This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Friday, 18 November 2016

[Download] Microsoft Office Online Server

Microsoft Office Online Server là phiên bản kế tiếp của Microsoft Office Web Apps (OWA) Server, mà ban đầu được phát hành vào năm 2012.

Microsoft Office Online server làm việc với các sản phẩm và dịch vụ hỗ trợ Web Application Open Platform Interface(WOPI), như SharePoint Server 2016 Preview và Microsoft Exchange Server 2016.

Office Online Server cơ bản là một máy chủ độc lập, tại chỗ cho phép bạn chạy trên nền tảng trình duyệt (online) phiên bản của Microsoft Word, Excel, PowerPoint và OneNote.

Đây là phiên bản giới hạn của các phiên bản máy tính để bàn và tiện dụng khi bạn muốn chỉ đơn giản là đọc các tập tin văn phòng hoặc làm một số chỉnh sửa nhỏ.

Bạn có thể tìm thấy thông tin bộ cài tại đây

6. Office Online Server (Last updated March 2017)
Office Online Server (Last updated March 2017) (x64) - DVD (English)
File Name: en_office_online_server_last_updated_march_2017_x64_dvd_10245062.iso
Languages: English
SHA1: 16297B854B6CA27CCC989EB2DD0AE334C66729E7
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=72183
5. Office Online Server (Last updated November 2016)
Office Online Server Language Pack (Last updated November 2016) (x64) - DVD (English)
File Name: en_office_online_server_language_pack_november_2016_x64_dvd_9592164.exe
Languages: English
SHA1: C7718D6F860DBFA0E68EE4F138483086ACDA9060
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=70808

Office Online Server (Last updated November 2016) (x64) - DVD (English)
File Name: en_office_online_server_last_updated_november_2016_x64_dvd_9560463.iso
Languages: English
SHA1: 7473E430D574313079CB48D3A46377F21F4D952F
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=70511
4. Office Online Server (Last updated May 2016)
Office Online Server (Last updated May 2016) (x64) - DVD (English)
File Name: en_office_online_server_may_2016_x64_dvd_8484396.iso
Languages: English
SHA1: 3B694AA792651DB7DB45AA0D661B41C3B70137D8
3. Web Apps Server 2013 SP1
Office Web Apps Server 2013 with Service Pack 1 (x64) - DVD (English)
File Name: en_office_web_apps_server_2013_with_sp1_x64_dvd_3833121.iso
Languages: English
SHA1: 2B6F660EA75B9AB02432AB682838FA0D2DBA60D7
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=57473
2. Web Apps Server 2010 SP1
Office Web Apps Server 2010 with Service Pack 1 (x64) - DVD (English)
File Name: en_office_web_apps_with_service_pack_1_x64_dvd_759772.iso
Languages: English
SHA1: 3C715A8C9EAB1062D4483AA0EFAB4D3CD853BEF1
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=48145
1. Web Apps Server 2010
Office Web Apps Server 2010 (x64) - DVD (English)
File Name: en_office_web_apps_x64_dvd_515376.iso
Languages: English
SHA1: 155332421542C0A2A66F35251FDAA46550B6FA37
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=41955

Office Web Apps Server 2010 (x64) - (English)
File Name: en_office_web_apps_x64_517488.exe
Languages: English
SHA1: E8C823F7E06C87285D976103B39C47323B08A466
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=46199


Hưng Hoàng Văn

Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
  • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
  • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
  • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

  • Loi Nguyen Tho 9/20/2017 01:11:00 PM
    Thanks Chủ thớt
    Please wait while i am loading Facebook SDK js