Labels

Language Packs for Windows 7 RTM


Trọn gói ngôn ngữ config cho bản Windows 7 RTM từ kênh MSDN với 35 ngôn ngữ. File ngôn ngữ có dạng .cab nên ta vẫn dùng dism để cài

XEM THÊM: Hướng dẫn cài đặt gói ngôn ngữ offline cho Windows

Windows 7 Language Pack (x86) - DVD (Multiple Languages)
File Name: mu_windows_7_language_pack_x86_dvd_x15-73272.iso
Languages: Japanese, Korean, Arabic, Bulgarian, Czech, Danish, German, Greek, Spanish, Estonian, Finnish, French, Hebrew, Croatian, Hungarian, Italian, Lithuanian, Latvian, Dutch, Norwegian, Polish, Portuguese-Brazil, Romanian, Russian, Slovak, Slovenian, Serbian, Swedish, Thai, Turkish, Ukrainian, Chinese - Hong Kong SAR, Chinese - Simplified, Portuguese-Portugal
SHA1: 9A04B246F132D929CDE04B14DD07FCF5F14D2F23
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=39608

Windows 7 Language Pack (x64) - DVD (Multiple Languages)
File Name: mu_windows_7_language_pack_x64_dvd_x15-73276.iso
Languages: Japanese, Korean, Arabic, Bulgarian, Czech, Danish, German, Greek, Spanish, Estonian, Finnish, French, Hebrew, Croatian, Hungarian, Italian, Lithuanian, Latvian, Dutch, Norwegian, Polish, Portuguese-Brazil, Romanian, Russian, Slovak, Slovenian, Serbian, Swedish, Thai, Turkish, Ukrainian, Chinese - Hong Kong SAR, Chinese - Simplified, Portuguese-Portugal
SHA1: 5AB13E8534FA6E17DB2EDEDEAD0D219E9B99A794
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=39655
Link tải :
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
  • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
  • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
  • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

  • 1