This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Monday, 14 November 2016

[Download] Microsoft® SQL Server® 2000 Original MSDN


SQL Server là viết tắt của Structure Query Language, nó là một công cụ quản lý dữ liệu được sử dụng phổ biến ở nhiều lĩnh vực.

Hầu hết các ngôn ngữ bậc cao đều có trình hỗ trợ SQL như Visual BASic,Oracle,Visual C…
Các chương trình ứng dụng và các công cụ quản trị CSDL cho phép người sử dụng truy nhập tới CSDL mà không cần sử dụng trực tiếp SQL. Nhưng những ứng dụng đó khi chạy phải sử dụng SQL.

Để tìm hiểu thêm bạn có thể tham khảo tại https://vi.wikipedia.org/wiki/SQL

Liên kết tải về

SQL Server 2000 SP4 (English)
File Name: en_sql_server_2000_sp4.iso
Languages: English
SHA1: 4f555a15ca82a190475f8bbcf5ed203930ee33ab
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=7844
SQL Server 2000 Enterprise Edition - 64-bit (English)
File Name: en_sql2000_ent_64bit_vl.iso
Languages: English
SHA1: eac240e4ea7d468141d638cfb82e8e313b7cc9a5
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=6883
SQL Server 2000 Enterprise Edition (English)
File Name: en_sql_2000a_ent.iso
Languages: English
SHA1: 86d4f18196bcc4b76ced8277759d977d2a014fe6
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=4857
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
  • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
  • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
  • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

  • Please wait while i am loading Facebook SDK js