HOME ABOUT CONTACT SITEMAP
Category
This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Thursday, 12 January 2017

Cài đặt, cấu hình Office 2016 Retail bằng Office_2013-2016_C2R_Install

Office_2013-2016_C2R_Install được phát triển bởi Ratiborus với tính năng chính gồm
  • Tải và cài đặt online office 2016
  • Cài đặt offline office 2016
  • Tải và tạo bộ cài office 2016
  • Convert Retail sang VL
  • Kích hoạt bằng key KMS với các sản phẩm
  • Get Build Office

Ưu điểm của nó là giao diện dễ sử dụng, bạn có thể chỉnh sửa file configuration.xml bằng việc click chuột tích hoặc bỏ đi các ứng dụng không muốn cài. Tuy nhiên hạn chế là không cài được Office 365.

Trong khuôn khổ bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn tải offline các file cài đặt bằng IDM ( công cụ này cũng hỗ trợ tải nhưng nên tải IDM để đat tốc độ tối đa nhất) kết hợp với công cụ để tạo thành bộ cài đa ngôn ngữ có thể linh hoạt lựa chọn các ứng dụng muốn cài

Trước tiên bạn tải công cụ tại đây
Sau khi tải giải nén và chạy > chuyển sang tab "Download Office" chọn 1 kênh bạn mong muốn cài và chọn "Get Version" 

Ví dụ mình chọn kênh Insider Fast bản x64 và get được build mới nhất là 16.0.7712.1000

Sau khi get được build ta tiến hành hình thành link tải như sau

1. Các file cần tải
32-bit

v32_BUILD.cab
v32.cab
fre.cab
i320.cab
i321033.cab
s320.cab
s321033.cab
stream.x86.GÓI_NGÔN_NGỮ.dat
stream.x86.GÓI_NGÔN_NGỮ.dat.cobra
stream.x86.x-none.dat
stream.x86.x-none.dat.cobra

64-bit

v64_BUILD.cab
v64.cab
fre.cab
i640.cab
i641033.cab
s640.cab
s641033.cab
stream.x64.GÓI_NGÔN_NGỮ.dat
stream.x64.GÓI_NGÔN_NGỮ.dat.cobra
stream.x64.x-none.dat
stream.x64.x-none.dat.cobra

2, Cấu trúc link

64-bit

Kênh/Office/Data/ v64_BUILD.cab
Kênh/Office/Data/ v64.cab
Kênh/Office/Data/BUILD/fre.cab
Kênh/Office/Data/BUILD/i640.cab
Kênh/Office/Data/BUILD/i641033.cab
Kênh/Office/Data/BUILD/s640.cab
Kênh/Office/Data/BUILD/s641033.cab
Kênh/Office/Data/BUILD/stream.x64.MÃ_GÓI_NGÔN_NGỮ.dat
Kênh/Office/Data/BUILD/stream.x64.MÃ_GÓI_NGÔN_NGỮ.dat.cobra
Kênh/Office/Data/BUILD/stream.x64.x-none.dat
Kênh/Office/Data/BUILD/stream.x64.x-none.dat.cobra

32-bit

Kênh/Office/Data/v32_BUILD.cab
Kênh/Office/Data/v32.cab
Kênh/Office/Data/BUILD/fre.cab
Kênh/Office/Data/BUILD/i320.cab
Kênh/Office/Data/BUILD/i321033.cab
Kênh/Office/Data/BUILD/s320.cab
Kênh/Office/Data/BUILD/s321033.cab
Kênh/Office/Data/BUILD/stream.x86.MÃ_GÓI_NGÔN_NGỮ.dat
Kênh/Office/Data/BUILD/stream.x86._GÓI_NGÔN_NGỮ.dat.cobra
Kênh/Office/Data/BUILD/stream.x86.x-none.dat
Kênh/Office/Data/BUILD/stream.x86.x-none.dat.cobra

Trong đó
- MÃ_GÓI_NGÔN_NGỮ lấy tại đây https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc179219.aspx
- Có 5 kênh cơ bản như sau

