This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Friday, 11 November 2016

ISO Windows Server 2016 MSDN Original

ISO Windows Server 2016 MSDN Original

Window Server 2016 đưa ra các cải tiến về Hyper-V, container, lưu trữ ổ đĩa và nhiều tính năng khác nữa. Chính vì điều này, Window Server 2016 là một bước cải tiến vô cùng mạnh mẽ.

Bên cạnh đó, Microsoft còn cho ra đời 1 định nghĩa có tên gọi là nano server- một phiên bản thu gọn hơn 20 lần so với Window Server 2016.

Để tìm hiểu sâu hơn bạn có thể tham khảo tại https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_Server_2016

Dưới đây là danh sách bộ cài đặt mới được release cách đây không lâu

1. Essentials
File Name: en_windows_server_2016_essentials_x64_dvd_9327792.iso
Languages: English
SHA1: 3F4F4442073EDCF0EF30BC470E721208E2611DBC
2. Hyper-V
File Name: en_microsoft_hyper-v_server_2016_x64_dvd_9347277.iso
Languages: English
SHA1: DFCC2EF86A20D62A4F6AAB84DF562F054031E174
File Name: en_windows_server_2016_x64_dvd_9327751.iso
Languages: English
SHA1: 7E33DF150CB4D1FE3503E23433A1867DDD79A6EE
File Name: en_windows_storage_server_2016_x64_dvd_9327790.iso
Languages: English
SHA1: 3F136FE5C44BCE158E5F044121E43438FDA058E5
Windows Server 2016 Language Pack (x64) - DVD (Multiple Languages)
File name: mu_windows_server_2016_language_pack_x64_dvd_9327828.iso
Language: English, Japanese, Korean, Czech, German, Spanish, French, Hungarian, Italian, Dutch, Portuguese, Brazil , Russian, Turkish, Chinese - Traditional, Simplified Chinese, Portuguese-Portugal
SHA1: 27EE1DD2A655401E46313CCDFDD288CABAE2DF19
6. Standard + Datacenter VLSC
File Name: SW_DVD9_Win_Svr_STD_Core_and_DataCtr_Core_2016_64Bit_English_-2_MLF_X21-22843.iso
MD5 :311AFCB8B9BE9ABDBA7DD135F844EC2D
SHA1 :1868FE4989C81C6D9E2C625919E2906748A6F542
CRC32 :4435B287

Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
  • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
  • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
  • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

  • Please wait while i am loading Facebook SDK js