This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Friday, 18 November 2016

ISO Windows Server 2008 R2 MSDN Original

Windows Server 2008 R2 là phiên bản thứ 2 của hệ điều hành Windows Server 2008.
Đây không phải là một phiên bản mới, tuy nhiên được cập nhật các tính năng mới và hoàn thiện về hiệu suất hoạt động.

Bắt đầu từ Windows Server 2003, Microsoft bắt đầu chu kỳ ra mắt sản phẩm mới như sau: Sau mỗi 3 đến 5 năm sẽ giới thiểu một phiên bản hoàn toàn mới (Windows Server 2003, Windows Server 2008), đồng thời đưa ra phiên bản R2 với những cập nhật lớn vào khoảng giữa thời gian này (Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008 R2).
Nhờ vào chu kỳ này, việc giới thiệu các bản cập nhật Service Pack sẽ ít hơn, trong khi cung cấp cho người dùng những giải pháp ổn định hơn. (Nên phân biệt, số lượng cập nhật từ cao đến thấp: Phiên bản mới > R2 > Service Packs).

Trong Windows Server 2008 R2 có rất nhiều sự thay đổi lớn, trước hết hãy điểm qua về vấn đề bản quyền và license.
License của Windows Server 2008 R2 tương tự như bản 2008. Người dùng hoàn toàn có thể sử dụng Windows Server 2008 Client Access License (CAL) chung với Windows Server 2008 R2.
Windows Server 2008 R2 bao gồm tất cả 7 phiên bản, bao gồm Standard, Web, HPC (High Perfomance Computing), Enterprise, Datacenter, Itanium và 1 phiên bản hoàn toán mới là Foundation.
Phiên bản Foundation chỉ phát hành dưới dạng OEM – Original Equipment Manufacturerm dành cho các doanh nghiệp nhỏ (dưới 15 users) và bị hạn chế rất nhiều tính năng.

Những cải tiến quan trọng của R2
  • Công nghệ ảo hóa
  • Khả năng quản lý
  • Khả năng mở rộng
  • Dịch vụ Web
  • Kết nối mạng và truy nhập.
  • Khả năng kết nối tốt hơn với Windows 7

I. ISO MSDN

1. Hyper-V Server
Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 (x64) - DVD (Multiple Languages)
File Name: hk_cn_en_fr_de_it_ja_ko_pt_ru_es_hyper_v_server_2008_r2_x64_dvd_x16-07166.iso
Languages: English, Japanese, Korean, German, Spanish, French, Italian, Portuguese-Brazil, Russian, Chinese - Hong Kong SAR, Chinese - Simplified
SHA1: D9883263247AE2877FC8E40A0CB7FAFED202F162
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=39743
2. Multiple Editions
Windows Server 2008 R2 with Service Pack 1, VL Build (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_server_2008_r2_with_sp1_vl_build_x64_dvd_617403.iso
Languages: English
SHA1: 7E7E9425041B3328CCF723A0855C2BC4F462EC57

Windows Server 2008 R2 with Service Pack 1 (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_server_2008_r2_with_sp1_x64_dvd_617601.iso
Languages: English
SHA1: D3FD7BF85EE1D5BDD72DE5B2C69A7B470733CD0A

Windows Server 2008 R2 Standard, Enterprise, Datacenter, and Web with Service Pack 1 Debug/Checked Build (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_server_2008_r2_standard_enterprise_datacenter_and_web_with_sp1_debug_checked_build_x64_dvd_619600.iso
Languages: English
SHA1: B525BA6B34C7F3701907AE7FAE70D244B5591B70
3. Storage
Client Restore Disc: Windows Storage Server 2008 R2 Essentials (x86 and x64) - CD (English)
File Name: en_client_restore_disc_windows_storage_server_2008_r2_essentials_x86_x64_cd_658474.iso
Languages: English
SHA1: 8E115ED5829B3F033491FB9BA6C73DC6ED503627

