HOME ABOUT CONTACT SITEMAP
Category
This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Wednesday, 14 December 2016

[Blogger] Hiệu ứng phát nhạc cho blogspot


Đôi khi để tăng thêm độ sinh động cho blog của bạn , bạn có thể thêm vào 1 số bài hát hay để người xem blog cùng thưởng thức và cách thực hiện cũng khá đơn giản

Cách làm như sau
  • Đăng nhập vào trang quản trị blogger 
  • Chọn phần bố cục 
  • Tìm một vùng để thêm widget bất kì theo ý thích của bạn và chọn thêm HTML/Javascript
Phần tiêu đề của widget có thể ghi hoặc không

Phần nội dung như sau

+ Nếu muốn cho người xem có thể điều khiển có phát nhạc hay không
<audio src="#" controls="controls"></audio>
bạn có thể thêm thuộc tính preload="none" : không cho load trước nhạc, như vậy sẽ giúp cho việc load trang nhanh hơn, khi đó code sẽ là
<audio src="#" preload="none" controls="controls" ></audio>
+ Nếu muốn khi truy cập vào blog nhạc sẽ tự phát
<audio src="#" autoplay></audio>
Trong đó # là direct link ( cái mà dán vào trình duyệt hay IDM là sẽ tự tải ý) bạn có thể upload bài hát lên google drive sau đó tải xuống sẽ lấy được direct link của bài đó

Ví dụ mình thêm đoạn này

<audio src="https://drive.google.com/uc?export=download&amp;id=0B48-ZhowLkWDUzdZLVJXZS1RY2s" autoplay></audio>

Thì khi vào blog nhạc sẽ tự động được phát

Good luck
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
  • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
  • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
  • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

  • Please wait while i am loading Facebook SDK js