Current Channel hay Current Branch (Retail_RTM)
http://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60

Deferred Channel hay Business Branch Build (Business)
http://officecdn.microsoft.com/pr/7ffbc6bf-bc32-4f92-8982-f9dd17fd3114

First Release for Deferred Channel hay Insider Branch for Business (Business Insider)
http://officecdn.microsoft.com/pr/b8f9b850-328d-4355-9145-c59439a0c4cf

First Release Current hay Insider Branch for Current (Office Insider Slow Ring)
http://officecdn.microsoft.com/pr/64256afe-f5d9-4f86-8936-8840a6a4f5be

Insider Fast Ring
http://officecdn.microsoft.com/pr/5440fd1f-7ecb-4221-8110-145efaa6372f

Như vậy ở ví dụ của mình sẽ hình thành được link tải như sau (với 2 ngôn ngữ là Tiếng Anh và Tiếng Việt kênh Insider Fast Ring)
http://officecdn.microsoft.com/pr/5440fd1f-7ecb-4221-8110-145efaa6372f/Office/Data/v64_16.0.7712.1000.cab
http://officecdn.microsoft.com/pr/5440fd1f-7ecb-4221-8110-145efaa6372f/Office/Data/v64.cab
http://officecdn.microsoft.com/pr/5440fd1f-7ecb-4221-8110-145efaa6372f/Office/Data/16.0.7712.1000/fre.cab
http://officecdn.microsoft.com/pr/5440fd1f-7ecb-4221-8110-145efaa6372f/Office/Data/16.0.7712.1000/i640.cab
http://officecdn.microsoft.com/pr/5440fd1f-7ecb-4221-8110-145efaa6372f/Office/Data/16.0.7712.1000/i641033.cab
http://officecdn.microsoft.com/pr/5440fd1f-7ecb-4221-8110-145efaa6372f/Office/Data/16.0.7712.1000/s640.cab
http://officecdn.microsoft.com/pr/5440fd1f-7ecb-4221-8110-145efaa6372f/Office/Data/16.0.7712.1000/s641033.cab
http://officecdn.microsoft.com/pr/5440fd1f-7ecb-4221-8110-145efaa6372f/Office/Data/16.0.7712.1000/stream.x64.en-us.dat
http://officecdn.microsoft.com/pr/5440fd1f-7ecb-4221-8110-145efaa6372f/Office/Data/16.0.7712.1000/stream.x64.en-us.dat.cobra
http://officecdn.microsoft.com/pr/5440fd1f-7ecb-4221-8110-145efaa6372f/Office/Data/16.0.7712.1000/stream.x64.vi-vn.dat
http://officecdn.microsoft.com/pr/5440fd1f-7ecb-4221-8110-145efaa6372f/Office/Data/16.0.7712.1000/stream.x64.vi-vn.dat.cobra
http://officecdn.microsoft.com/pr/5440fd1f-7ecb-4221-8110-145efaa6372f/Office/Data/16.0.7712.1000/stream.x64.x-none.dat
http://officecdn.microsoft.com/pr/5440fd1f-7ecb-4221-8110-145efaa6372f/Office/Data/16.0.7712.1000/stream.x64.x-none.dat.cobra

Sau khi hình thành link tải bạn lưu nó lại thành 1 file txt để import vào IDM
Mở IDM ra chon Tasks > Import > From text file và tìm đến file bạn vừa lưu
IDM đã bắt được toàn bộ link bạn lần lượt tải hết nhé

Tiếp theo sắp xếp lại các file để tạo bộ cài offline
+ Tạo thêm 1 thư mục Office
+ tạo thêm thư mục data trong thư mục office
+ bên trong thư mục data tạo 1 thư mục tên BUILD mà bạn đã get được và thêm 2 file
v64_BUILD.cab
v64.cab
hoặc
v32_BUILD.cab
v32.cab
+ Tất cả các file còn lại cho vào thư mục BUILD
Cuối cùng quay trở lại chạy file OInstall.exe và tận hưởng
Good Luck !
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
  • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
  • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
  • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

  • Please wait while i am loading Facebook SDK js