Labels

[Download] Microsoft® SQL Server® 2016 Service Pack 1 (SP1)


Bản RTM mới ra mắt chưa được bao lâu và hôm nay MS đã phát hành gói SP1 cập nhật cho bộ SQL này

Bạn có thể tải gói SP1 theo liên kết https://www.microsoft.com/en-us/download/54276

Thông tin chi tiết gói cập nhật https://support.microsoft.com/en-us/kb/3182545

Feature Pack https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=54279

Cumulative Update Package 3 for SQL Server 2016 RTM - KB3194717
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=53338

ISO MSDN
SQL Server 2016 Service Pack 1 (x64) - DVD (English)
File Name: en_sql_server_2016_service_pack_1_x64_dvd_9542248.iso
Languages: English
SHA1: 072E548F46A11FCA69A0B0E3521DD958721B401D
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=70601

Link tải