows_10_multiple_editions_version_1607_updated_jan_2017_x86_dvd_9714393.iso
CRC-32: a05318a0
  MD4: 83179b320cdab4a407a04d3ac01c146c
  MD5: f17f69a8fb6df79d83939811ac38dfee
 SHA-1: 881fb134061d86042aef5f1aba6e255c22a79613

 File: en_windows_10_enterprise_version_1607_updated_jan_2017_x86_dvd_9719039.iso
CRC-32: bec6823d
  MD4: 42e0d06739610814578e8cb374daafbf
  MD5: 82d2d26ac61c997ae7a1f615bdf2215c
 SHA-1: 9fe8f754fb93c3fa2e151497898b0aa6b749f788

 File: en_windows_10_enterprise_version_1607_updated_jan_2017_x64_dvd_9714415.iso
CRC-32: 3bcffc15
  MD4: 8d792983b3f60a283a3ce3d7af87a81a
  MD5: 281d3abe703d9884588b120be74e7241
 SHA-1: 97164dd5c1c933baef89a4bde93d544256134fe4
II, ISO VLSC

1. Professional
  File: SW_DVD5_Win_Pro_10_1607.1_32BIT_English_MLF_X21-27004.ISO
 CRC-32: 32081a30
  MD4: 736ac94424a61f73e929e2b206ffb369
  MD5: b391653857d122a068fe88a2fd9d768b
 SHA-1: 412138a5bcd6adb93fd36e8745ac5237147cda59

  File: SW_DVD9_Win_Pro_10_1607.1_64BIT_English_MLF_X21-26989.ISO
 CRC-32: e59d0bd5
  MD4: b30f99e7854a21df1c6dcecae7f6a4f9
  MD5: dc50c4157eb92cbb56274a77648f0f9c
 SHA-1: 4d130e54fbb68f5c547e7c2be2890c2f3b017593
  File: SW_DVD5_WIN_EDU_10_1607.1_32BIT_English_MLF_X21-27204.ISO
 CRC-32: d2019def
  MD4: e657efe59e6369a9f71a31ea6df3705a
  MD5: 63b50a502fecf507566e1d65e8e348c8
 SHA-1: 6f5d2d3413391ddb1b9e9232ecfea9785a948222

  File: SW_DVD5_WIN_EDU_10_1607.1_64BIT_English_MLF_X21-27205.ISO
 CRC-32: 3f2d503f
  MD4: 53e693cbe7270b4c0b3c0e99c0bfde21
  MD5: 69cc881504aac90d011831c1deac4a23
 SHA-1: ae94d6885b5a73dfc8a8392dcef35fa004b2b1f7
3. Enterprise MSDN = Enterprise VLSC
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
 • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
 • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
 • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

 • Giang Nguyễn 2/19/2017 01:38:00 PM
  msdn với vlsc khác nhau như nào hả ad
  Sheldon Nguyễn 3/05/2017 09:59:00 PM
  Ổn định ở đây là như thế nào vậy bạn?
  Please wait while i am loading Facebook SDK js