This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Saturday, 19 November 2016

Microsoft System Center 2012 Original


Những nhà quản lý datacenter cần phải luôn đảm bảo rằng hệ thống của họ cung cấp các dịch vụ cho doanh nghiệp ở trạng thái sẵn sàng về hiệu suất, cùng với áp lực về nhu cầu và ngân sách nội bộ ngày càng tăng. Tuy nhiên, các nhà quản trị có thể đối phó với những vấn đề này, nâng cao hiện quả trong việc quản lý datacenter của họ thông qua việc tận dụng các công nghệ và mô hình hoạt động mới.
Trong thực tế, việc có thể tự động hóa công việc quản lý, ảo hóa máy chủ sẽ giúp cho các tổ chức, doanh nghiệp tiết kiệm hàng ngàn đô la mỗi năm trong chi phí hoạt động.

Và một trong những sản phẩm giúp tối ưu khả năng hoạt động và quản lý dành cho datacenter của Microsoft® là bộ sản phẩm Microsoft®
System Center, được thiết kế giúp các tổ chức cải thiện hoạt động với chi phí thấp hơn.

System Center giúp giảm chi phí quản lý các dịch vụ datacenter thông qua việc tích hợp quản lý đầu cuối trong các môi trường vật lý và ảo hóa, hỗ trợ tối ưu datacenter:
  • Giảm chi phí cho các datacenter thông qua việc tự động hóa công việc quản lý máy chủ và tài nguyên trong hệ thống.
  • Tối ưu hóa cơ sở hạ tầng datacenter thông qua việc tích hợp quản lý máy chủ vật lý và môi trường ảo hóa.
  • Tăng cường khả năng quản lý thông qua các tính năng quản lý đơn giản và hiệu quả.
1. App Controller
System Center 2012 R2 App Controller (x86 and x64) - DVD (Multiple Languages)
File Name: mu_system_center_2012_r2_app_controller_x86_and_x64_dvd_2920173.iso
Languages: English, Japanese, Korean, Czech, German, Spanish, French, Hungarian, Italian, Dutch, Polish, Portuguese-Brazil, Russian, Swedish, Turkish, Chinese - Traditional, Chinese - Simplified, Portuguese-Portugal
SHA1: 556AE2947997D241F9FAD8AE6BF897634AA8622B
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=55360
2. Configuration Manager
System Center 2012 Configuration Manager and Endpoint Protection with Service Pack 2 (x86 and x64) - DVD (Multiple Languages)
File Name: mu_system_center_2012_configuration_manager_and_endpoint_protection_with_service_pack_2_x86_x64_dvd_6677749.iso
Languages: English, Japanese, German, French, Russian, Chinese - Simplified
SHA1: D88E6BD00105B3BAFC0B251F086B044437A3785B
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=64051

System Center 2012 R2 Configuration Manager (x86 and x64) - DVD (Multiple Languages)
File Name: mu_system_center_2012_r2_configuration_manager_x86_and_x64_dvd_2926949.iso
Languages: English, Japanese, Korean, Czech, German, Spanish, French, Hungarian, Italian, Dutch, Polish, Portuguese-Brazil, Russian, Swedish, Turkish, Chinese - Traditional, Chinese - Simplified, Portuguese-Portugal
SHA1: 11938AEFA3D87DB6DAA62425A22948EAB3B3BF59
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=55361

System Center 2012 Configuration Manager and Endpoint Protection with Service Pack 1 (x86 and x64) - DVD (Chinese-Simplified, English, French, German, Japanese, and Russian) 
File Name: mu_system_center_2012_configuration_manager_and_endpoint_protection_with_sp1_x86_x64_dvd_1565907.iso
Languages: English, Japanese, German, French, Russian, Chinese - Simplified
SHA1: AB930F8FC127D00C510A5FD73038CF16DCFD2290
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=52479
3. Data Protection
System Center 2012 R2 Data Protection Manager (x86 and x64) - DVD (Multiple Languages)
File Name: mu_system_center_2012_r2_data_protection_manager_x86_and_x64_dvd_2945939.iso
Languages: English, Japanese, Korean, Czech, German, Spanish, French, Hungarian, Italian, Dutch, Polish, Portuguese-Brazil, Russian, Swedish, Turkish, Chinese - Traditional, Chinese - Simplified, Portuguese-Portugal
SHA1: 26288838FBEF0C0F99157F7E98DB3E7B8DB8EF86
4. Operations Manager
System Center 2012 R2 Operations Manager (x86 and x64) - DVD (English)
File Name: en_system_center_2012_r2_operations_manager_x86_and_x64_dvd_2920299.iso
Languages: English
SHA1: F7DF811FC101863D23ACE377CE2875EDFC7E3619
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=55359
5. Orchestrator
System Center 2012 R2 Orchestrator (x86 and x64) - DVD (Multiple Languages) 
File Name: mu_system_center_2012_r2_orchestrator_x86_and_x64_dvd_2616997.iso
Languages: English, Japanese, Korean, Czech, German, Spanish, French, Hungarian, Italian, Dutch, Polish, Portuguese-Brazil, Russian, Swedish, Turkish, Chinese - Traditional, Chinese - Simplified, Portuguese-Portugal
SHA1: B04374FF7879A59231132E68490143FF09EC550E
6. Service Manager
File: mu_system_center_2012_r2_service_manager_x86_and_x64_dvd_2916923.iso
Size: 195672064 bytes 
MD5: 06A86BD836B8A883099E99FA3B578404
SHA1: 08CD4A28413E2FE1D7E2475C1D5E9AEB689AC657 
CRC32: 405442F9
7. Virtual Machine
System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager (x86 and x64) - DVD (Multiple Languages)
File Name: mu_system_center_2012_r2_virtual_machine_manager_x86_and_x64_dvd_2913737.iso
Languages: English, Japanese, Korean, Czech, German, Spanish, French, Hungarian, Italian, Dutch, Polish, Portuguese-Brazil, Russian, Swedish, Turkish, Chinese - Traditional, Chinese - Simplified, Portuguese-Portugal
SHA1: 6BE8BEF3CE1305B41F924AA16EC603B75A6A4363
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=55365
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
  • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
  • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
  • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

  • Please wait while i am loading Facebook SDK js