HOME ABOUT CONTACT SITEMAP
Category
This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Wednesday, 21 December 2016

Micsrosoft Office Individual Apps MSDN Original

Đây là bộ office được phát hành để hướng tối đối tượng chỉ có nhu cầu dùng 1 ứng dụng trong bộ cài office như access, outlook...Tuy nhiên nó vẫn cần kích hoạt bằng Product Key như các bộ office full khác. Bài viết này mình sẽ chia sẻ cho các bạn bộ sưu tập khá đồ sộ :)) do không có tài khoản MSDN nên việc tìm và tải chúng tương đối khó

1, Access

1.1, Access 2.0
Access 2.0 (English)
File Name: en_access_2.0.exe
Languages: English
SHA1: 3723c56e58473a9685a039a507e9002e4db36038
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=6410
1.2, Access 2003
Office Access 2003 (English)
File Name: en_access_2003.iso
Languages: English
SHA1: ca2e346823c15a6fa546b84cae3cc83b27554911
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=9820

Office Access 2003 Developer Extensions (English)
File Name: en_office_2003_access_developer_extensions.iso
Languages: English
SHA1: 95f845ac28edadf481685c3dcc267d5a6633300f
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=5568
1.3, Access 2007
Office Access 2007 (English)
File Name: en_office_access_2007_cd_x12-19202.iso
Languages: English
SHA1: 5a88e3a8e9389a7880894b249c5c792e86e9e0ae
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=13394
1.4, Access 2010
Access 2010 (x86 and x64) - DVD (English)
File Name: en_access_2010_x86_x64_dvd_514921.iso
Languages: English
SHA1: 1A63C8FA57CFD69AF83C133FC35B3443FB703920
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=42381

Access 2010 (x86) - (English)
File Name: en_access_2010_x86_514967.exe
Languages: English
SHA1: E9D7EF973563E3979AFD5D76FAF04DAA44A91F3C
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=42282
1.5, Access 2013
Access 2013 (x86 and x64) - DVD (English)
File Name: en_access_2013_x86_x64_dvd_1134702.iso
Languages: English
SHA1: 0367C1716BD2438BC3C673A250982651AB073466
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=50884

Access 2013 (x86) - (English)
File Name: en_access_2013_x86_1134598.exe
Languages: English
SHA1: 9C11CB5A053EAD7B4260F2FE74F825FAFB35423D
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=50880
1.6, Access 2016
Access 2016 (x86 and x64) - DVD (English)
File Name: en_access_2016_x86_x64_dvd_6962275.iso
Languages: English
SHA1: 27F9B9376E6AD63DECC1B945BF2C511CFCB7FBD2
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=65719

2. Groove
Office Groove 2007 (English)
File Name: en_office_groove_2007_cd_x12-19198.iso
Languages: English
SHA1: 126a7e3bd11cf2cd4d2c6ccb6308a36faa65bacd
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=12131
3. InfoPath

3.1, InfoPath 2003
Office InfoPath 2003 (English)
File Name: en_office_2003_infopath.iso
Languages: English
SHA1: 758be3187bb93c436b1b07b82b5df4da1648ff1e
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=5423
3.2, InfoPath 2007
Office InfoPath 2007 (English)
File Name: en_office_infopath_2007_cd_x12-19205.iso
Languages: English
SHA1: e03df574df78f7ca3057f2f41d2bf818596b2884
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=12154
3.3, InfoPath 2010
InfoPath 2010 (x64) - (English)
File Name: en_infopath_2010_x64_515572.exe
Languages: English
SHA1: 42B96B2E5DCCC727FAEFE84318F34E0D1DF9CB0C
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=42528

InfoPath 2010 (x86 and x64) - DVD (English)
File Name: en_infopath_2010_x86_x64_dvd_515804.iso
Languages: English
SHA1: 6E04A690DE96507181B1688A296E96141B9481D0
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=42526
3.4, InfoPath 2013
InfoPath 2013 (x86 and x64) - DVD (English)
File Name: en_infopath_2013_x86_x64_dvd_1134699.iso
Languages: English
SHA1: 73AFF9463DF72B2F18AE735CE948E8DA73A3807C
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=50888
4. Lync

4.1, Lync 2010
Lync 2010 (x64) - (English)
File Name: en_lync_2010_x64_598497.exe
Languages: English
SHA1: D458A175DBAA912DC6A0FEACDA9AB5BB6606BFF0
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=44239

