Labels

[Tutorial] Sao lưu bản quyền Windows & Office


Đây là phần tiếp theo sau khi bạn kích hoạt thành công bản quyền Windows và Office nhờ key online hoặc by phone

Việc backup hết sức quan trọng vì sao
+ Bạn dùng chùa không có chứng chỉ hợp pháp và backup là thiết yếu
+ Sau khi cài đặt lại chỉ cần restore không cần by phone lại
+ Key có thể die tuy nhiên restore lại vẫn không phụ thuộc vào tình trạng key die hay live


I, Backup

Sau khi by phone thành công các sản phẩm windows & office tiến hành tải phần mềm theo liên kết
Giải nén ra và chọn giao diện tiếng việt cho nó thân thuộc
Lúc này phần mềm hiện trang trạng thái kích hoạt của bạn, mục nào chưa có dấu tích tức chưa được kích hoạt hoặc key thừa

Trong trường hợp key thừa (thường là Office Retail) bạn làm như sau
+ Mở CMD(admin)

Check bản quyền Office 2016
if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16"
if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16"
cscript OSPP.VBS /dstatus

Check bản quyền Office 2013
if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office15\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office15"
if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office15\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office15"
cscript OSPP.VBS /dstatus

Check bản quyền Office 2010
if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office14\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office14"
if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office14\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office14"
cscript OSPP.VBS /dstatus

Sau khi check bản quyền thì bạn sẽ thấy được key nào đã kích hoạt vĩnh viễn (LICENSED) key nào dùng thử hoặc chưa kích hoạt
Muốn xóa key nào thì dán lệnh vào cửa sổ cmd
cscript OSPP.VBS /unpkey:<5_kí_tự_cuối>
Và cứ như vậy cho tới khi bạn xóa hết key thừa và giữ lại key đã kích hoạt
Tiếp tục quá trình backup bạn chọn vào nút sao lưu
Ngay lập tức 1 thư mục Backup sinh ra và mốc thời gian bạn backup. Chọn đồng ý và điền FULL KEY theo hướng dẫn

Trong trường hợp key chưa hiển thị full bạn có thể tìm trên google hoặc nhớ key đã dùng để điền vào, yêu cầu điền đúng không để trống
Sau khi điền đầy đủ key bạn chờ 1 vài giây để tool copy file cần thiết. Dấu hiệu hoàn thành là nút sao lưu sáng trở lại và hoàn tất công đoạn backup bản quyền

II, Restore

Restore yêu cầu bạn cài đúng lại các phiên bản đã backup trước đó thì mới có tác dụng
Vẫn mở tool lên và chọn tab Khôi phục kích hoạt
Trong tab này bắt buộc tích vào ô Khôi phục WPA
Vậy ô Khôi phục SoftwareProtectionPlatform tích khi nào ?
  • Khi bạn cài Office 2010, 2013, 2016 trên Windows 7
  • Khi bạn cài Office 2010 trên Windows 8, 8.1 hoặc 10
Các trường hợp còn lại không cần tích vào ô này
Bạn trỏ đến thư mục backup trước đó dựa vào thời gian backup
Nhấn OK để tool bắt đầu khôi phục, sẽ mất 1 lần khởi động lại

Chúc thành công !