HOME ABOUT CONTACT SITEMAP
Category
This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Saturday, 21 January 2017

ISO Windows 10 Redstone 1 [N-Editions] (Updated Jan 2017) (MSDN & VLSC) Original


Trọn bộ Windows 10 Redstone 1 [N-Editions] (Updated Jan 2017) được cập nhật tại đây

LƯU Ý: Ở đợt phát hành này kênh MSDN chỉ bao gồm bản Multiple N và Enterprise N không bao gồm Education N...dưới dạng cài đặt ISO, để có được file iso cài đặt của các bản này bạn tham khảo bài viết ESD Original & Convert ESD to ISO for Windows 10 Redstone 1 (Update Jan 2017) để có được iso cài đặt hoặc tải bản ở kênh VLSC

Tải các phiên bản LTSB N tại
ISO Windows 10 Redstone 1 [N-Editions] (MSDN & VLSC) Original
I, ISO MSDN

1. Multiple Editions N ( ProN & Home N)
File Name: en_windows_10_n_multiple_editions_version_1607_updated_jan_2017_x86_dvd_9714416.iso
Languages: English
SHA1: 6CCC3F2AA5742E0BA36A97639E466A687BBE3B01
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=71045

File Name: en_windows_10_n_multiple_editions_version_1607_updated_jan_2017_x64_dvd_9714419.iso
Languages: English
SHA1: 69F5C14159938758D323A65CDF45FE0248B0B112
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=71003
2. EnterpriseN MSDN = EnterpriseN VLSC
File Name: en_windows_10_enterprise_n_version_1607_updated_jan_2017_x86_dvd_9718832.iso
Languages: English
SHA1: 596118AEE4FE6622B136C8E2BC75C5EF71C5DA45
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=71029

File Name: en_windows_10_enterprise_n_version_1607_updated_jan_2017_x64_dvd_9718069.iso
Languages: English
SHA1: 4A683E5503685754484276EF8F9BE792DFD1AD1F
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=71015

FULL Checksum
Spoiler: 
 File: en_windows_10_n_multiple_editions_version_1607_updated_jan_2017_x86_dvd_9714416.iso
CRC-32: c1b8c210
  MD4: ebe47250f2c807dd801d669e2e43352b
  MD5: b355656b6ab9fd94fa97c5dbf2eba094
 SHA-1: 6ccc3f2aa5742e0ba36a97639e466a687bbe3b01

 File: en_windows_10_n_multiple_editions_version_1607_updated_jan_2017_x64_dvd_9714419.iso
CRC-32: d4b69a3a
  MD4: 71a739712cc41a0aa5b8b429a5ca5660
  MD5: d645de732963c9de659ae2d7e4764670
 SHA-1: 69f5c14159938758d323a65cdf45fe0248b0b112

 File: en_windows_10_enterprise_n_version_1607_updated_jan_2017_x86_dvd_9718832.iso
CRC-32: 55438c94
  MD4: d0b57b0d2774a2503bf73fe7d2044a03
  MD5: 91fff8921506edb385e5ac1e619b442f
 SHA-1: 596118aee4fe6622b136c8e2bc75c5ef71c5da45

 File: en_windows_10_enterprise_n_version_1607_updated_jan_2017_x64_dvd_9718069.iso
CRC-32: bd910c9e
  MD4: eaa43dfd4be37119bdb6d5c5a6d96a97
  MD5: 174f3711109507a86791e1ea5facc83f
 SHA-1: 4a683e5503685754484276ef8f9be792dfd1ad1f
II, ISO VLSC 

1. Professional N
  File: SW_DVD5_Win_Pro_N_10_1607.1_32BIT_English_MLF_X21-27155.ISO
 CRC-32: 07cc5607
  MD4: f064a987b81c5fcf0e4c68c4ff4df228
  MD5: f7f143771b457b660121e88ae25c45e9
 SHA-1: 445ea9068f8aade50e33970a751c26800b3a2443

  File: SW_DVD5_Win_Pro_N_10_1607.1_64BIT_English_MLF_X21-27156.ISO
 CRC-32: 139f4002
  MD4: 615a3dc7f57b53ff873008cf1cb7bfa1
  MD5: 9c615256863521be665f3196176dcedd
 SHA-1: e06dfa6751a339d24097ebc5536c6927225c9dc1
2. Education N
  File: SW_DVD5_WIN_EDU_N_10_1607.1_32BIT_English_MLF_X21-27279.ISO
 CRC-32: b2b57bb7
  MD4: 0313ead8c8456d489c7b3258876a829c
  MD5: c4071cb66b752d5cd038dd6b56da1b39
 SHA-1: 0c585861469160a595c5f04a547c5fe27096dfed

  File: SW_DVD5_WIN_EDU_N_10_1607.1_64BIT_English_MLF_X21-27280.ISO
 CRC-32: a9792a37
  MD4: 8a581b635ebd9381a99dade8196c6e1b
  MD5: 78b21193f4492be56c7929932decd260
 SHA-1: 9c67d37413fb9e0847c2b6f823284499f41c2870
3, EnterpriseN MSDN = EnterpriseN VLSC
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
 • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
 • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
 • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

 • Please wait while i am loading Facebook SDK js