HOME ABOUT CONTACT SITEMAP
Category
This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Sunday, 27 November 2016

ISO Windows 7 RTM (MSDN & VLSC) Original


Có lẽ mọi người đã quá quen với bản Windows 7 SP1, tuy nhiên đây mới là bản chính thức của Windows 7. Bản RTM và chưa tích hợp gói dịch vụ cập nhật. Bạn sẽ tìm thấy link tải bộ cài đặt chuẩn ở đây, hiện tại thì không còn nhiều nguồn trên mạng còn lưu trữ bộ cài này

I, ISO MSDN

1, Enterprise
Windows 7 Enterprise (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_7_enterprise_x64_dvd_x15-70749.iso
Languages: English 
SHA1: A89DCE706D527206CB464EF86ACD3A3D13A332DB
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=39548

Windows 7 Enterprise (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_7_enterprise_x86_dvd_x15-70745.iso
Languages: English 
SHA1: C6B905E48FDB6CB5BFCA967715A64461B812D40C
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=39547 
2, Home Basic
Windows 7 Home Basic (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_7_home_basic_x86_dvd_x15-65654.iso
Languages: English 
SHA1: 101574FAA17FDB430BB027271EF0A58F0E18AD47
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=39561 
3, Home Premium
Windows 7 Home Premium (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_7_home_premium_x64_dvd_x15-65733.iso
Languages: English 
SHA1: 336779EA6B65F63E11A609B4D021439C47AB315B
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=39563

Windows 7 Home Premium (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_7_home_premium_x86_dvd_x15-65732.iso
Languages: English 
SHA1: CC9D8220B2179E784D85BF1EA98D2EE2190D534F
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=39562 
4, Professional
Windows 7 Professional (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_7_professional_x64_dvd_x15-65805.iso
Languages: English 
SHA1: 50127304441A793EE51B3F501289F6599A559E9
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=39569

Windows 7 Professional (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_7_professional_x86_dvd_x15-65804.iso
Languages: English 
SHA1: 697FA06554502FB21D30275273B25747299C020D
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=39568 
5, Starter
Windows 7 Starter (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_7_starter_x86_dvd_x15-68956.iso
Languages: English 
SHA1: 5DC1457BC4B3D94097F499B15DFDB3C21DADCDF5
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=39544 
6, Ultimate
Windows 7 Ultimate (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_7_ultimate_x86_dvd_x15-65921.iso
Languages: English 
SHA1: 5395DC4B38F7BDB1E005FF414DEEDFDB16DBF610
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=39555

Windows 7 Ultimate (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_7_ultimate_x64_dvd_x15-65922.iso
Languages: English 
SHA1: 326327CC2FF9F05379F5058C41BE6BC5E004BAA7
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=39556 
7. Professional VL
Windows 7 Professional, VL Build (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_7_professional_vl_build_x64_dvd_x15-71037.iso=SW_DVD5_Win_Pro_7_64BIT_English_Full_MLF_X15-71037.iso
Languages: English
SHA1: BFCD2254872303F5569FE165440F5CF17059C7A2
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=40785

Windows 7 Professional, VL Build (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_7_professional_vl_build_x86_dvd_x15-71033.iso=SW_DVD5_Win_Pro_7_32BIT_English_Full_MLF_X15-71033.iso
Languages: English
SHA1: 304817E859A5B27E828F46AAC54CB46A576A34CC
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=40811

II. ISO VLSC

1, Enterprise MSDN = Enterprise VLSC

2, Professional
  File: SW_DVD5_Win_Pro_7_32BIT_English_Full_MLF_X15-71033.iso
CRC-32: 5f5ee322
   MD4: 94f5dd5e033cb13df5d556bce269017e
   MD5: ea29222a152a3090d586f80d948fc0aa
 SHA-1: 304817e859a5b27e828f46aac54cb46a576a34cc

  File: SW_DVD5_Win_Pro_7_64BIT_English_Full_MLF_X15-71037.iso
CRC-32: 17aff384
   MD4: 33be67be5bcff00f07158f2b1e6d9c43
   MD5: 977f4f0f1400be91855789213e07b031
 SHA-1: bfcd2254872303f5569fe165440f5cf17059c7a2

III) Bộ công cụ Deployment

1. SDK (Software Development Kit)

Windows Software Development Kit for Windows 7 and Windows Server 2008 R2 (ia64) - DVD (English)
Windows Software Development Kit for Windows 7 and Windows Server 2008 R2 (ia64) - DVD (English)
SHA1: AE454215585A044EBE593E9F71FF1A4BC03D56A8
File name: en_windows_software_development_kit_for_windows_7_and_windows_server_2008_r2_ia64_dvd_400020.iso
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=39602

Windows Software Development Kit for Windows 7 and Windows Server 2008 R2 (x64) - DVD (English)
Windows Software Development Kit for Windows 7 and Windows Server 2008 R2 (x64) - DVD (English)
SHA1: 3393C98B8468CB3505557854922707510F8B65E1
File name: en_windows_software_development_kit_for_windows_7_and_windows_server_2008_r2_x64_dvd_400021.iso
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=39603

Windows Software Development Kit for Windows 7 and Windows Server 2008 R2 (x86) - DVD (English)
Windows Software Development Kit for Windows 7 and Windows Server 2008 R2 (x86) - DVD (English)
SHA1: 8695F5E6810D84153181695DA78850988A923F4E
File name: en_windows_software_development_kit_for_windows_7_and_windows_server_2008_r2_x86_dvd_400018.iso
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=39601

2. WDK (Windows Driver Kit)

Windows Driver Kit Version 7.1.0 (x86, x64, and ia64) - DVD (English)
Windows Driver Kit Version 7.1.0 (x86, x64, and ia64) - DVD (English)
SHA1: DE6ABDB8EB4E08942ADD4AA270C763ED4E3D8242
File name: en_windows_driver_kit_version_7.1.0_x86_x64_ia64_dvd_496758.iso
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=41608

Windows Driver Kit for Windows 7 and Windows Server 2008 R2 (x86, x64, ia64) - DVD (English)
Windows Driver Kit for Windows 7 and Windows Server 2008 R2 (x86, x64, ia64) - DVD (English)
SHA1: 8CB1F754ACDE465DCAEE17C9B1558681941EB844
File name: en_windows_driver_kit_for_windows_7_and_windows_server_2008_r2_x86_x64_ia64_dvd_400380.iso
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=39600
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
  • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
  • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
  • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

  • Please wait while i am loading Facebook SDK js