HOME ABOUT CONTACT SITEMAP
Category
This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Wednesday, 14 December 2016

[Blogger] Mẫu nút follow và share đẹp cho blogspot


Trong bố cục bài viết thì việc gắn thêm follow các trang mạng cá nhân giúp cho tên tuổi của bạn được nhiều người biết đến hơn. Dưới đây là một số mẫu đẹp cho các blogger

Các bước thực hiện

  • Vào Bố cục (Layout)
  • Chọn Thêm Tiện ích (Add Widget)
  • Tạo 1 tiện ích HTML/Javarscipt vào dán 1 mẫu ứng ý vào

Và lưu ý là bạn thay các đường dẫn href ở các mẫu follow thành địa chỉ mạng xã hội của mình nhé

Mẫu 1 : Follow
See the Pen SLIDING SOCIAL ICONS by Hoàng Văn Hưng (@hoanghung96cs) on CodePen.

Mẫu 2 : Follow

See the Pen METRO STYLE by Hoàng Văn Hưng (@hoanghung96cs) on CodePen.

Mẫu 3 : Follow

See the Pen SOCIAL SLIDING by Hoàng Văn Hưng (@hoanghung96cs) on CodePen.

Mẫu 4 : Share

See the Pen PURE CSS3 SOCIAL by Hoàng Văn Hưng (@hoanghung96cs) on CodePen.

Mẫu 5: Share

See the Pen SIMPLE SOCIAL SHARING by Hoàng Văn Hưng (@hoanghung96cs) on CodePen.
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
  • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
  • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
  • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

  • Please wait while i am loading Facebook SDK js