This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Friday, 18 November 2016

ISO Windows Server 2008 MSDN Original


Windows Server 2008 (tên mã là “Longhorn”) được xây dựng trên những thành công và sức mạnh của Windows Server 2003 – là hệ điều hành vốn được trao tặng nhiều giải thưởng và những cách tân có trong bản Service Pack 1 và Windows Server 2003 R2. Bổ sung thêm chức năng mới, Windows Server 2008 mang đến những cải tiến mạnh mẽ cho hệ điều hành cơ sở này.

Với những cải tiến đa dạng đã giúp người quản trị tiết kiệm thời gian, chi phí và tận dụng triệt để cấu trúc hạ tầng. Với những tính năng tiên tiến như Network Access Protection và Read-Only Domain Controller đã tăng cường tính bảo mật và an toàn dữ liệu. Ngoài ra, Windows Server 2008 cũng cung cấp các công cụ mới mạnh mẽ như IIS7, Windows Server Manager và Windows PowerShell giúp đơn giản hóa công tác quản trị và cấu hình hệ thống. Ngoài ra, Windows Server 2008 còn tích hợp thêm công cụ Web gắn trong và công nghệ ảo hóa nâng cao tính tin cậy và linh động cho hệ thống.

Windows Server 2008 đã thiết lập một nền tảng vững chắc và linh động cho sự phát triển, bạn chỉ cần cài đặt những thành phần cần thiết và bổ sung thêm sau đó những gì bạn muốn, điều này giúp tối ưu hóa hoạt động của Server. Đồng thời với Powershell, bạn có thể thiết lập tự động hóa những công việc thường xuyên và nhờ đó, nhân viên của bạn được giải phóng với những công việc có giá trị hơn.

Nói tóm lại, Windows Server 2008 là một cuộc các mạng mới về dòng sản phẩm Server của Microsoft, giúp cho những người quản trị dễ dàng và chủ động hơn trong việc quản lý, cấu hình các dịch vụ cũng như là quản trị môi trường mạng

More info

I, RTM

1. Essential Business Server
Disc 1: Windows Essential Business Server Premium Prerequisite Planning Tools (x64) CD - (English)
File Name: en_disc_1_windows_essential_business_server_2008_prerequisite_planning_tools_cd_x64_x14-73707.iso
Languages: English
SHA1: 8B82B597AFF4BDF8D1ECB2D4481E8C0BC86F66C9
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=37543

Disc 2: Windows Essential Business Server 2008 Management Server Installation (x64) - DVD (English)
File Name: en_disc_2_windows_essential_business_server_2008_management_server_x64_dvd_x14-73695.iso
Languages: English
SHA1: 85696DE0D883C6EDA33764D9A8E5E8A51EA44BBE
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=37483

Disc 3: Windows Essential Business Server 2008 Security Server Installation (x64) - DVD (English)
File Name: en_disc_3_windows_essential_business_server_2008_security_server_x64_dvd_x14-73699.iso
Languages: English
SHA1: F31ABA79B63AC32F23A8465EA52ABAE79CDBBA27
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=37485

Disc 4: Windows Essential Business Server 2008 Messaging Server Installation (x64) - DVD (English)
File Name: en_disc_4_windows_essential_business_server_2008_messaging_server_x64_dvd_x14-73703.iso
Languages: English
SHA1: 2D093E740FF46B5EC4445C23D1768DC61D4AA2E1
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=37484
2. Storage Server
Windows Storage Server 2008 Embedded Basic (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_storage_server_2008_embedded_basic_dvd_x86_x15-28320.iso
Languages: English
SHA1: D49F72787B4C0ABCFA2A9DA89320DB9F271ED5F6
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=39031

Windows Storage Server 2008 Embedded (Basic, Standard, Enterprise, Workgroup) (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_storage_server_2008_embedded_basic_standard_enterprise_workgroup_dvd_x64_x15-49574.iso
Languages: English
SHA1: EEB06FB9D9B84946ECC5B8624FAD703184147191
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=39033
3. Multiple Edition
Windows Server 2008 (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_server_2008_x86_dvd_x14-26710.iso
Languages: English
SHA1: 6ca018ff96f1e9b2b310a36546b6fded99a421e6
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=14833

Windows Server 2008 (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_server_2008_x64_dvd_x14-26714.iso
Languages: English
SHA1: bd000374709f67e9358814db6ec8f0ddaaa16f70
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=14812

II, Service Pack 2

1. Multiple Editions
Windows Server 2008 with Service Pack 2 (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_server_2008_with_sp2_x64_dvd_342336.iso
Languages: English
SHA1: 34C7D726C57B0F8B19BA3B40D1B4044C15FC2029

Windows Server 2008 with Service Pack 2 (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_server_2008_with_sp2_x86_dvd_342333.iso
Languages: English
SHA1: 49D0D6917C1256FE81048D414FA473BBC76A8724

Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
  • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
  • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
  • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

  • Please wait while i am loading Facebook SDK js