Labels

Official Link Office 2016 RTM Channel (EN-US)Đây là bộ cài dạng click-to-run sẽ không cho phép tùy chỉnh ứng dụng cài. Bạn chỉ cần mount file ra ổ ảo chạy 1 trong 2 file setup và quá trình cài sẽ diễn ra hoàn toàn tự động

Lưu ý: Link không đổi nhưng build luôn là build mới nhất từ kênh RTM

Để tùy biến bạn đọc tham khảo bài viết Tải, tạo và tùy biến bộ cài đặt Offline Office 365

Liên kết tải về