Lync 2010 (x86) - (English)
File Name: en_lync_2010_x86_598490.exe
Languages: English
SHA1: FFDC5B1D1C5816B2C202FB34128B677178151CB4
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=44238
4.2, Lync 2013
Lync 2013 (x86 and x64) - DVD (English)
File Name: en_lync_2013_x86_x64_dvd_1134652.iso
Languages: English
SHA1: 92CA8103C8D35ACB17A036B2A5FC9253C99E872A
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=51126

Lync 2013 with Service Pack 1 (x86 and x64) - DVD (English)
File Name: en_lync_2013_with_sp1_x86_and_x64_dvd_3857328.iso
Languages: English
SHA1: D323387931EE249DD486CF1FD9DCA66A0DED8819
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=57205
5. OneNote

5.1, OneNote 2003
Office OneNote 2003 (English)
File Name: en_office_2003_onenote.iso
Languages: English
SHA1: 39afdbb714b4fe5fc29ed44fac5af7b408251aeb
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=5403

Office OneNote 2003 with Service Pack 1 (English)
File Name: en_office_onenote_2003_with_sp1.iso
Languages: English
SHA1: f57c3623fe8194936bc41f8f9931241fc5a60699
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=7651

OneNote 2003 Service Pack 2 (English)
File Name: onenote2003sp2-kb887619-fullfile-enu.exe
Languages: English
SHA1: b5c845b9bc9c8f38803a095bcc46e48a872ba5ec
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=8213

Office OneNote 2003 Service Pack 3 (x86) - (English)
File Name: en_office_onenote_2003_service_pack_3_x86.exe
Languages: English
SHA1: b47e6229759d43c7e4a7879be9d8b223a778990a
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=14131
5.2, OneNote 2007
Office OneNote 2007 (English)
File Name: en_office_onenote_2007_cd_x12-19206.iso
Languages: English
SHA1: 7fb9d77bb377accaaa1608c0fedf214ff388895a
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=12192
5.3. OneNote 2010
OneNote 2010 (x64) - (English)
File Name: en_onenote_2010_x64_515446.exe
Languages: English
SHA1: c1c7a550752c03b05019f20b53fc315a35bb8fc8

OneNote 2010 (x86) - (English)
File Name: en_onenote_2010_x86_515389.exe
Languages: English
SHA1: 787b951aeaa92759d93ec45dc71263ef4b322057

OneNote 2010 (x86 and x64) - DVD (English)
File Name: en_onenote_2010_x86_x64_dvd_515449.iso
Languages: English
SHA1: 7cb01ae921a279a5f01a05f1334391b0e97521a8
5.4, OneNote 2013
OneNote 2013 (x86 and x64) - DVD (English)
File Name: en_onenote_2013_x86_x64_dvd_1134698.iso
Languages: English
SHA1: 8369CFD119C8391B3F538B5E50A9E754D6C0185A
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=50896
6. Outlook

6.1, Outlook 2003
Office Outlook 2003 (English)
File Name: en_sbs_2003_outlook.iso
Languages: English
SHA1: c06d94066c10ea4903aaade9896238d1c75ba59f
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=5466
6.2, Outlook 2007
Office Outlook 2007 (English)
File Name: en_office_outlook_2007_cd_x12-19201.iso
Languages: English
SHA1: 515353244c23ba0025f9a8f8047656b681546a82
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=12220
6.3, Outlook 2010
Outlook 2010 (x86 and x64) - DVD (English)
File Name: en_outlook_2010_x86_x64_dvd_515801.iso
Languages: English
SHA1: 5217A1B3AF7DEA92D29120E3437667D28F3B7781
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=42504
6.4, Outlook 2016
Outlook 2016 (x86 and x64) - DVD (English)
File Name: en_outlook_2016_x86_x64_dvd_6962253.iso
Languages: English
SHA1: A26C8E0121261ACE691B0E54D95766EB8B383442
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=65451
7. Publisher

7.1, Publisher 2003
Office Publisher 2003 (English)
File Name: en_office_2003_publisher.iso
Languages: English
SHA1: ad94f317ff1e2f3a4b63d9daf580942a63a14c61
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=5408
7.2, Publisher 2010
Publisher 2010 (x64) - (English)
File Name: en_publisher_2010_x64_516290.exe
Languages: English
SHA1: 5BF144F2C19B3AF8EA2397C7B759C8EEBF3DF752
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=42733

Publisher 2010 (x86) - (English)
File Name: en_publisher_2010_x86_516287.exe
Languages: English
SHA1: 262DCC90EF691077879AA77D72CF3AAC8F1496A3
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=42607
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
  • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
  • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
  • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

  • Please wait while i am loading Facebook SDK js