HOME ABOUT CONTACT SITEMAP
Category
This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Sunday, 20 November 2016

[Download] Microsoft Visual Studio 2010 Original


Phiên bản phát hành sau phiên bản 2008 cùng với đó với những thay đổi đáng giá

Bạn có thể tìm hiểu thêm những thay đổi tại đây
Bộ công cụ hỗ trợ Visual Studio
Với bản này mình sẽ chia sẻ cho các bạn bộ cài đặt MSDN của 3 phiên bản thông dụng là Home Premium, Ultimate và Pro
Product Key:
Microsoft_Visual_Studio_2010 Professional Trial (English)
YCFHQ-9DWCY-DKV88-T2TMH-G7BHP

Microsoft_Visual_Studio_2010 Premium Trial (English)
YCFHQ-9DWCY-DKV88-T2TMH-G7BHP

Microsoft_Visual_Studio_2010 Ultimate Trial (English)
YCFHQ-9DWCY-DKV88-T2TMH-G7BHP

Microsoft_Visual_Studio_2010 Test Professional Trial (English)
DYCF9-QQPCD-Q6GKP-WXYW3-GV2DH

Microsoft_Visual_Studio_2010 Team Foundation Server Trial (English)
P2K4R-VPKVK-TKH4B-TRT6V-DW2GX

Microsoft_Visual_Studio_2010 Team Explorer Trial (English)
7W3RJ-4WX3R-BV8JM-FC8P7-3W7QX

Microsoft_Visual_Studio_LightSwitch 2011 Trial (English)
YCFHQ-9DWCY-DKV88-T2TMH-G7BHP

Visual Studio 2010 Premium (x86) - DVD (English)
File Name: en_visual_studio_2010_premium_x86_dvd_509357.iso
Languages: English
SHA1: A4E69966496AD0F704FE9D97FAC2A723EF75A99B
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=41812
Visual Studio 2010 Ultimate (x86) - DVD (English)
File Name: en_visual_studio_2010_ultimate_x86_dvd_509116.iso
Languages: English
SHA1: 84C90BB02AF92347010FF9058E0A2BA28F19CC53
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=41833
Visual Studio 2010 Professional (x86) - DVD (English)
File Name: en_visual_studio_2010_professional_x86_dvd_509727.iso
Languages: English
SHA1: F0ED50712D83BF0EDA7D284DA76DF49E4C88CEF7
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=41811
Visual Studio 2010 Service Pack 1 (x86) - DVD (Multiple Languages)
File Name: mu_visual_studio_2010_sp1_x86_dvd_651704.iso
Languages: English, Japanese, Korean, German, Spanish, French, Italian, Russian, Chinese - Traditional, Chinese - Simplified
SHA1: 61C2088850185EDE8E18001D1EF3E6D12DAA5692
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=45796
Visual Studio Test Professional 2010 (x86) - DVD (English)
File Name: en_visual_studio_test_professional_2010_x86_dvd_509401.iso
Languages: English
SHA1: 92B61F8C6EB64C4C79079315516F42221F8E9F99
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=41813
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
  • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
  • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
  • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

  • Please wait while i am loading Facebook SDK js