This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Tuesday, 15 November 2016

[Tutorial] Sao lưu bản quyền Windows & Office


Đây là phần tiếp theo sau khi bạn kích hoạt thành công bản quyền Windows và Office nhờ key online hoặc by phone

Việc backup hết sức quan trọng vì sao
+ Bạn dùng chùa không có chứng chỉ hợp pháp và backup là thiết yếu
+ Sau khi cài đặt lại chỉ cần restore không cần by phone lại
+ Key có thể die tuy nhiên restore lại vẫn không phụ thuộc vào tình trạng key die hay live


I, Backup

Sau khi by phone thành công các sản phẩm windows & office tiến hành tải phần mềm theo liên kết
Giải nén ra và chọn giao diện tiếng việt cho nó thân thuộc


Lúc này phần mềm hiện trang trạng thái kích hoạt của bạn, mục nào chưa có dấu tích tức chưa được kích hoạt hoặc key thừaTrong trường hợp key thừa (thường là Office Retail) bạn làm như sau
+ Mở CMD(admin)

Check bản quyền Office 2016
if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16"
if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16"
cscript OSPP.VBS /dstatus

Check bản quyền Office 2013
if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office15\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office15"
if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office15\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office15"
cscript OSPP.VBS /dstatus

Check bản quyền Office 2010
if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office14\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office14"
if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office14\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office14"
cscript OSPP.VBS /dstatus

Sau khi check bản quyền thì bạn sẽ thấy được key nào đã kích hoạt vĩnh viễn (LICENSED) key nào dùng thử hoặc chưa kích hoạt
Muốn xóa key nào thì dán lệnh vào cửa sổ cmd

cscript OSPP.VBS /unpkey:<5_kí_tự_cuối>

Và cứ như vậy cho tới khi bạn xóa hết key thừa và giữ lại key đã kích hoạt

Tiếp tục quá trình backup bạn chọn vào nút sao lưu


Ngay lập tức 1 thư mục Backup sinh ra và mốc thời gian bạn backup. Chọn đồng ý và điền FULL KEY theo hướng dẫn

Trong trường hợp key chưa hiển thị full bạn có thể tìm trên google hoặc nhớ key đã dùng để điền vào, yêu cầu điền đúng không để trống


Sau khi điền đầy đủ key bạn chờ 1 vài giây để tool copy file cần thiết. Dấu hiệu hoàn thành là nút sao lưu sáng trở lại và hoàn tất công đoạn backup bản quyền

II, Restore

Restore yêu cầu bạn cài đúng lại các phiên bản đã backup trước đó thì mới có tác dụng
Vẫn mở tool lên và chọn tab Khôi phục kích hoạt
Trong tab này bắt buộc tích vào ô Khôi phục WPA
Vậy ô Khôi phục SoftwareProtectionPlatform tích khi nào ?
  • Khi bạn cài Office 2010, 2013, 2016 trên Windows 7
  • Khi bạn cài Office 2010 trên Windows 8, 8.1 hoặc 10

Các trường hợp còn lại không cần tích vào ô này


Bạn trỏ đến thư mục backup trước đó dựa vào thời gian backup

Nhấn OK để tool bắt đầu khôi phục, sẽ mất 1 lần khởi động lại

Chúc thành công !
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
  • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
  • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
  • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

  • Please wait while i am loading Facebook SDK js