This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Wednesday, 16 November 2016

WanDriver 6.6 VNI - ENG


Easy DriverPack (WanDriver) là phần mềm giúp bạn cài Driver cho Windows XP, 7, 8/8.1 tự động mà không cần internet.

Bộ cài này được xuất xứ từ Trung Quốc và nó thường được dân cài win dạo khá ưa chuộng vì tính đa năng cũng như kho driver khá phong phú support hầu hết các mainboard.

Nếu bạn rành 1 chút về tin học mình khuyên nên tải driver từ trang chủ support để máy của bạn hoạt động với hiệu năng cao nhất còn nếu không thì có thể chọn đến phương án này :) chỉ 1 click bộ Wan sẽ dò tìm driver còn thiếu và cài vào máy cho bạn

Bộ Wandriver 6.6 được việt hóa bởi Tiện ích máy tính, mình đã tải và reupload lên google cho các bạn dễ theo dõi, support cho hệ điều hành từ Windows XP cho đến Windows 10

  File: WanDrv6_Win7.x86_6.6.2015.1103_VNI.rar
CRC-32: fef78905
   MD4: 49c1bc8ef76aa495318b335253b0165a
   MD5: 1dd25634bfae0c47aedf6424c6908b54
 SHA-1: 4756a4f822bd0c6fb5885afa3b43da786541b0a0

  File: WanDrv6_Win10_Win8_Win8.1_.x64_6.6.2015.1103_VNI.rar
CRC-32: 342e6662
   MD4: b06f228d59bcfd5770ddc7247bea9876
   MD5: 06ac61cf664db6b8fc3ae5335c794dd1
 SHA-1: bc8fa8b7cb561ff3ada4b47ad23f17eb514fa354

  File: WanDrv6_Win10_Win8_Win8.1_.x86_6.6.2015.1103_VNI.rar
CRC-32: f959bb5a
   MD4: e257ace1a66090caf57c8a6c4788aa5b
   MD5: a2c7bb23591164232fbf7635579672ab
 SHA-1: b80f820388c4363d337362aab04f45a4ef2a79fd

  File: WanDrv6_WinXP.x86_6.6.2015.1103_VNI.rar
CRC-32: 5bd7655f
   MD4: f0322a334c0e63bf1c798f5d0f831220
   MD5: 70d7e01345c0f67b41697b4246aef8a8
 SHA-1: 8ce19c613a1e7970ddac81696a66eea454bbaf72

Link tải


Bộ tiếng anh

  File: WanDrv6_Win7.x64_6.6.2015.1103_ENG.rar
CRC-32: 614929c4
   MD4: 508ffb249f232fbd2c46d7632408e735
   MD5: fb3619e9026d760bf9d94ac18359c852
 SHA-1: ab3b8027feac55139bad98ed172f39412c83cc5b

  File: WanDrv6_Win7.x86_6.6.2015.1103_ENG.rar
CRC-32: 82ef8590
   MD4: e1c8c78c1dfcf63adbdcc79df19831a1
   MD5: 959281a56d123da6bb82ef1ff23afcd8
 SHA-1: c4f11aa73a6a2eccedbd393b7dffe5279e5a398a

  File: WanDrv6_Win10_Win8_Win8.1_.x64_6.6.2015.1103_ENG.rar
CRC-32: 07538791
   MD4: 31bff8ed86758fef58369c6e8476e272
   MD5: 82c4ff522c6186e5fc8f83139db57929
 SHA-1: c864c16e27b244beb0fae98952bc69d966d26e16

  File: WanDrv6_Win10_Win8_Win8.1_.x86_6.6.2015.1103_ENG.rar
CRC-32: 28df380e
   MD4: 74a45e46fc56429e42673d958ad42388
   MD5: f994f4e9533eb7d7e0ad9c388ee28b31
 SHA-1: 384f674e0058b9dfcd3dd2f084217b943563be00

  File: WanDrv6_WinXP.x86_6.6.2015.1103_ENG.rar
CRC-32: 8aa7487c
   MD4: b56087aaafdf2cdd4414be6cc61b0cd4
   MD5: 911ba9355a92726eec8bf345f94271b3
 SHA-1: 83a88953f2c08c4da3b2a550106fa11d57793e88

Link tải:
Hưng Hoàng Văn

Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
  • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
  • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
  • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

  • Please wait while i am loading Facebook SDK js