HOME ABOUT CONTACT SITEMAP
Category
This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Sunday, 20 November 2016

[Download] Microsoft Visual Studio 2015 Original


Tiếp tục mảng dành cho dân lập trình sẽ là bộ Visual Studio 2015 phiên bản mới nhất tại thời điểm viết bài.

Phiên bản 2015 là phiên bản nối tiếp của phiên bản 2013 với nhiều thay đổi và hiện tại đã có đến bản update 3, bạn có thể tìm thấy link tải của chúng cùng key tại đây

Key
Visual Studio 2015 Professional
HMGNV-WCYXV-X7G9W-YCX63-B98R2

Visual Studio 2015 Enterprise
2XNFG-KFHR8-QV3CP-3W6HT-683CH
HM6NR-QXX7C-DFW2Y-8B82K-WTYJV

Bộ công cụ hỗ trợ Visual Studio


1, RTM


Visual Studio Enterprise 2015 (x86 and x64) - DVD (English)
File Name: en_visual_studio_enterprise_2015_x86_x64_dvd_6850497.iso
Languages: English
SHA1: 07C949078F895CE0D9C03A1B8D55571A8C90AC94
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=64506
Download: OneDrive  |  Direct Link

Visual Studio Professional 2015 (x86 and x64) - DVD (English)
File Name: en_visual_studio_professional_2015_x86_x64_dvd_6846629.iso
Languages: English
SHA1: E01F364C3F21CDFCEBB25D3C028398741F08EB24
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=64523
Download: OneDrive  |  Direct Link

2. Update 1


Visual Studio Enterprise 2015 with Update 1 (x86 and x64) - DVD (English)
File Name: en_visual_studio_enterprise_2015_with_update_1_x86_x64_dvd_8234340.iso
Languages: English
SHA1: 2E696459100AD81FC60843346A885C803800EF53
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=67035
Download: OneDrive  |  Direct Link

Visual Studio Professional 2015 with Update 1 (x86 and x64) - DVD (English)
File Name: en_visual_studio_professional_2015_with_update_1_x86_x64_dvd_8234481.iso
Languages: English
SHA1: 068BA9EF07A765BF24ACA3A4F184C5E1085E5620
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=67054
Download: OneDrive  |  Direct Link

Visual Studio Community 2015 with Update 1 (x86 and x64) - DVD (English)
File Name: en_visual_studio_community_2015_with_update_1_x86_x64_dvd_8234312.iso
Languages: English
SHA1: 2006A81AC4F6F0A2B076DBD53E087F954808C618
Download: OneDrive  |  Direct Link


3. Update 2


Visual Studio Professional 2015 with Update 2 (x86 and x64) - DVD (English)
File Name: en_visual_studio_professional_2015_with_update_2_x86_x64_dvd_8509105.iso
Languages: English
SHA1: 68FA2C4406D681FCBB0772D96233540FF194E938
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=67923
Download: OneDrive  |  Direct Link

Visual Studio Enterprise 2015 with Update 2 (x86 and x64) - DVD (English)
File Name: en_visual_studio_enterprise_2015_with_update_2_x86_x64_dvd_8510142.iso
Languages: English
SHA1: C966B61E4E35210C7C186D4EC1A0450B0A0FBF9C
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=67911
Download: OneDrive  |  Direct Link

Visual Studio 2015 Update 2 (x86 and x64) - DVD (Multiple Languages)
File Name: mu_visual_studio_2015_update_2_x86_x64_dvd_8508603.iso
Languages: English, Japanese, Korean, Czech, German, Spanish, French, Italian, Polish, Portuguese-Brazil, Russian, Turkish, Chinese - Traditional, Chinese - Simplified
SHA1: 269FA5FE823263718DA056D465BF8EB19C87ECD8
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=67935
Download: OneDrive  |  Direct Link

4. Update 3


Visual Studio Professional 2015 with Update 3 (x86 and x64) - DVD (English)
File Name: en_visual_studio_professional_2015_with_update_3_x86_x64_dvd_8923272.iso
Languages: English
SHA1: 2126C6EBE83DC3065A1C499D8D0C7F253D275BF1
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=69074
Download: OneDrive  |  Direct Link

Visual Studio Enterprise 2015 with Update 3 (x86 and x64) - DVD (English)
File Name: en_visual_studio_enterprise_2015_with_update_3_x86_x64_dvd_8923288.iso
Languages: English
SHA1: 40EA340070E3684935689E60D8B7669D519D49D4
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=69145
Download: OneDrive  |  Direct Link

Visual Studio 2015 Update 3 (x86 and x64) - DVD (Multiple Languages)
File Name: mu_visual_studio_2015_update_3_x86_x64_dvd_8923065.iso
Languages: English, Japanese, Korean, Czech, German, Spanish, French, Italian, Polish, Portuguese-Brazil, Russian, Turkish, Chinese - Traditional, Chinese - Simplified
SHA1: D59B21A64EDECAF6D127CE8FC0D0A6D40A6C3401
Download: OneDrive  |  Direct Link
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
  • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
  • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
  • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

  • Please wait while i am loading Facebook SDK js