Labels

ISO Windows 10 Redstone 1 [N-Editions] (Updated Jan 2017) (MSDN & VLSC) Original


Trọn bộ Windows 10 Redstone 1 [N-Editions] (Updated Jan 2017) được cập nhật tại đây

LƯU Ý: Ở đợt phát hành này kênh MSDN chỉ bao gồm bản Multiple N và Enterprise N không bao gồm Education N...dưới dạng cài đặt ISO, để có được file iso cài đặt của các bản này bạn tham khảo bài viết ESD Original & Convert ESD to ISO for Windows 10 Redstone 1 (Update Jan 2017) để có được iso cài đặt hoặc tải bản ở kênh VLSC

Tải các phiên bản LTSB N tại
ISO Windows 10 Redstone 1 [N-Editions] (MSDN & VLSC) Original
I, ISO MSDN

1. Multiple Editions N ( ProN & Home N)
File Name: en_windows_10_n_multiple_editions_version_1607_updated_jan_2017_x86_dvd_9714416.iso
Languages: English
SHA1: 6CCC3F2AA5742E0BA36A97639E466A687BBE3B01
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=71045

File Name: en_windows_10_n_multiple_editions_version_1607_updated_jan_2017_x64_dvd_9714419.iso
Languages: English
SHA1: 69F5C14159938758D323A65CDF45FE0248B0B112
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=71003
2. EnterpriseN MSDN = EnterpriseN VLSC
File Name: en_windows_10_enterprise_n_version_1607_updated_jan_2017_x86_dvd_9718832.iso
Languages: English
SHA1: 596118AEE4FE6622B136C8E2BC75C5EF71C5DA45
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=71029

File Name: en_windows_10_enterprise_n_version_1607_updated_jan_2017_x64_dvd_9718069.iso
Languages: English
SHA1: 4A683E5503685754484276EF8F9BE792DFD1AD1F
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=71015

FULL Checksum
Spoiler: 
 File: en_windows_10_n_multiple_editions_version_1607_updated_jan_2017_x86_dvd_9714416.iso
CRC-32: c1b8c210
  MD4: ebe47250f2c807dd801d669e2e43352b
  MD5: b355656b6ab9fd94fa97c5dbf2eba094
 SHA-1: 6ccc3f2aa5742e0ba36a97639e466a687bbe3b01

 File: en_windows_10_n_multiple_editions_version_1607_updated_jan_2017_x64_dvd_9714419.iso
CRC-32: d4b69a3a
  MD4: 71a739712cc41a0aa5b8b429a5ca5660
  MD5: d645de732963c9de659ae2d7e4764670
 SHA-1: 69f5c14159938758d323a65cdf45fe0248b0b112

 File: en_windows_10_enterprise_n_version_1607_updated_jan_2017_x86_dvd_9718832.iso
CRC-32: 55438c94
  MD4: d0b57b0d2774a2503bf73fe7d2044a03
  MD5: 91fff8921506edb385e5ac1e619b442f
 SHA-1: 596118aee4fe6622b136c8e2bc75c5ef71c5da45

 File: en_windows_10_enterprise_n_version_1607_updated_jan_2017_x64_dvd_9718069.iso
CRC-32: bd910c9e
  MD4: eaa43dfd4be37119bdb6d5c5a6d96a97
  MD5: 174f3711109507a86791e1ea5facc83f
 SHA-1: 4a683e5503685754484276ef8f9be792dfd1ad1f
II, ISO VLSC 

1. Professional N
  File: SW_DVD5_Win_Pro_N_10_1607.1_32BIT_English_MLF_X21-27155.ISO
 CRC-32: 07cc5607
  MD4: f064a987b81c5fcf0e4c68c4ff4df228
  MD5: f7f143771b457b660121e88ae25c45e9
 SHA-1: 445ea9068f8aade50e33970a751c26800b3a2443

  File: SW_DVD5_Win_Pro_N_10_1607.1_64BIT_English_MLF_X21-27156.ISO
 CRC-32: 139f4002
  MD4: 615a3dc7f57b53ff873008cf1cb7bfa1
  MD5: 9c615256863521be665f3196176dcedd
 SHA-1: e06dfa6751a339d24097ebc5536c6927225c9dc1
2. Education N
  File: SW_DVD5_WIN_EDU_N_10_1607.1_32BIT_English_MLF_X21-27279.ISO
 CRC-32: b2b57bb7
  MD4: 0313ead8c8456d489c7b3258876a829c
  MD5: c4071cb66b752d5cd038dd6b56da1b39
 SHA-1: 0c585861469160a595c5f04a547c5fe27096dfed

  File: SW_DVD5_WIN_EDU_N_10_1607.1_64BIT_English_MLF_X21-27280.ISO
 CRC-32: a9792a37
  MD4: 8a581b635ebd9381a99dade8196c6e1b
  MD5: 78b21193f4492be56c7929932decd260
 SHA-1: 9c67d37413fb9e0847c2b6f823284499f41c2870
3, EnterpriseN MSDN = EnterpriseN VLSC
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
 • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
 • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
 • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

 • 1