This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Wednesday, 9 November 2016

ISO Windows 7 SP1 (MSDN & VLSC) Original


Windows 7 (từng có tên mã là Blackcomb và Vienna) là thế hệ hệ điều hành kế tiếp của dòng họ hệ điều hành Microsoft Windows, được phát triển bởi hãng phần mềm Microsoft dành cho các loại máy tính cá nhân, bao gồm máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng và các máy tính doanh nghiệp, được phát hành trên toàn thế giới vào ngày 22 tháng 10, 2009.
Microsoft tuyên bố trong năm 2007 rằng họ đang lên kế hoạch phát triển Windows 7 trong khoảng thời gian 3 năm bắt đầu từ sau khi thế hệ tiền nhiệm của nó được phát hành, Windows Vista. Microsoft cũng tuyên bố thời điểm phát hành cuối cùng sẽ được quyết định dựa trên chất lượng của sản phẩm này.

Không giống hệ điều hành tiền nhiệm, Windows 7 là một bản nâng cấp lớn hơn từ Vista, với mục đích có thể tương thích đầy đủ với các trình điều khiển thiết bị, ứng dụng, và phần cứng đã tương thích với Windows Vista. Những giới thiệu về hệ điều hành này của Microsoft trong năm 2008 tập trung vào khả năng hỗ trợ tiếp xúc đa điểm, một Windows Shell mới được thiết kế lại với một taskbar mới, một hệ thống mạng gia đình có tên gọi HomeGroup, và các cải tiến về hiệu suất. Một số ứng dụng đi kèm trong những thế hệ trước của Microsoft Windows, điển hình nhất là Windows Movie Maker và Windows Photo Gallery, không có sẵn trong hệ điều hành này; thay vào đó, chúng được cung cấp riêng rẽ (miễn phí) như một phần của bộ Windows Live Essentials.

I, ISO MSDN

1. Enterprise
File Name: en_windows_7_enterprise_with_sp1_x86_dvd_u_677710.iso
Languages: English
SHA1: 4E0450AC73AB6F9F755EB422990CD9C7A1F3509C
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=47075

File Name: en_windows_7_enterprise_with_sp1_x64_dvd_u_677651.iso
Languages: English
SHA1: A491F985DCCFB5863F31B728DDDBEDB2FF4DF8D1 
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=46729
File Name: en_windows_7_home_basic_with_sp1_x86_dvd_u_676470.iso 
= Win7_HomeBasic_SP1_English_x32.iso
Languages: English
SHA1: 080EC1DE94B88B0F7E8D000690A4AAAA031E2719 
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=47161
File Name: en_windows_7_home_premium_with_sp1_x86_dvd_u_676701.iso 
= Win7_HomePrem_SP1_English_x32.iso
Languages: English
SHA1: 6071B4553FCF0EA53D589A846B5AE76743DD68FC 
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=46789

File Name: en_windows_7_home_premium_with_sp1_x64_dvd_u_676549.iso 
= Win7_HomePrem_SP1_English_x64.iso
Languages: English
SHA1: 6C9058389C1E2E5122B7C933275F963EDF1C07B9 
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=46648
File Name: en_windows_7_professional_with_sp1_x86_dvd_u_677056.iso 
= Win7_Pro_SP1_English_x32.iso
Languages: English
SHA1: D89937DF3A9BC2EC1A1486195FD308CD3DADE928
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=46688

File Name: en_windows_7_professional_with_sp1_x64_dvd_u_676939.iso 
= Win7_Pro_SP1_English_x64.iso
Languages: English
SHA1: 0BCFC54019EA175B1EE51F6D2B207A3D14DD2B58 
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=46598
File Name: en_windows_7_professional_with_sp1_vl_build_x86_dvd_u_677896.iso
Languages: English
SHA1: D5BD65E1B326D728F4FD146878EE0D9A3DA85075
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=46781

File Name: en_windows_7_professional_with_sp1_vl_build_x64_dvd_u_677791.iso
Languages: English
SHA1: 708E0338D4E2F094DFEB860347C84A6ED9E91D0C 
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=46736
File Name: en_windows_7_starter_with_sp1_x86_dvd_u_678562.iso 
= Win7_Starter_SP1_English_COEM_x32.iso
Languages: English
SHA1: E1653B111C4C6FD75B1BE8F9B4C9BCBB0B39B209 
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=46888
File Name: en_windows_7_ultimate_with_sp1_x86_dvd_u_677460.iso 
= Win7_Ult_SP1_English_x32.iso
Languages: English
SHA1: 65FCE0F445D9BF7E78E43F17E441E08C63722657
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=46983

File Name: en_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_u_677332.iso 
= Win7_Ult_SP1_English_x64.iso
Languages: English
SHA1: 36AE90DEFBAD9D9539E649B193AE573B77A71C83
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=46948
8. Thin PC Embedded
File Name: en_windows_thin_pc_x86_697681.iso
Languages: English
SHA1: CC181653C1BAAF85337CDA069E35D0D94F99CCA9 
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=47226

