HOME ABOUT CONTACT SITEMAP
Category
This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Thursday, 8 December 2016

ISO Windows Server 2012 MSDN Original


Windows Server 2012, tên mã là "Windows Server 8", là phiên bản phát hành thứ sáu của Windows Server.
Nó là phiên bản Windows 8 dành cho máy chủ và là phiên bản tiếp theo của Windows Server 2008 R2.

Hai phiên bản tiền phát hành, một bản xem trước cho nhà phát triển và một phiên bản beta, đã được phát hành trong quá trình phát triển.
Phiên bản chính thức được phát hành rộng rãi cho các khách hàng bắt đầu từ ngày 4 tháng 9, 2012.
Không giống phiên bản trước, Windows Server 2012 không hỗ trợ cho các máy tính nền tảng Itanium,và có bốn phiên bản.

Nhiều tính năng đã được thêm hoặc cải thiện so với Windows Server 2008 R2 (nhiều tính năng tập trung vào điện toán đám mây), như phiên bản mới cập nhật của Hyper-V, chức năng quản lý địa chỉ IP, một phiên bản mới của Windows Task Manager, và ReFS, hệ thống tập tin mới. Windows Server 2012 đã nhận được nhiều đánh giá tốt mặc dù có cùng giao diện người dùng Metro gây tranh cãi có trên Windows 8

1. Hyper-V Server
Microsoft Hyper-V Server 2012 (x64) - DVD (English)
File Name: en_microsoft_hyper-v_server_2012_x64_dvd_915600.iso
Languages: English
SHA1: A29C8155B8EE80FBB1BF6CE1C627C633BC639558
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=50558
2. Multiple Editions
Windows Server 2012 (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_server_2012_x64_dvd_915478.iso
Languages: English
SHA1: D09E752B1EE480BC7E93DFA7D5C3A9B8AAC477BA
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=50539

Windows Server 2012 VL (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_server_2012_vl_x64_dvd_917758.iso
Languages: English
SHA1: 063BC26ED45C50D3745CCAD52DD7B3F3CE13F36D
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=50573
3. Storage Server and Foundation
Windows Storage Server 2012 and Windows Server 2012 Foundation (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_server_2012_storage_server_and_foundation_x64_dvd_915793.iso
Languages: English
SHA1: A0740FE126DA88A1F0490F071EFA66B81AC02581
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=50592
4. Essentials
Server Install Disc: Windows Server 2012 Essentials (x64) - DVD (English)
File Name: en_server_install_disc_windows_server_2012_essentials_x64_dvd_1022281.iso
Languages: English
SHA1: 1F3FBF9CD23F864A2ACC6B7A6A8E6A9EB94B5C52

Client Restore Disc: Windows Server 2012 Essentials (x86 and x64) - CD (English)
File Name: en_client_restore_disc_windows_server_2012_essentials_x86_x64_cd_1022300.iso
Languages: English
SHA1: 28B8ED5B9FFABE271AAD1D2BBB10AFA6FDE97507
5. Language Packs
Windows Server 2012 Language Pack (x64) - DVD (Multiple Languages)
File Name: mu_windows_server_2012_language_pack_x64_dvd_917551.iso
Languages: English, Japanese, Korean, Arabic, Bulgarian, Czech, Danish, German, Greek, Spanish, Estonian, Finnish, French, Hebrew, Croatian, Hungarian, Italian, Lithuanian, Latvian, Dutch, Norwegian, Polish, Portuguese-Brazil, Romanian, Russian, Slovak, Slovenian, Serbian, Swedish, Thai, Turkish, Ukrainian, Multi-Language, Chinese - Hong Kong SAR, Chinese - Simplified, Portuguese-Portugal
SHA1: 7649170854669DF9CB47907EC819FA541807E927
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=50569
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
  • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
  • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
  • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

  • Please wait while i am loading Facebook SDK js