HOME ABOUT CONTACT SITEMAP
Category
This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Wednesday, 7 December 2016

ISO Office VLSC 2007 Original


Trọn bộ Office 2007 nguyên gốc tải từ kênh VLSC được cập nhật tại đây

XEM THÊM: Tìm hiều về các ứng dụng có trong bộ Microsoft Office

1. Enterprise
 File: SW_DVD5_Office_Enterprise_2007_W32_English_-2_1_PA_BP_MLF_X16-19819.ISO
CRC-32: 2908ccf2
  MD4: 39ca2e18fe4447989c6f74830c04aad5
  MD5: 942cb36558fdea5fd9a65540ccb507be
 SHA-1: c727b74bba6d7a9d18cfff38dc4e926add21abd6
2. Professional Plus
 File: SW_CD_Office_Professional_Plus_2007_W32_English_-2_1_PA_BP_MLF_X16-19797.ISO
CRC-32: 225557bb
  MD4: 49a671d9fe7360036b9c43252f343773
  MD5: e83432349d752655df84cee1e629dc74
 SHA-1: 2231da803f4bd092310c9f9b80cf2fd52404cf8e
3. Standard
 File: SW_CD_Office_2007_W32_English_-2_1_PA_BP_MLF_X16-19609.ISO
CRC-32: 644301df
  MD4: f3b1f7e0a8da0e742a499c85cc16b7b9
  MD5: 3ac02ed60759a15cc56399aed97290ed
 SHA-1: 1fc63181d80e840abddd9a4b9e2cd543fc36b27c
4. Visio Pro
 File: SW_CD_Visio_Pro_2007_W32_English_1_PA_BP_MLF_X12-19212.EXE
CRC-32: 6881be0f
  MD4: 1d7872d4441d059a60f9a87a0437e24a
  MD5: 280aae26af3f5108c1c5975525690dc6
 SHA-1: 4624cd479dc7dcd27a80818d45eb3536cef7801d
5. Visio Std
 File: SW_CD_Visio_Std_2007_W32_English_1_PA_BP_MLF_X12-19207.EXE
CRC-32: 60e42fe2
  MD4: 6da51e4e3fb2a2f27e2ddb35a3ddb7fa
  MD5: 7dd3c9792cc7db347e014e8f9acc64e3
 SHA-1: 39f3706697fc1604355db46fe5953cdec3477baa
6. Project Pro
 File: SW_CD_Project_Pro_2007_W32_English_1_PA_BP_MLF_X12-19204.EXE
CRC-32: 21761afe
  MD4: c8ebf240e7b1079083a1c27313547413
  MD5: b23a7eb6fc97501756ad91105aae650c
 SHA-1: 38a742da8b847a9593cd5a26cd5749214000057e
7. Project Std
 File: SW_CD_Project_2007_W32_English_1_PA_BP_MLF_X12-19209.EXE
CRC-32: adb06c85
  MD4: ba4c3c44268b89fe668abae511d80ea6
  MD5: 2824284d5a767fbd6b113bde757bf46c
 SHA-1: d722735847e604aceb3ab6bd1fc752b5e6460bf5
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
 • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
 • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
 • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

 • Please wait while i am loading Facebook SDK js