Server Install Disc: Windows Storage Server 2008 R2 Essentials (x64) - DVD (English)
File Name: en_server_install_disc_windows_storage_server_2008_r2_essentials_x64_dvd_658486.iso
Languages: English
SHA1: 8225F23C29B3BD7C07F0E046B3E6E3AEBBE17DE1
4. Language Packs
Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 Language Pack (x64) - DVD (Multiple Languages)
File Name: mu_windows_server_2008_r2_sp1_language_pack_x64_dvd_619614.iso
Languages: English, Japanese, Korean, Arabic, Bulgarian, Czech, Danish, German, Greek, Spanish, Estonian, Finnish, French, Hebrew, Croatian, Hungarian, Italian, Lithuanian, Latvian, Dutch, Norwegian, Polish, Portuguese-Brazil, Romanian, Russian, Slovak, Slovenian, Serbian, Swedish, Thai, Turkish, Ukrainian, Multi-Language, Chinese - Hong Kong SAR, Chinese - Simplified, Portuguese-Portugal
SHA1: 79A25EDAAE853E1C78E7AB984D40ACFF0E53BD19

Windows Server 2008 R2 Language Pack (ia64) – DVD (Chinese-Simplified, English, French, German, Japanese, and Korean) 
File Name: cn_en_fr_de_ja_ko_windows_server_2008_r2_language_pack_ia64_dvd_x15-90637.iso
Language: Chinese-Simplified, English, French, German, Japanese, and Korean
SHA1:3CCA45259F03C96CC55EF81CEFC3783B3E116421 

Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 Language Pack (ia64) - DVD (Multilanguage) 
File Name: mu_windows_server_2008_r2_sp1_language_pack_ia64_dvd_619613.iso
Language: Arabic, Bulgarian, Chinese-Hong Kong SAR, Chinese-Simplified, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hebrew, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Latvian, Lithuanian, Norwegian, Polish, Portuguese-Brazil, Portuguese-Portugal, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Thai, Turkish, and Ukrainian
SHA1:CE422496FD7596BF22827B1BAA71EABE19906C2A

II. Bộ công cụ Deployment

1. SDK (Software Development Kit)

Windows Software Development Kit for Windows 7 and Windows Server 2008 R2 (ia64) - DVD (English)
Windows Software Development Kit for Windows 7 and Windows Server 2008 R2 (ia64) - DVD (English)
SHA1: AE454215585A044EBE593E9F71FF1A4BC03D56A8
File name: en_windows_software_development_kit_for_windows_7_and_windows_server_2008_r2_ia64_dvd_400020.iso
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=39602

Windows Software Development Kit for Windows 7 and Windows Server 2008 R2 (x64) - DVD (English)
Windows Software Development Kit for Windows 7 and Windows Server 2008 R2 (x64) - DVD (English)
SHA1: 3393C98B8468CB3505557854922707510F8B65E1
File name: en_windows_software_development_kit_for_windows_7_and_windows_server_2008_r2_x64_dvd_400021.iso
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=39603

Windows Software Development Kit for Windows 7 and Windows Server 2008 R2 (x86) - DVD (English)
Windows Software Development Kit for Windows 7 and Windows Server 2008 R2 (x86) - DVD (English)
SHA1: 8695F5E6810D84153181695DA78850988A923F4E
File name: en_windows_software_development_kit_for_windows_7_and_windows_server_2008_r2_x86_dvd_400018.iso
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=39601

2. WDK (Windows Driver Kit)

Windows Driver Kit Version 7.1.0 (x86, x64, and ia64) - DVD (English)
Windows Driver Kit Version 7.1.0 (x86, x64, and ia64) - DVD (English)
SHA1: DE6ABDB8EB4E08942ADD4AA270C763ED4E3D8242
File name: en_windows_driver_kit_version_7.1.0_x86_x64_ia64_dvd_496758.iso
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=41608

Windows Driver Kit for Windows 7 and Windows Server 2008 R2 (x86, x64, ia64) - DVD (English)
Windows Driver Kit for Windows 7 and Windows Server 2008 R2 (x86, x64, ia64) - DVD (English)
SHA1: 8CB1F754ACDE465DCAEE17C9B1558681941EB844
File name: en_windows_driver_kit_for_windows_7_and_windows_server_2008_r2_x86_x64_ia64_dvd_400380.iso
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=39600
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
  • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
  • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
  • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

  • Please wait while i am loading Facebook SDK js