HOME ABOUT CONTACT SITEMAP
Category
This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Sunday, 20 November 2016

[Download] Microsoft Visual Studio 2005 Original


Microsoft Visual Studio là một môi trường phát triển tích hợp (IDE) từ Microsoft. Nó được sử dụng để phát triển chương trình máy tính cho Microsoft Windows, cũng như các trang web, các ứng dụng web và các dịch vụ web. Visual Studio sử dụng nền tảng phát triển phần mềm của Microsoft như Windows API, Windows Forms, Windows Presentation Foundation, Windows Store và Microsoft Silverlight. Nó có thể sản xuất cả hai ngôn ngữ máy và mã số quản lý.

Visual Studio bao gồm một trình soạn thảo mã hỗ trợ IntelliSense cũng như cải tiến mã nguồn. Trình gỡ lỗi tích hợp hoạt động cả về trình gỡ lỗi mức độ mã nguồn và gỡ lỗi mức độ máy. Công cụ tích hợp khác bao gồm một mẫu thiết kế các hình thức xây dựng giao diện ứng dụng, thiết kế web, thiết kế lớp và thiết kế giản đồ cơ sở dữ liệu. Nó chấp nhận các plug-in nâng cao các chức năng ở hầu hết các cấp bao gồm thêm hỗ trợ cho các hệ thống quản lý phiên bản (như Subversion) và bổ sung thêm bộ công cụ mới như biên tập và thiết kế trực quan cho các miền ngôn ngữ cụ thể hoặc bộ công cụ dành cho các khía cạnh khác trong quy trình phát triển phần mềm.

Tìm hiểu thêm bạn có thể tra trên google
Bộ công cụ hỗ trợ Visual Studio
Bài viết này mình sẽ chia sẻ cho các bạn các bản Express sưu tập được gồm

Visual Studio 2005 Professional Edition - DVD (English)
File Name: en_vs_2005_pro_dvd.iso
Languages: English
SHA1: 466641a4c156f40b414dcf08b2177f2f0de1e050
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=8514
Visual Basic 2005 Express Edition (English)
File Name: en_vb_2005_express.iso
Languages: English
SHA1: 7b5b34727be189abbf31b4b6ecc30786b9f21b68
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=8531
Visual C++ 2005 Express Edition (English)
File Name: en_vc_2005_express.iso
Languages: English
SHA1: 1ae44e4eaf8c61c3a39e573fd6efd9889e940529
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=8532
Visual C# 2005 Express Edition (English)
File Name: en_vcs_2005_express.iso
Languages: English
SHA1: 2e3960419ffce3f1a8797a0b94daf1448f5c0c36
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=8533
Visual J# 2005 Express Edition (English)
File Name: en_vjs_2005_express.iso
Languages: English
SHA1: 5cfef587c2422cdd385662d0028595bb87784139
Visual Web Developer 2005 Express Edition (English)
File Name: en_vwd_2005_express.iso
Languages: English
SHA1: 60a855c26d9ae611dc888d866ec7cc2b97553570
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=8535
Visual Studio 2005 Team Edition for Database Professionals - DVD (English)
File Name: en_vs2005te_for_db_pro_dvd_x13-15163.iso
Languages: English
SHA1: 1ae357761be7cc258a51968da479a098aba46171
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=10981
Visual Studio 2005 Service Pack 1 - DVD (Multilanguage)
File Name: mu_visual_studio_2005_service_pack_1_dvd_x13-40126.iso
Languages: English, Japanese, Korean, German, Spanish, French, Italian, Chinese - Traditional, Chinese - Simplified
SHA1: bcc2a795df3ffc32ad2d1ce84b06bbd8b2f664ad
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=12221
Visual Studio 2005 Team Suite - DVD (English)
File Name: en_vs_2005_vsts_dvd.iso
Languages: English
SHA1: 9ecb6c5bd6fbcd34a50e8765cbe1e6a6fea771f8
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=8493
Visual Studio 2005 Team Edition for Software Developers - DVD - (English)
File Name: en_vs_2005_vstd_dvd.iso
Languages: English
SHA1: 3f7697230a18fb501907954d47a34f878c8802ab
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=8492
Visual Studio 2005 Team Edition for Software Architects - DVD - (English)
File Name: en_vs_2005_vsta_dvd.iso
Languages: English
SHA1: 075f5c7a640ace0ef1bb654d1956f76242a7a4b1
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=8491
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
  • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
  • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
  • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

  • Please wait while i am loading Facebook SDK js