HOME ABOUT CONTACT SITEMAP
Category
This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Sunday, 20 November 2016

[Download] Microsoft Visual Studio 2013 Original


Có thể nói đây là 1 phiên bản được MS đầu tư khá kĩ lưỡng khi tính tới thời điểm hiện tại nó đã có tới bản Update 5
Tóm gọn lại những thay đổi đáng chú ý gồm
 • Các theme đã thay đổi làm cho màu sắc tương phản rõ rệt hơn
 • Với những ai lập trình WPF, Silverlight, Windows Phone hay Win RT sử dụng XAML sẽ có thêm khá nhiều thuận lợi như: Intellisense khi binding, Go to definition, Tag matching… trực tiếp trên XAML 
 • Hỗ trợ Edit & Continue trên nền 64 bit 
 • Debug managed memory, rất cần thiết khi track down memory leak J 
 • Cửa sổ Call Stack trên Windows 8.1 xem được cả các lời gọi Async 
 • Code Lenses: Đây là một trong những tính năng rất cool vì cho phép developer xem được tất cả các thông tin liên quan đến một function bất kỳ từ author, work item, changes cho đến test status, bug, code reviews…
 • Với Web: ASP.NET MVC nâng cấp lên phiên bản 5, hỗ trợ ASP.NET Identity (hệ thống membership mới), Bootstrap… 
 • TFS 2013 được cải thiện về giao diện nhìn rất nhẹ nhàng và mượt mà trên nền web, đặc biệt là phím tắt trên IE có thể sử dụng như trên ứng dụng Desktop
 • TFS 2013 hỗ trợ communicate trực tiếp trên browser qua Team Room rất tiện lợi 
 • Tính năng cool cuối cùng là có thể Review Code và Manage Test trực tiếp trên web 
Bộ công cụ hỗ trợ Visual Studio
Key
Visual Studio Ultimate 2013 
Key: BWG7X-J98B3-W34RT-33B3R-JVYW9

Visual Studio Professional 2013 
Key: XDM3T-W3T3V-MGJWK-8BFVD-GVPKY

Visual Studio Premium 2013
Key: FBJVC-3CMTX-D8DVP-RTQCT-92494
1. RTM

Visual Studio Professional 2013 (x86) - DVD (English)
File Name: en_visual_studio_professional_2013_x86_dvd_3175298.iso
Languages: English
SHA1: 4E0527C5A8B167A0D1EB28106EE66AE491C290FF
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=56773
Download: GoogleDrive | Direct Link

Visual Studio Ultimate 2013 (x86) - DVD (English)
File Name: en_visual_studio_ultimate_2013_x86_dvd_3175319.iso
Languages: English
SHA1: DFC763DBE91060D0A5FC25D5DB2EFFD5C5A2163E
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=56768
Download: GoogleDrive | Direct Link

Visual Studio Premium 2013 (x86) - DVD (English)
File Name: en_visual_studio_premium_2013_x86_dvd_3175275.iso
Languages: English
SHA1: 8C170080B5C3260CEBC3BA3B1D85A3E55C1A2747
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=56774
Download: GoogleDrive | Direct Link

Visual Studio Test Professional 2013
SHA1: 68D102F298405A365BBC9D3777477DDB028D780B
Download: GoogleDrive | Direct Link

Visual Studio Team Foundation Server 2013
SHA1: ADF6300A9502AFF89130BE2748F3D820AC38C916
Download: GoogleDrive | Direct Link

Visual Studio Express 2013 for Web
SHA1: 96987700DFC95ED92521072173AFA24AD87FBE6C
Download: GoogleDrive | Direct Link

Visual Studio Express 2013 for Windows
SHA1: 77730345F30C532CFBD83F556870D345DE206993
Download: GoogleDrive | Direct Link

Visual Studio Express 2013 for Windows Desktop
SHA1: E61419E51F42254EE07DECF628B85C9861286250
Download: GoogleDrive | Direct Link

Visual Studio Team Foundation Server Express 2013
SHA1: AAC270FDD1B0018F5183F012D8F32A06D8E30C65
Download: GoogleDrive | Direct Link

2. Update 2

Visual Studio Ultimate 2013 With Update 2
SHA1: 46BFC982040172A8297F554985A09E617A41F8B7
Download: GoogleDrive | Direct Link

Visual Studio Premium 2013 with Update 2  
SHA1: 829D5AD00A9354B932C7089B0C377B86A3BBB2F5
Download: GoogleDrive | Direct Link

Visual Studio Professional 2013 with Update 2
SHA1: C4025EC60958424FB4DE1EC588D57CF3AAB05E64
Download: GoogleDrive | Direct Link

3. Update 3

Visual Studio Ultimate 2013 with Update 3  
SHA1: 5129DBB6BBE3ABF427EF2019EE6197A33E836E13
Download: GoogleDrive | Direct Link

Visual Studio Premium 2013 with Update 3​  
SHA1: E74518E029F528FCFCA16D09E8DB4F708FFB2840
Download: GoogleDrive | Direct Link

Visual Studio Professional 2013 with Update 3
SHA1: DB9E954A70F65AAC9B8785127C78249FA1D0BD6B
Download: GoogleDrive | Direct Link

4. Update 4

Visual Studio Ultimate 2013 with Update 4
SHA1: 62C2F1500924E7B1402B6FCB9350AE9E0AF444F9
Download: GoogleDrive | Direct Link

Visual Studio Professional 2013 with Update 4
SHA1: 4BB389DF5F3BB4FCE946E7BA07B70C68A9627B1D
Download: GoogleDrive | Direct Link

Visual Studio Premium 2013 with Update 4
SHA1: 5D6B9AFC9D3151DCBEBD06114078A4013277ED23
Download: GoogleDrive | Direct Link

Visual Studio Team Foundation Server 2013 with Update 4
SHA1: 6F07B7F1928658C7C2D6AB3C0AC2FAACCC9FFACF
Download: GoogleDrive | Direct Link

5. Update 5

Visual Studio Professional 2013 with Update 5
SHA1:  8C77219E81F50191F193586CD8766D21B7FD3740
Download: GoogleDrive | Direct Link

Visual Studio Premium 2013 with Update 5
SHA1:  EDEC61B101059E951D509D0389AA7E02CA28AF36
Download: GoogleDrive | Direct Link

Visual Studio Ultimate 2013 with Update 5
SHA1: 918EA4A911858D32C977148026E7EDB7B238E6F6
Download: GoogleDrive | Direct Link

Visual Studio Team Foundation Server 2013 with Update 5
SHA1: 36B9A92A88DCAE1F1629C21F27A9470034C49DFA
Download: GoogleDrive | Direct Link

Visual Studio 2013 Update 5
SHA1: 7CE5A2C37C75B6354CFA51BA2703DAA51CA83288
Download: GoogleDrive | Direct Link

Agents for Microsoft Visual Studio with Update 5
SHA1: C0D8789271E254E3B8307A78B6F5DC76532345C1
Download: GoogleDrive | Direct Link

Visual Studio Community 2013 with Update 5
SHA1: B78E03D4036702AC947AE506A212B07E49A68FF6
Download: GoogleDrive | Direct Link


Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
 • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
 • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
 • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

 • Please wait while i am loading Facebook SDK js