FULL CHECKSUM
Spoiler: 
  File: en_windows_7_ultimate_with_sp1_x86_dvd_u_677460.iso
 CRC-32: 35511f11
  MD4: 152c888d420df84eb31be83b27eba26c
  MD5: 2572274e6b0acf4ed1b502b175f2c2db
 SHA-1: 65fce0f445d9bf7e78e43f17e441e08c63722657
SHA-256: e2c009a66d63a742941f5087acae1aa438dcbe87010bddd53884b1af6b22c940

  File: en_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_u_677332.iso
 CRC-32: 992b8fcd
  MD4: 9e574eda8757152d13fcd4af92caf337
  MD5: c9f7ecb768acb82daacf5030e14b271e
 SHA-1: 36ae90defbad9d9539e649b193ae573b77a71c83
SHA-256: 36f4fa2416d0982697ab106e3a72d2e120dbcdb6cc54fd3906d06120d0653808

------------

  File: en_windows_7_enterprise_with_sp1_x86_dvd_u_677710.iso
 CRC-32: e3586659
  MD4: 232b4407469a6d95b1ad75715f51d2cb
  MD5: d6044be7093fb2737db63d340a1b2a03
 SHA-1: 4e0450ac73ab6f9f755eb422990cd9c7a1f3509c
SHA-256: 8bdd46ff8cb8b8de9c4aba02706629c8983c45e87da110e64e13be17c8434dad

  File: en_windows_7_enterprise_with_sp1_x64_dvd_u_677651.iso
 CRC-32: ce09fa98
  MD4: eec022511ddc42874ac8fdf9c48ddbd7
  MD5: 6467c3875955df4514395f0afcaaa62a
 SHA-1: a491f985dccfb5863f31b728dddbedb2ff4df8d1
SHA-256: ee69f3e9b86ff973f632db8e01700c5724ef78420b175d25bae6ead90f6805a7

------------

  File: en_windows_7_home_basic_with_sp1_x86_dvd_u_676470.iso
 CRC-32: ff5299da
  MD4: e110cd2115be79ce9a27a79b2a59847b
  MD5: 706c0eb93af2fb3df98e22422c72182c
 SHA-1: 080ec1de94b88b0f7e8d000690a4aaaa031e2719
SHA-256: d8fa5ea8cf67315fa6ce693ef0c70503df7e14258301585ebc28eb1c6c8d6216

------------

  File: en_windows_7_home_premium_with_sp1_x86_dvd_u_676701.iso
 CRC-32: 85b5ef4a
  MD4: f22771680e6b121171855e9887e681d2
  MD5: 0afa9359c62dc7b320205d3863c60385
 SHA-1: 6071b4553fcf0ea53d589a846b5ae76743dd68fc
SHA-256: fe504356ac617baa572826a6fbf9ecba07cc498b3b79fcc6294a487f81fdd8e7

  File: en_windows_7_home_premium_with_sp1_x64_dvd_u_676549.iso
 CRC-32: 4a182640
  MD4: 397daa4ebd905f140bdc55a72e7b1c50
  MD5: da319b5826162829c436306bebea7f0f
 SHA-1: 6c9058389c1e2e5122b7c933275f963edf1c07b9
SHA-256: c10a9da74a34e3ab57446cddd7a0f825d526da78d9796d442db5022c33e3cb7f

------------

  File: en_windows_7_professional_with_sp1_vl_build_x86_dvd_u_677896.iso
 CRC-32: db028749
  MD4: 6b5d52fe353ee54e5eea5feb7a113bf2
  MD5: f55d3916622dd4125be6336876559690
 SHA-1: d5bd65e1b326d728f4fd146878ee0d9a3da85075
SHA-256: 681b2da019d28284594357f716617ce3d977ff6fc1fa5d426a42b4c83960515c

  File: en_windows_7_professional_with_sp1_vl_build_x64_dvd_u_677791.iso
 CRC-32: aafc72ae
  MD4: 1e7d4b9fcd8ea8381bb560c17cb0e5ed
  MD5: 3c394e66c208cfd641b976de10fe90b5
 SHA-1: 708e0338d4e2f094dfeb860347c84a6ed9e91d0c
SHA-256: ca475cfd190f28c40984af5e608c83b2a1bd0aef691f9820d68a684aa01bdd2b

------------

  File: en_windows_7_professional_with_sp1_x86_dvd_u_677056.iso
 CRC-32: e8c2ad67
  MD4: 5f42e61aeb5c5bfff378954d37cb44ce
  MD5: 0bff99c8310ba12a9136e3d23606f3d4
 SHA-1: d89937df3a9bc2ec1a1486195fd308cd3dade928
SHA-256: fd4cdf56e0087ac4a76d6858046f3ee50977d47917ca96366322e271ddd4838e

  File: en_windows_7_professional_with_sp1_x64_dvd_u_676939.iso
 CRC-32: ad44db36
  MD4: 4c9e5617279b120efa68c26091645a3a
  MD5: ed15956fe33c13642a6d2cb2c7aa9749
 SHA-1: 0bcfc54019ea175b1ee51f6d2b207a3d14dd2b58
SHA-256: 3dae1a531b90fa72e59b4a86b20216188d398c8c070da4a5c5a44fe08b1b6e55

