This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Sunday, 13 November 2016

NET Framework 3.5 Standalone Installer for Win 10


Chào các bạn, ở bài viết trước tôi đã hướng dẫn cho các bạn cách kích hoạt .NET 3.5 qua batch file từ file ISO cài đặt Windows

Tuy nhiên trong trường hợp không có sẵn file ISO cài đặt thì đó lại là 1 hạn chế

Vì thế ở bài viết này sẽ cung cấp cho các bạn bộ cài đóng gói, bạn không cần đến file ISO cài đặt nữa, bộ cài có giao diện GUI như bạn cài những phần mềm thông thường, chỉ cần chạy và Next và Next

Yêu cầu: chạy bằng quyền quản trị cao nhất (Run as administrator)


Thành quả:4. Windows 10 OS Build 16299

  File: dotNetFx35_WX_4_x86_x64.exe
CRC-32: 3cf21079
   MD4: a616827f2b2cfb9492df4fb982c9efce
   MD5: a52ad73503ebcccc5d063642f6cfdbd5
 SHA-1: 8166efcf61fa820c8da1a89baf0de4b6e7e6148e


3. Windows 10 OS Build 15063-14393-10586-10240

  File: dotNetFx35_WX_3_x86_x64.exe
CRC-32: 748e69cc
   MD4: 6a2ec234a3d60ddfd93cf98c1b39fd73
   MD5: 276f370b663c96102b7fec82e2985296
 SHA-1: d4e580d2b4ac3681da67924be1917bf08d094785


2. Windows 10 OS Build 14393-10586-10240

  File: dotNetFx35_WX_x86_x64.exe
CRC-32: 553778b9
   MD4: 252b0fad081bf567116bdef23a80f425
   MD5: b10b8c303f324a5c7baf11a5cb2179fa
 SHA-1: a191338b9a2375f39f128b9fa6f0b46fa38cbd7e


1.  Windows 10 OS Build 10586

  File: dotNetFx35_W10_1511_x86_x64.exe
CRC-32: de8d6368
   MD4: 9e63807c07c77696c10979e620050220
   MD5: 6726f56597bb3268e1db0c618e0637fa
 SHA-1: 3424e553bb2d134a2a5b60eacaa2710d3bd74559

Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
  • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
  • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
  • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

  • Please wait while i am loading Facebook SDK js