HOME ABOUT CONTACT SITEMAP
Category
This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Sunday, 15 January 2017

[Blogger] Tự động thêm thuộc tính target='blank' với các linkout trong blogspot

Link out (hay Out link) là một thuật ngữ dùng để chỉ tất cả những link trên site được dùng để liên kết với những trang bên ngoài. Đây là một cách phân loại link theo hướng liên kết của link, đối lập với Backlink (liên kết tới 1 trang trong blog)

Thông thường khi viết bài sẽ không tránh khỏi trường hợp ta cần dẫn những link từ các trang khác vào và nếu như blogger không thêm các thuộc tính target='blank' (hiểu nôm na là mở trang trong 1 tab mới) thì khi người dùng nhấn vào link đó sẽ vô hình chung làm bay mất trang hiện tại của bạn.

Với thủ thuật nhỏ này sẽ giúp bạn khắc phục hoàn toàn việc mở các linkout trong tab mới giúp blog của bạn chuyên nghiệp hơn

Bạn tiến hành đăng nhập vào blogger của mình chọn vào phần chỉnh sửa HTML và dán đoạn code sau trên thẻ đóng </body>


Cách 1:

<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){$("a[href^='http://']").each(function(){-1==this.href.indexOf(location.hostname)&&$(this).attr("target","_blank")}),$("a[href^='https://']").each(function(){-1==this.href.indexOf(location.hostname)&&$(this).attr("target","_blank")})});
</script>

Cách 2:

<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
function changetargetlink(x){
var a = document.getElementsByTagName('a');
var args = changetargetlink.arguments;
for(var i in a){
a[i].target = "_blank";
a[i].rel = "nofollow";
for(var j=0;j<args.length;j++){
if(a[i].href.match(args[j])){
a[i].target = "";
a[i].rel = "";
}}}}
changetargetlink('hung1001nd.blogspot.com');
//]]>
</script>

Nhớ thay đổi changetargetlink('hung1001nd.blogspot.com'); thành địa chỉ site của bạn nhé. Rất đơn giản thôi nhưng hiệu quả mang lại sẽ làm bạn bất ngờ đó. Good Luck !
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
  • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
  • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
  • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

  • Please wait while i am loading Facebook SDK js