------------

  File: en_windows_7_starter_with_sp1_x86_dvd_u_678562.iso
 CRC-32: c810b42c
  MD4: ed5167e344ea8b681b935129db84567e
  MD5: c23c9cecee7e3093acfe00faab7091b5
 SHA-1: e1653b111c4c6fd75b1be8f9b4c9bcbb0b39b209
SHA-256: a1cd61a1731b1deeda089c823c815454cb7a7de04b2b7f0cd4c171e31afb61b2
II, ISO VLSC

1. Enterprise
 File: SW DVD5_SA_Win_Ent_7w_SP1_64BIT_English_-2_MLF_X17-58882.ISO
CRC-32: ce09fa98
  MD4: eec022511ddc42874ac8fdf9c48ddbd7
  MD5: 6467c3875955df4514395f0afcaaa62a
 SHA-1: a491f985dccfb5863f31b728dddbedb2ff4df8d1

 File: SW DVD5_SA_Win_Ent_7w_SP1_32BIT_English_-2_MLF_X17-58878.ISO
CRC-32: e3586659
  MD4: 232b4407469a6d95b1ad75715f51d2cb
  MD5: d6044be7093fb2737db63d340a1b2a03
 SHA-1: 4e0450ac73ab6f9f755eb422990cd9c7a1f3509c
2. Professional
 File: SW_DVD5_Win_Pro_7w_SP1_64BIT_English_-2 MLF_X17-59279.ISO
CRC-32: aafc72ae
  MD4: 1e7d4b9fcd8ea8381bb560c17cb0e5ed
  MD5: 3c394e66c208cfd641b976de10fe90b5
 SHA-1: 708e0338d4e2f094dfeb860347c84a6ed9e91d0c

 File: SW DVD5_Win_Pro_7w_SP1_32BIT_English_-2 MLF_X17-59276.ISO
CRC-32: db028749
  MD4: 6b5d52fe353ee54e5eea5feb7a113bf2
  MD5: f55d3916622dd4125be6336876559690
 SHA-1: d5bd65e1b326d728f4fd146878ee0d9a3da85075

III) Bộ công cụ Deployment

1. SDK (Software Development Kit)

Windows Software Development Kit for Windows 7 and Windows Server 2008 R2 (ia64) - DVD (English)
Windows Software Development Kit for Windows 7 and Windows Server 2008 R2 (ia64) - DVD (English)
SHA1: AE454215585A044EBE593E9F71FF1A4BC03D56A8
File name: en_windows_software_development_kit_for_windows_7_and_windows_server_2008_r2_ia64_dvd_400020.iso
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=39602

Windows Software Development Kit for Windows 7 and Windows Server 2008 R2 (x64) - DVD (English)
Windows Software Development Kit for Windows 7 and Windows Server 2008 R2 (x64) - DVD (English)
SHA1: 3393C98B8468CB3505557854922707510F8B65E1
File name: en_windows_software_development_kit_for_windows_7_and_windows_server_2008_r2_x64_dvd_400021.iso
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=39603

Windows Software Development Kit for Windows 7 and Windows Server 2008 R2 (x86) - DVD (English)
Windows Software Development Kit for Windows 7 and Windows Server 2008 R2 (x86) - DVD (English)
SHA1: 8695F5E6810D84153181695DA78850988A923F4E
File name: en_windows_software_development_kit_for_windows_7_and_windows_server_2008_r2_x86_dvd_400018.iso
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=39601

2. WDK (Windows Driver Kit)

Windows Driver Kit Version 7.1.0 (x86, x64, and ia64) - DVD (English)
Windows Driver Kit Version 7.1.0 (x86, x64, and ia64) - DVD (English)
SHA1: DE6ABDB8EB4E08942ADD4AA270C763ED4E3D8242
File name: en_windows_driver_kit_version_7.1.0_x86_x64_ia64_dvd_496758.iso
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=41608

Windows Driver Kit for Windows 7 and Windows Server 2008 R2 (x86, x64, ia64) - DVD (English)
Windows Driver Kit for Windows 7 and Windows Server 2008 R2 (x86, x64, ia64) - DVD (English)
SHA1: 8CB1F754ACDE465DCAEE17C9B1558681941EB844
File name: en_windows_driver_kit_for_windows_7_and_windows_server_2008_r2_x86_x64_ia64_dvd_400380.iso
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=39600
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
 • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
 • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
 • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

 • anhtuanngoc 10/01/2017 08:27:00 PM
  Bác có thể làm một bộ cài windows 7 enterprise tích hợp các gói cập nhật đến tháng 9 năm 2017 cùng driver usb 3.0 được không ạ
  anhtuanngoc 10/01/2017 09:48:00 PM
  Dạ vâng! Cảm ơn bác trước. MS bỏ rơi windows 7 quá lâu rồi nên mãi không tung bộ cài mới cho nó chả bù với windows 10 cứ mấy tháng lại có bộ cài tích hợp đầy đủ các bản vá lỗi. Mà nếu tích hợp cả IE 11 cùng các bản vá của nó thì càng tuyệt vời hơn
  Please wait while i am loading Facebook SDK js