HOME ABOUT CONTACT SITEMAP
Category
This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Tuesday, 13 December 2016

[Blogger] Tạo nút like, google+ và share chạy dọc blogspot


Việc liên kết blogspot với các mạng xã hội là rất cần thiết với mỗi blogger. Vì vậy tạo thêm các nút like, chia sẻ sẽ giúp blog của bạn ăn khách hơn

Để làm được điều đó
 • Tiến hành đăng nhập vào trang quản trị blogger
 • Bạn chọn vào phần Bố cục
 • Thêm một tiện ích bất kì không có tiêu đề , phần nội dung bạn copy, dán vào sau đó lưu lại và tận hưởng thành quả
Code

<style type="text/css">
#hung{position:fixed;top:40%;left:0%;float:left;background-color:#FFF;padding:2px;z-index:10;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;border-radius:5px;border:1px solid #CCCCCC}
#hung .button{float:left;clear:both}
</style>

<div id='hung'>
  <div style="margin:2px;">
     <div class='item' style='margin-left:2px'>
     <div class='button' id='facebook'>
     <script src='http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1'></script>
     <fb:like layout='box_count' show_faces='false'></fb:like>
     </div>
<br />
    <div class='button' id='google'>
   <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js">
   </script>
    <g:plusone size="tall"></g:plusone>
    </div>
</div>
<div class='addthis_toolbox addthis_default_style '>
<a class='addthis_counter'></a>
</div>
<script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js#pubid=ra-4f660fb932fd0f15"></script>
</div>

Bạn có thể thay đổi các thông số css như
 • top:40%; 
 • left:0%; 
 • float:left;
 • background-color:#FFF;
để đặt chúng ở vị trí phù hợp với template của bạn

Chúc thành công
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
 • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
 • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
 • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

 • Please wait while i am loading Facebook SDK js