HOME ABOUT CONTACT SITEMAP
Category
This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Sunday, 8 January 2017

Cài đặt offline các gói cập nhật cho bộ cài Office 2016 VLSC

Khác với bộ cài dạng click to run được tích hợp tính năng update trong File -> Account. Bộ cài VLSC lại tích hợp update cùng với tính năng update của windows. Để bật tính năng update và cài đặt tự động này ta có thể làm như sau
  • Click Start chọn Setting
  • Tích chọn Update & security
  • Trong tab Windows Update chọn Advanced options
  • Tích chọn "Give me update for other Microsoft products when I update windows"

Tuy nhiên bất lợi là khi check update kiểu tự động như này nó sẽ tải hầu hết các bản vá về và cài và đương nhiên là ta sẽ không thể kiểm soát được. Vậy phương án đề ra là cài đặt offline

Trước tiên truy cập địa chỉ sau để kiểm tra các gói cập nhật update
https://dl.dropboxusercontent.com/s/suz1rlrt96fuff1/Office2016.txt

Sau đó bạn truy cập
http://www.catalog.update.microsoft.com/Home.aspx
gõ tên gói KB mà mình muốn cài vào sau đó chọn Search. File tải về có dạng .cab và thông tin rất chi tiết
Cứ tương tự như vậy bạn tải tất cả các gói kb update cần thiết để cài đặt cho office của mình

Với file .cab khi tải về bạn chuột phải vào file đó chọn "Extract here" nó sẽ giải nén ra 2 file nhỏ có phần mở rộng là .msp và .xml. Bạn có thể chạy trực tiếp file msp để cài đặt
Tuy nhiên với nhiều file như này thì ta nên làm 1 file .bat/.cmd tự động cài đặt thì sẽ hay hơn
File có nội dung như sau
@echo off
title Install Update for Office
mode con cols=120 lines=25
color 0f
pushd %~dp0
echo.
echo Processing...
for /f %%A in ('dir /b *.msp') do (
echo.
echo Installing %%A...
start /wait %%A
)
echo.
echo DONE !
timeout 4
exit

Bạn để file .bat/.cmd trong thư mục các file cab đã giải nén nhé, nó sẽ cài đặt tất cả các file .msp có trong thư mục
Để kiểm tra các gói cập nhật truy cập như hình dưới

Bạn có thể linh hoạt trong việc gỡ cài đặt

Cuối cùng là video hướng dẫn
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
  • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
  • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
  • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

  • Please wait while i am loading Facebook SDK js