HOME ABOUT CONTACT SITEMAP
Category
This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Saturday, 17 December 2016

Thực thi cùng lúc nhiều file .reg

Thường khi muốn tinh chỉnh một thứ gì trong registry ta hay vào trình quản lý của nó để sửa, tuy nhiên không phải lúc nào cũng có thể nhớ hết đường dẫn và giá trị các khóa của nó để sửa vì vậy người ta thường làm 1 file có phần mở rộng .reg để dễ dàng hơn.


Lại có thêm 1 vấn đề phát sinh nữa là nhiều file reg thì lại mất thời gian để mở từng file 1 nên hãy cùng bài viết này tìm hiểu làm thế nào để thực thi tất cả chỉ trong 1 lần

Cách 1: cách này khá đơn giản bạn gộp tất cả vào 1 file với bố cục như sau

Windows Registry Editor Version 5.00

; Đây là phần ghi chú, bạn nên để nó để ngắt quãng giữa file reg để dễ quản lý
; File reg 1
<nội_dung_file_reg_1>

; File reg 2
<nội_dung_file_reg_2>

...

Sau đó lưu lại và chạy chỉ trong 1 lần

Cách 2: Dùng file .bat, tỉ dụ mình có vài file reg cần chạy rồi gom vào 1 thư mục, tạo thêm 1 file .bat cạnh nó như này

nội dung file .bat sẽ như sau

@echo off
REGEDIT /S path\file_name_1.reg
REGEDIT /S path\file_name_2.reg
...
REGEDIT /S path\file_name_n.reg
exit

ví dụ
Lưu file bat lại và chạy nó thôi . Cách này hay hơn vì ta không phải gộp vào 1 file

Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
  • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
  • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
  • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

  • Please wait while i am loading Facebook SDK js